Reduta Dobrego Imienia

Postępowania sądowe

Reduta Dobrego Imienia wspiera prawnie i finansowo ważne procesy sądowe. Pomagamy tym, którzy w sądzie upominają się o dobre imię i prawdę.  Działania Reduty mają również na celu obronę kultu pamięci o zmarłych, którzy wcześniej nie doczekali się odzyskania dobrego imienia lub usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego

Rozprzestrzenianie się  fałszywych informacji rzutuje na reputację Polski i Polaków, dlatego Reduta Dobrego Imienia ponosi koszty ważnych spraw sądowych, zarówno adwokackie i sądowe, ale też administracyjne, koszty opinii biegłych i historyków, aby dać możliwość walki o prawdę .
Dopracowaliśmy się pewnej doktryny prawnej, która pozwoli wszystkim Polakom na obronę swojego dobrego imienia w stosunku do tych, którzy oskarżają cały Naród Polski i Państwo Polskie o np. sprawstwo Holokaustu. Pamiętajmy, że prawda o II wojnie światowej, prawda o tym kto był jej sprawcą należy się nie tylko nam, ale wszystkim zamordowanym, Ofiarom tej wojny. Wszelkie fałszowanie prawdy, przez przypisywanie Polakom sprawstwa Holokaustu jest także znieważaniem pamięci Ofiar, po których pozostał tylko popiół i ból spowodowany ich nieobecnością w polskim życiu. Dlatego walka Reduty o dobre imię jest tak istotna zarówno z punktu widzenia jednostki jak i całego narodu.    Dbałość o dobra osobiste m.in. prawo do niezakłamanej historii i dumy narodowej oraz prawo do poszanowania prawdy o działaniach Polaków w czasie II wojny światowej są czynnikiem kształtującym tożsamość narodową i poczucie godności narodowej.

W dorobku Reduty jest wypracowanie doktryny prawnej potwierdzonej wyrokami sądowymi, mówiącej o właściwości polskich sądów do występowania przeciwko zagranicznym mediom przed polskimi sądami, na podstawie polskiego prawa prasowego i cywilnego. Dotyczy to wyroku w sprawie filmu „Nasze matki nasi ojcowie”.

Innym elementem wypracowanej doktryny prawnej jest prawo do czci pamięci przodków traktowanej jako dobro osobiste, a w konsekwencji powstanie możliwości obrony dobrego imienia Polski i Polaków na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Przykładem takiej sprawy jest prawomocny wyrok sądu okręgowego w Warszawie w sprawie Krystiana Brodackiego przeciwko Onetowi, którą Reduta całkowicie wspierała i oprzyrządowała prawnie, czego efektem był wyrok przyznający odszkodowanie powodowi.

Sprawy w toku

Wygrane procesy sądowe. Wyroki prawomocne.

Sprawa przeciwko Newsweek.pl

Sprawa przeciwko Newsweek.pl

Sprawa przeciwko Newsweek.pl  W styczniu 2017 r. Newesweek.pl napisał tekst o „polskich obozach koncentracyjnych”. Nie mogliśmy tego tak zostawić. Prezes Reduty Maciej Świrski...

  • Sprawa rodziny Bąk i opublikowanego na łamach tygodnika Wprost artykułu pt. „Licencja na zabijanie” omawiającego książkę „Ptaki drapieżne. Historia Lucjana »Sępa« Wiśniewskiego, likwidatora z kontrwywiadu AK” szkalującą rodzinę braci Bąk.
  • Sprawa Krystiana Brodackiego, którego matka zginęła w egzekucji przeprowadzonej przez Niemców w Palmirach. Portal Onet.pl, który artykuł o romansach Polek z Niemcami i prostytucji podczas II wojny światowej zilustrował zdjęciem kobiet prowadzonych na egzekucję w Palmirach, musiał opublikować przeprosiny i zapłacić 50 tysięcy złotych odszkodowania.
  • Sprawa ponad 90-letniego żołnierza AK – Włodzimierza Pajdowskiego. W świetle akt IPN okazało się, że oskarżenia były nieprawdziwe. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził przeprosiny i zadośćuczynienie we wnioskowanej kwocie 20 tysięcy złotych.
  • Sprawa Macieja Świrskiego przeciwko Newsweek.pl o użycie zwrotu „polskie obozy koncentracyjne” w artykule Pauli Szewczyk o książce „Mała Zbrodnia”. Sąd nakazał Newsweek.pl opublikowanie sprostowania.
  • Sprawa Natalii Nitek-Płażyńskiej przeciwko Hansowi G., niemieckiemu przedsiębiorcy, m.in. o mowę nienawiści w stosunku do Polaków. Natalia Nitek była przez kilka miesięcy nękana słownie w pomorskiej firmie POS System przez jej właściciela Hansa G. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Hans G. został zobowiązany do przeproszenia Natalii Nitek-Płażyńskiej i wpłaty 50 tys. złotych na Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. W uzasadnieniu wyroku sędzia Piotr Kowalski podkreślił historyczne korzenie uprzedzeń rasowych i wyższości rasowej Niemców, jakie prezentował Hans G.
  • Doprowadzenie na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie do usunięcia oszczerczego zdjęcia w Jewish News wraz z opisem z którego wynikało, że Polacy są współwinni Holokaustu.
  • Sukcesem było także odrzucenie pozwu Frankfurter Allgemaine Zeitung przeciwko RDI dotyczącego odmowy sprostowania informacji. Składając pozew przed niemieckim sądem, FAZ próbował nas zastraszyć a wobec przystąpienia Reduty do sprawy obciążyć wysokimi kosztami sądowymi.

Zakończone procesy sądowe

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube