Interweniujemy w sprawie skandalicznej mapy w The Economist!

4 styczeń 2021 | Aktualności, interwencje

W artykule opublikowanym przez brytyjski tygodnik The Economist, znalazła się mapa, sugerująca, że niemiecki obóz zagłady Auschwitz znajdował się na terytorium niepodległej II Rzeczypospolitej. Podjęliśmy interwencję w tej sprawie, pisząc do redakcji The Economist. Poniżej publikujemy list, jaki wysłaliśmy w wersji w języku angielskim i jego tłumaczenie.

Artykuł ukazał się na portalu w styczniu 2020 r., ale obecnie znalazł się w wolnym dostępie, przypomniany dziś na Twitterze przez brytyjski portal.

W przypadku braku reakcji, będziemy prosić Państwa o współudział w akcji mailingowej.

Treść listu

To whom it may concern 

We  at the Polish League Against Defamation, carefully read your article entitled „Archivists are racing to identify every Jewish Holocaust victim” (https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/25/archivists-are-racing-to-identify-every-jewish-holocaust-victim) . Unfortunately, we have to object to the map you have placed in this article.

The pre-war map of Europe that we can see in this article has nothing to do with the location of the German death camp Auschwitz. As you well know, this camp was established by the Germans in mid-1940, while the borders marked on the maps are the borders defined before September 1, 1939. Although your map does show the countries from which the Jews murdered in Auschwitz came from, to a reader who is less familiar with the history of Europe, it may suggest that the German camp was „Polish”.

Having many years of experience in reacting to false terms such as „Polish death camps”, please correct this map so that readers know that the Auschwitz camp was established in the areas incorporated into the Third Reich. The reader should be made aware that during World War II, Poland was not an independent state, but was occupied by both the Germans and the Soviets.
The map in this article is misleading.

Please correct these historical inaccuracies.

Yours sincerely
Maciej Świrski
President of the Polish League Against Defamation

Tłumaczenie

Szanowni Państwo!

Przeczytaliśmy z uwagą artykuł pt. „Archivists are racing to identify every Jewish Holocaust victim” (https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/25/archivists-are-racing-to-identify-every-jewish-holocaust-victim). Niestety, nasz sprzeciw budzi mapa, którą Państwo zamieściliście w tym artykule.

Przedwojenna mapa Europy, którą możemy oglądać w tym artykule ma się nijak do lokalizacji niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Jak dobrze Państwo wiedzą, obóz ten został utworzony przez Niemców w połowie 1940 roku, tymczasem granice zaznaczone na mapach to granice sprzed 1 września 1939 roku. Jakkolwiek Państwa mapa pokazuje z jakich państw pochodzili Żydzi zamordowani w Auschwitz, to czytelnikowi mniej znającemu historię Europy, może sugerować, jakoby niemiecki obóz był „polski”. 

Mając wieloletnie doświadczenie w reagowaniu na fałszywe określenia typu „polskie obozy śmierci”, prosimy o skorygowanie mapy, tak aby czytelnicy wiedzieli, że obóz Auschwitz był utworzony na terenach włączonych do III Rzeszy. Czytelnik powinien być świadom, że Polska w okresie II wojny światowej nie była państwem niepodległym, a okupowanym zarówno przez Niemców jak i Sowietów.
Mapa zamieszczona w artykule wprowadza w błąd.

Prosimy o sprostowanie tłumaczące te nieścisłości historyczne.

Z poważaniem
Maciej Świrski
Prezes Reduty Dobrego Imienia
Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom

 

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube