81. rocznica wybuchu Powstania w Getcie utworzonym przez władze niemieckie w Warszawie

19 kwiecień 2024 | Aktualności, Edukacja historyczna

Dzisiaj przypada 81. rocznica wybuchu Powstania w Getcie, utworzonym przez władze niemieckie w Warszawie, która upamiętnia niezwykłą odwagę i determinację żydowskiej ludności w obliczu terroru nazistowskiego okupanta, podczas II wojny światowej.

Próba oporu przeciwko masowym deportacjom i eksterminacji ludności żydowskiej trwała od 19 kwietnia 1943 roku do 16 maja 1943 roku. To właśnie w tym okresie miało miejsce Powstanie w Getcie, utworzonym dla żydowskiej ludności przez władze niemieckie w Warszawie, kiedy to przedstawiciele społeczności żydowskiej, zrzeszeni głównie w ramach Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻŻW), przeciwstawili się nazistowskim oddziałom, które prowadziły operację likwidacji getta i masową eksterminację jego mieszkańców. Pomimo przerażających warunków życia i działania w ukryciu, zdecydowali się stanąć do walki z niemieckimi oddziałami. Ich heroizm i determinacja stanowią wzór niezłomnego ducha i solidarności w obliczu największego zła.

81. rocznica wybuchu Powstania w Getcie jest nie tylko okazją do upamiętnienia ofiar i bohaterów tamtych wydarzeń, ale również do refleksji nad wartościami takimi jak wolność, godność człowieka i walka z nietolerancją oraz uprzedzeniami. To czas, aby pamiętać o tragicznych konsekwencjach, jakie niesie za sobą nietolerancja, oraz o zobowiązaniu do zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości poprzez edukację, dialog i budowanie społeczeństw opartych na szacunku i równości.

Podczas rocznicy wybuchu Powstania w Getcie, utworzonego w Warszawie przez władze niemieckie, warto zatrzymać się na chwilę, aby oddać hołd wszystkim tym, którzy walczyli o godność i przetrwanie w obliczu niemieckiego nazistowskiego terroru. Hołd ten jest nie tyko aktem pamięci, ale także inspiracją do działania na rzecz lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. Dzięki takim refleksjom możemy uczcić pamięć tych, którzy zginęli, ale też kontynuować walkę o wartości, które reprezentowali.

Wartości te są również wpisane w misję Reduty Dobrego Imienia. Nasze zaangażowanie w badanie i upowszechnianie prawdziwego obrazu historii Polski, w tym historii związanej z Holocaustem i udziałem Polaków w ratowaniu Żydów, to jeden z podstawowych aspektów naszej działalności. Nieustannie przeciwdziałamy fałszowaniu historii i dezinformacji.

Już 10 maja br. odbędzie się kolejna rozprawa podkreślająca nasz sprzeciw przeciwko publikowaniu nieprawdziwych informacji i fałszywej retoryce dotyczącej stosunku narodu polskiego do mniejszości żydowskiej, którą propaguje prof. Jan Grabowski. Dążymy do utrzymania rzetelnej i historycznie poprawnej narracji o Polsce, podejmując walkę prawną z profesorem Grabowskim, którego poglądy i publikacje budzą oburzenie, ponieważ przedstawiają fałszywe interpretacje wydarzeń historycznych.

Do końca będziemy walczyć o rzetelny przekaz dotyczący przebiegu II wojny światowej, upowszechniając prawdę historyczną i dbając o dobre imię Polski i Polaków.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube