Reduta Dobrego Imienia

Zostań darczyńcą

Zostań Darczyńcą

Nasza działalność opiera się na wolontariacie i darowiznach osób fizycznych.

Jeśli identyfikujesz się z celami Reduty wesprzyj nas darowizną. Kliknięcie w baner umieszczony obok przeniesie Cię na stronę systemu płatności Przelewy24 oraz PayPal, gdzie można przekazać darowiznę.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Co robimy dzięki Twojemu wsparciu

  • Interwencje 27% 27%
  • Edukacja historyczna i Publikacje 32% 32%
  • Postępowania sądowe i Administracja 41% 41%

Wesprzyj
Redutę Dobrego Imienia

Dane darczyńcy

Kwota wsparcia [PLN]

Posiadamy niezbędną wiedzę, mamy doświadczenie! Potrzebujemy Waszego wsparcia, by móc realnie działać w obronie Polski i Polaków.

Państwa pomoc finansowa jest źródłem zapewniającym funkcjonowanie Reduty, dzięki niemu możemy bronić i dbać o nasze wspólne dobro – Polskę! Troska o Ojczyznę jest nieustanym wyzwaniem dla każdego patrioty. Jeżeli szukacie Państwo możliwości, by włączyć się w obronę Ojczyzny, a tym samym przeciwdziałać mnożącej się liczbie zniesławień, fałszowaniu historii, nadużyć wynikających z manipulacji informacjami o Polsce i Polakach, zapraszamy do Reduty!

Potrzebujemy Waszego wsparcia, by jeszcze skuteczniej działać, rozwijać nasze know how, a także wdrażać projekty i upowszechniać materiały ukazujące prawdę o Polsce oraz wspierać pokrzywdzonych, którzy niejednokrotnie w sądzie szukają należnej sprawiedliwości.

Nie pozwólmy szkalować dobrego imienia Polski oraz krzywdzić patriotów.

Prawda nie obroni się sama, potrzebuje siły ludzi, którzy sprawią, że zaistnieje w świadomości innych.

Serdecznie zachęcamy do systematycznego wspierania naszej działalności np. przez stałe zlecenie do banku lub obciążenie karty płatniczej. To pozwoli nam na zaplanowanie i zrealizowanie całego szeregu ważnych przedsięwzięć.

Nr konta 29 1020 1042 0000 8202 0481 3491

Od 2012 r. Reduta Dobrego Imienia wypracowała metody i narzędzia (dedykowane systemy informatyczne – Dragon i Rycerz), by skutecznie bronić dobrego imienia Polski i Polaków.

Każdy element działań realizowanych przez Redutę wynika z tego, że zdecydowaliście się Państwo wesprzeć naszą fundację, a tym samym razem z nami nieustannie trwać na reducie walki o prawdę o Polsce i narodzie polskim.

Od lat istotą funkcjonowania Reduty są nasi Darczyńcy i Wolontariusze. To dzięki ludziom dobrej woli, którzy z potrzeby serca wspierają Redutę Dobrego Imienia, mamy możliwość przeprowadzenia blisko 300 interwencji rocznie, możemy wspierać pokrzywdzonych, upowszechniać prawdę o historii i teraźniejszości oraz publikować materiały, które rzetelnie przedstawią informacje mające wpływ na sprawy Polski. Wreszcie to dzięki ludziom, chroniącym dobre imię Polski, otrzymujemy informacje o zagrożeniach dla wizerunku Polski i zniesławieniach, które pojawiają się lokalnie, w przestrzeni nie-internetowej.

Dobro Ojczyzny motywuje nas do podejmowania wszelkich określonych prawem działań, by zapobiegać bądź przeciwdziałać niszczeniu wizerunku Polski, przypisywaniu Polakom czynów popełnionych m.in przez. Niemców, szkalowaniu polskich bohaterów oraz patriotów.

Działamy dzięki Państwa wsparciu, ludzi którzy mają pełną świadomość, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.” (Cyprian Kamil Norwid)

WESPRZYJ NAS I DZIAŁAJ RAZEM Z NAMI!

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube