Historyk Grabowski kontra Reduta Dobrego Imienia! Pierwsze starcie już 12 lutego w Sądzie Okręgowym w Warszawie

11 luty 2021 | Aktualności, interwencje

HISTORYK GRABOWSKI KONTRA REDUTA DOBREGO IMIENIA!

 Szanowni Państwo,

Każdy dzień przynosi nowe, niezwykle ważne wydarzenia. Po zwycięskim werdykcie sądowym nakazującym przeprosić przez profesor Barbarę Engelking i prof. Jana Grabowskiego sędziwą panią Filomenę Leszczyńską- dzielnie upominającą się o dobrą pamięć swojego stryja Edwarda Malinowskiego- nadchodzi kolejny bezprecedensowy proces.

Otóż w najbliższy piątek tj. 12 lutego br. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie, który Reducie Dobrego Imienia wytoczył przedstawiciel tzw. Nowej Polskiej Szkoły Badania Holokaustu Jan Grabowski. Półtora roku po wydaniu przez RDI stanowiska kwestionującego rzetelność metodologii jego prac naukowych, ten pracujący na stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w Kanadzie historyk złożył pozew. RDI przesłała do sądu obszerną odpowiedź, w której m.in. podnosi wybiórcze traktowanie badanych i przywoływanych przez Grabowskiego źródeł. Ten historyk to także autor tezy, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”. Zdaniem RDI Grabowski wchodząc na drogę sądową chciał powstrzymać zagwarantowane konstytucyjnie prawo krytyki. Warto zapamiętać, że ww. sprawa została wytoczona w lutym 2019 r. i jest chronologicznie pierwsza, przed sprawą Filomeny Leszczyńskiej, która wyniknęła dopiero w marcu 2019 r.

7 czerwca 2017 r. RDI opublikowała „Stanowisko naukowców polskich skupionych wokół Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom wobec działalności Jana Grabowskiego”, w którym kwestionowano rzetelność metodologii jego prac naukowych.

Naszym zdaniem historyk Jan Grabowski wybiórczo traktuje źródła historyczne i wybiera te, które są zgodne z jego tezami. W swoich pracach pomija także kontekst historyczny opisywanych wydarzeń. Szczególnie krzywdzące dla Polaków jest to, że Grabowski w publikacjach  pomniejsza fakt karania przez Niemców śmiercią Polaków, którzy nie tylko ukrywali Żydów, ale w jakikolwiek sposób im pomagali.

Przypomnijmy, że Jan Grabowski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie napisał pracę magisterską o dziejach misji jezuickich wśród Indian kanadyjskich. Po wyjeździe z Polski obronił pracę doktorską na uniwersytecie w Montrealu na temat współżycia tubylców i Francuzów w Montrealu w latach 1667-1760. Następnie zasadniczą dziedziną jego badań stał się Holokaust.

Jan Grabowski  jest autorem tezy, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”. M.in. to twierdzenie, ale przede wszystkim analiza warsztatu naukowego tego historyka spowodowały, że ponad trzy lata temu Reduta wydała „Stanowisko” poparte przez 135 polskich naukowców. Przypomnijmy, że Stanowisko negatywnie oceniające rzetelność prac naukowych Jana Grabowskiego opublikowano 7 czerwca 2017 roku (pełną treść dokumentu można znaleźć pod adresem: http://www.anti-defamation.pl/rdiplad/aktualnosci/reduta-dobrego-imienia-odpowiada-na-pozew-jana-grabowskiego/). Reakcja Jana Grabowskiego w formie pozwu sądowego nastąpiła dopiero w lutym 2019.

Wciąż nie wiemy, dlaczego pan Grabowski zdecydował się na wytoczenie nam procesu. Rzetelnie przygotowaliśmy odpowiedź na pozew, w której przedstawiamy naukowe opracowania weryfikujące nieuzasadnione tezy Jana Grabowskiego. Wielu naukowców i historyków już od dawna kwestionuje zarówno metody badawcze, jak i sposób prezentowania faktów przez Grabowskiego. W analizie tej sytuacji i dalszych dyskusjach zwracamy uwagę na fakt, że to właśnie on wytoczył Reducie Dobrego Imienia proces, tym samym cenzurując naszą opinię o jego badaniach. Jestem bardzo zaskoczony faktem, że badacz Holokaustu, który sam oczekuje wolności słowa i wolności dyskusji, odmawia tego samego prawa innym.

W odpowiedzi na pozew Grabowskiego Reduta Dobrego Imienia wskazuje zdecydowanie na wybiórcze traktowanie źródeł przez tego naukowca. Opinię tę podkreślili znani historycy m.in. uznany historyk i badacz okupacji Polski prof. Bogdan Musiał. Negatywnie na temat warsztatu, doboru źródeł, przedstawiania faktów, zmiany słów w opisach wydarzeń wypowiadali się także inni historycy np. dr Tomasz Domański. Należy także pamiętać, że w wyroku z dnia. 9.02.2021 Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się z zarzutem, że badania które Grabowski firmował swoim autorytetem jako redaktor naukowy książki „Dalej jest noc” zostały przeprowadzone nierzetelnie w ocenianym przez sąd przypadku (sprawa Filomeny Leszczyńskiej przeciwko J. Grabowskiemu i B. Engelking, Sygn. Akt IIIc 657/19)

Jan Grabowski konsekwentnie  odrzuca ustalenia wymienionych naukowców. Wbrew temu, co twierdzi nie http://www.anti-defamation.pl/rdiplad/aktualnosci/rdi-oswiadczenie-w-sprawie-dzialalnosci-jana-grabowskiego/).są to wyłącznie „historycy prawicowi” ani nacjonaliści, ale grupa badaczy, którzy poświęcili swój czas na badania przebiegu Holokaustu w okupowanej przez Niemców Polsce. 

W moim przekonaniu, w tej sprawie chodzi po prostu o rzetelność́ historyka i możliwość jej oceny przez innych naukowców, którzy posiadają warsztat metodologiczny. Dotyczy to nie tylko nauk historycznych. Kwestia rzetelności prezentowanych wyników badań jest uniwersalna w nauce, bez względu na dziedzinę. Poza tym, oczywiście w przypadku profesora historii, poziom wymagań́ w stosunku do niego, jeśli chodzi o metodologię prowadzonych badań, jest wyższy niż stawiany przeciętnemu znawcy historii. Zebraliśmy naukowe opracowania,  opinie wielu historyków i na temat warsztatu prof. Grabowskiego mamy wiele do powiedzenia. Niecierpliwie czekamy na rozpoczęcie tego procesu. Wprost nie możemy się doczekać, by nasze dossier poznała opinia publiczna.

Istniejemy wyłącznie dzięki Państwa wsparciu i datkom finansowym. Bardzo serdecznie
za to dziękuję! Jednocześnie uprzejmie przypominam i informuję, że rozpoczęliśmy akcję: „
Pani Filomena walczy o prawdę i dobre imię swojej rodziny”. Serdecznie proszę o włączenie się w nią
i o popularyzowanie tej formy regularnego wspierania naszych przedsięwzięć, także wśród Państwa przyjaciół, krewnych i znajomych.

Z wyrazami szacunku

Maciej Świrski

PANI FILOMENA WALCZY O PRAWDĘ I DOBRE IMIĘ SWOJEJ RODZINY.

Chcesz pomóc Babci Filomenie i innym? Wspieraj regularnie Redutę Dobrego Imienia. Wspiera nas już 1023 osoby. Aby działać na pełna skalę musi być nas co najmniej 4 000.

Darowizny mogą Państwo przekazać poprzez wpłatę na poniższy numer konta

Nr konta: 87 1090 1883 0000 0001 2254 5117

Bądź po kliknięciu w poniższy link:

https://rdiplad.org/darowizna

Prosimy o wpłaty z tytułem „Darowizna stała na cele statutowe RDI”

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube