ZNAMY ARGUMENTACJĘ SĄDU, KTÓRY ODDALIŁ ZAŻALENIE BARTA STASZEWSKIEGO

3 wrzesień 2021 | Aktualności, interwencje

Sąd Okręgowy (wydział odwoławczy) w Rzeszowie oddalił zażalenia Barta Staszewskiego, a tym samy utrzymał w mocy stanowisko Sądu Okręgowego w przedmiocie zabezpieczenia dla Gminy Niebylec. Formalnie oznacza to, że  Gminie Niebylec przysługuje zabezpieczenie, które nakazuje, że na czas trwania procesu o naruszenie dóbr osobistych, pozwanemu – Bartoszowi Staszewskiemu umieszczenie na jego stronach internetowych oraz na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie oświadczenia: „W związku z treściami umieszczonymi na niniejszej stronie internetowej dotyczącymi Gminy Niebylec toczy się postępowanie z powództwa Gminy Niebylec przeciwko Bartoszowi Staszewskiemu o ochronę dóbr osobistych przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie”. Zgodnie z postanowieniem sądowym oświadczenie ma być tak opublikowane, by osoba wchodząca na ww. strony internetowe od razu je widziała.

W uzasadnieniu postanowienia sąd wskazał, że Gmina Niebylec opierała swoje żądania „na twierdzeniu, iż obowiązany Bartosz Staszewski poprzez zainicjowanie akcji „Strefa wolna od LGBT”  upublicznia twierdzenia o Gminie Niebylec jako gminie prowadzącej politykę dyskryminującą osoby zaliczające siebie do mniejszości seksualnych”, według sądu -podzielającego naszą opinię – działania aktywisty Barta Staszewskiego nie są zgodne z prawdą ponieważ „gmina nie podjęła żadnych działań dyskryminujących czy naruszających prawa lub wolności osób zaliczających siebie do mniejszości seksualnych”.

W uzasadnieniu sąd odniósł się również do zagrożeń płynących ze strony działań Barta Staszewskiego, które mogą przynieść nieodwracalne negatywne skutki dla gminy, wskazując, że „przekonujące są twierdzenia, że nieudzielenie zabezpieczenia może spowodować nieodwracalne skutki wywołane rozpowszechnianiem przez pozwanego twierdzeń, które naruszają wizerunek Gminy oraz powodują realną szkodę majątkową.”, a „pozwany poprzez kontynuowanie swojej działalności może naruszać interesy ekonomiczne i gospodarcze powódki lub im bezpośrednio zagrażać.”

Opinia sądu jednoznacznie wskazuje, że zasadnym jest utrzymanie zabezpieczenia dla Gminy Niebylec. Dzięki postanowieniu sądu Bart Staszewski będzie musiał nadal informować o toczącym się wobec niego postępowaniu, dzięki czemu opinia publiczna będzie miała świadomość, że akcja „Strefa wolna o LGBT” jest realnym zagrożeniem dla pokrzywdzonych gmin. Czekamy na rozstrzygnięcia spraw sądowych toczących się wobec Barta Staszewskiego, ufając, że gminy, które wystąpiły przeciwko jego kłamliwej akcji doczekają się sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

Przypomnijmy:

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał postanowienie i uznał, że Gminie Niebylec przysługuje zabezpieczenie oraz nakazał na czas trwania procesu o naruszenie dóbr osobistych pozwanemu Bartoszowi Staszewskiemu umieścić na jego stronach ww. oświadczenie. W odpowiedzi na postanowienie sądu pełnomocnicy Barta Staszewskiego, w marcu br., wystosowali do sądu zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wobec Gminy Niebylec, zaskarżając w całości orzeczenie wydane przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie w dniu 03.02.2021r. Sąd Okręgowy (wydział odwoławczy) rozpatrzył wniosek pozwanego i w czerwcu br. postanowił oddalić zażalenie Barta Staszewskiego.

Akcja Barta Staszewskiego polegała na docieraniu do miejscowości, których samorządy odważnie stanęły w obronie wartości i rodzin, gdzie aktywista zamieszczał swoją tablicę – łudząco przypominającą urzędowe oznakowanie – z nieprawdziwym napisem „Strefa wolna od LGBT”. Następnie fotografował się na tle tych tablic i zdjęcia udostępniał w Internecie – tym samym narażając samorządy, mieszkańców i Polskę na poważne straty, nie tylko wizerunkowe. Należy przypomnieć, że akcja Barta Staszewskiego była przedmiotem dyskusji w Brukseli, a działania środowisk przychylnych Bartowi Staszewskiemu podjęły starania, aby wobec Polski zastosować wszelkie możliwe środki by ukarać nasz kraj za rzekomą dyskryminację osób należących do mniejszości seksualnych. Tak więc akcja „Strefa wolna od LGBT” nie tylko szkodzi danym gminom, ale również wyrządza szkodę Polsce i całemu polskiemu społeczeństwu. W tym miejscu z całą stanowczością należy podkreślić, że w Polsce nie ma i nie było żadnych „stref wolnych od LGBT.”

Reduta prawnie wspiera napiętnowane, przez Barta Staszewskiego, wspólnoty samorządowe w ich walce o dobre imię. Obecnie wobec Barta Staszewskiego toczą się postępowania z pozwów złożonych przez gminy: Niebylec, Zakrzówek i Tuszów Narodowy.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube