Ostatnia rozprawa kończąca proces z pozwu redaktor Cyntii Harasim przeciwko Marcie Lempart i Klementynie Suchanow

W dniu 23 stycznia 2024 roku, zakończony został proces, w wyniku którego, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie), Marta Lempart oraz Klementyna Suchanow, odpowiedzialne za organizację przedmiotowej konferencji,  zostały zobowiązane do przeprosin Pani redaktor. Sąd wskazał treść oświadczenia, określił formę (format, czcionka, własnoręczny podpis) oraz nakazał przesłanie przeprosin powódce i ich publikację w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) pozwanych w postaci przypiętego postu na górze strony, przez okres 30 dni.

Orzeczenie sądu także, nakazuje pozwanym powstrzymanie się od podejmowania działań naruszających dobra osobiste redaktor Harasim, w tym zakazuje dalszego powielania informacji, że jest „psem” oraz „funkcjonariuszem PiS”. Ponadto, sąd zabrania pomawiania oraz uniemożliwiania wykonywania zawodu przez powódkę.

Dodatkowo, postanowienie sądu nakłada na Martę Lempart oraz Klementynę Suchanow obowiązek uiszczenia kwoty 3000 zł na rzecz Fundacji Sióstr Św. Dominika, przeznaczonej na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

W orzeczeniu sąd uchylił wyrok zaoczny z dnia 30 listopada 2021 roku. Zgodnie z treścią wyroku zaocznego Marta Lempart oraz Klementyna Suchanow zostały zobowiązane do przeproszenia dziennikarki – Cyntii Harasim. Sąd również zakazał pozwanym podejmowania działań naruszających dobra osobiste dziennikarki tj. powielanie informacji, że jest „psem”, czy „funkcjonariuszem PIS”, pomawiania, naruszania nietykalności cielesnej i uniemożliwiania wykonywania pracy zawodowej.

Ponadto orzeczenie sądu zobowiązywało Matrę Lempart oraz Klementynę Suchanow do zapłacenia zadośćuczynienia na rzecz Cyntii Harasim oraz wpłaty kwoty 30 tysięcy złotych na Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach. Pozwane zostały również obciążone zwrotem kosztów postępowania sądowego.

Obecne rozstrzygnięcie sądowe utrzymuje większość z postanowień wskazanych w pierwszym wyroku.

Przypomnijmy:

Redaktor Cyntia Harasim złożyła, przeciwko Marcie Lempart i Klementynie Suchanow, pozew który dotyczył naruszenia dóbr osobistych oraz nietykalności osobistej dziennikarki Gazety Polskiej.

Podstawą złożenia pozwu było zajście, podczas którego redaktor Cyntia Harasim, nie mogła wypełnić obowiązków służbowych, ponieważ wraz z innymi dziennikarzami, nie została wpuszczona na konferencję zorganizowaną przez działaczy z tzw. Strajku Kobiet. W trakcie zdarzenia doznała naruszenia swojej nietykalności osobistej. Równocześnie zarówno ona, jak i pozostali dziennikarze, zostali wyzwani przez Panią Klementynę Suchanow.

Druga rozprawa z pozwu redaktor Cyntii Harasim przeciwko Marcie Lempart i Klementynie Suchanow
Napisano dnia 05 grudnia,2022

Za nami druga rozprawa z pozwu redaktor Cyntii Harasim przeciwko Marcie Lempart i Klementynie Suchanow

W dniu 26.10.2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie sądu w sprawie z pozwu redaktor Cyntii Harasim przeciwko Marcie Lempart oraz Klementynie Suchanow. Na rozprawie zeznanie złożył świadek – jeden z dziennikarzy obecnych podczas całego zajścia. Dziennikarz opowiadał o skandalicznym przebiegu konferencji prasowej, selekcji dziennikarzy oraz o tym, jak zachowywały się Marta Lempart i Klementyna Suchanow.

Na drugiej rozprawie (29.11.2022 r.) zeznawał świadek, który nagrywał całe zdarzenie, a następnie umieścił na platformie KOD. Świadek potwierdził, że Pozwana M. Lempart zwracała się do dziennikarzy, którzy nie zostali wpuszczeni na konferencję, określając ich „funkcjonariuszami propagandy”. Świadek wskazał również, że pomimo, iż Cyntia Harasim płakała i krzyczała, że boli ją noga (która miała być przytrzaśnięta drzwiami) to jednak nikt z organizatorów nie zainteresował się stanem zdrowia Powódki.

O dalszych postępach w tej sprawie będziemy Państwa informować. Sąd wyznaczył następną rozprawę na 15.05.2023 r. na godzinę 12.00. Podczas rozprawy, która odbędzie się on-line, sąd zamierza przesłuchać Powódkę oraz Pozwane M. Lempart i K. Suchanow.

 

Przypominamy:

Redaktor Cyntia Harasim złożyła, przeciwko Marcie Lempart i Klementynie Suchanow, pozew który dotyczył naruszenia dóbr osobistych oraz nietykalności osobistej dziennikarki Gazety Polskiej.

Podstawą złożenia pozwu było zajście, podczas którego redaktor Cyntia Harasim, nie mogła wypełnić obowiązków służbowych, ponieważ wraz z innymi dziennikarzami, nie została wpuszczona na konferencję. W trakcie zdarzenia, doznała ona naruszenia jej nietykalności osobistej. Równocześnie i ona i pozostali dziennikarze zostali wyzwani przez p. Klementynę Suchanow m.in. od „psów” – czym naruszono również dobre imię dziennikarki.

Zarówno Pani Cyntii Harasim jak i innym obecnym na miejscu dziennikarzom z Telewizji Polskiej i Telewizji Trwam uniemożliwiono pełnienie zadań dziennikarskich, łamiąc przy tym Art. 43 i 44 Prawa Prasowego.

30 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaoczne orzeczenie w tej sprawie, w którym nakazał aktywistkom Marcie Lempart oraz Klementynie Suchanow przeprosić dziennikarkę Cyntię Harasim za naruszenie jej dóbr osobistych. Zgodnie z treścią wyroku Marta Lempart oraz Klementyna Suchanow zostały zobowiązane do przeproszenia dziennikarki – Cyntii Harasim. Sąd również zakazał pozwanym podejmowania działań naruszających dobra osobiste dziennikarki tj. powielanie informacji, że jest „psem”, czy „funkcjonariuszem PIS”, pomawiania, naruszania nietykalności cielesnej i uniemożliwiania wykonywania pracy zawodowej.

Ponadto orzeczenie sądu zobowiązywało Matrę Lempart oraz Klementynę Suchanow do zapłacenia zadośćuczynienia na rzecz Cyntii Harasim oraz wpłaty kwoty 30 tysięcy złotych na Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach. Pozwane zostały również obciążone zwrotem kosztów postępowania sądowego.

W odniesieniu do wyroku sądu pozwane – Marta Lempart i Klementyna Suchanow złożyły sprzeciw, stąd rozpoczęcie pełnej procedury sądowej.

Ruszył proces z pozwu redaktor Cyntii Harasim przeciwko Marcie Lempart i Klementynie Suchanow
Napisano dnia 27 października, 2022

30 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaoczne orzeczenie, w którym nakazał aktywistkom Marcie Lempart oraz Klementynie Suchanow przeprosić dziennikarkę Cyntię Harasim za naruszenie jej dóbr osobistych. Zgodnie z treścią wyroku Marta Lempart oraz Klementyna Suchanow zostały zobowiązane do przeproszenia dziennikarki – Cyntii Harasim. Sąd również zakazał pozwanym podejmowania działań naruszających dobra osobiste dziennikarki tj. powielanie informacji, że jest „psem, czy „funkcjonariuszem PIS”, pomawiania, naruszania nietykalności cielesnej i uniemożliwiania wykonywania pracy zawodowej.

Ponadto orzeczenie sądu zobowiązywało Matrę Lempart oraz Klementynę Suchanow do zapłacenia zadośćuczynienia na rzecz Cyntii Harasim, oraz wpłaty kwoty 30 tysięcy złotych na Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach. Pozwane zostały również obciążone zwrotem kosztów postępowania sądowego.

W odniesieniu do wyroku sądu pozwane – Marta Lempart i Klementyna Suchanow złożyły sprzeciw, stąd rozpoczęcie pełnej procedury sądowej.

Wczoraj (26.10.2022 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie. Na rozprawie Sąd przesłuchał świadka – jednego z dziennikarzy obecnych podczas całego zajścia. Dziennikarz opowiadał o skandalicznym przebiegu konferencji prasowej, selekcji dziennikarzy oraz o tym, jak zachowywały się Marta Lempart i Klementyna Suchanow.

Następny termin rozprawy został wyznaczony 29.11.2022 r. Będziemy na bieżąco informować Państwa o przebiegu postępowania sądowego.

 

Przypominamy:

 Redaktor Cyntia Harasim, dziennikarka Gazety Polskiej, podczas wypełniania obowiązków służbowych wraz z innymi dziennikarzami nie została wpuszczona na konferencję organizowaną przez organizatorów z tzw. Strajku Kobiet. W trakcie zdarzenia doznała ona naruszenia jej nietykalności osobistej. Równocześnie i ona i pozostali dziennikarze zostali wyzwani przez p. Klementynę Suchanow od m.in. „psów” – czym naruszono również dobre imię dziennikarki.

Zarówno Pani Cyntii Harasim, jak i innym obecnym na miejscu dziennikarzom z Telewizji Polskiej i Telewizji Trwam, uniemożliwiono pełnienie zadań dziennikarskich, łamiąc przy tym Art. 43 i 44 Prawa Prasowego.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube