Petycja o odwołanie Dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej

11 lipiec 2024 | Aktualności

Szanowni Państwo,

na początku lipca informowaliśmy o złożonej przez nas petycji nawołującej decydentów do zdymisjonowania osób, zarządzających Muzeum II Wojny Światowej, które zadecydowały o usunięciu z wystawy stałej, plansz opowiadających historię rotmistrza Witolda Pileckiego. Podobny los spotkał również plansze przedstawiające ojca Maksymiliana Kolbe oraz rodzinę Ulmów, jednak te części wystawy zostały już, pod naciskiem opinii publicznej, przywrócone, choć w całkiem zmienionej formie.

Niestety wystawa poświęcona postaci rotmistrza Pileckiego nie otrzyma osobnej ekspozycji, ponieważ zdaniem Dyrekcji nie zasługuje na dodatkowe podkreślenie. W zamian zostanie jedynie wspomniany on, w kilku zdaniach, w innym miejscu Muzeum.

Uważamy za niedopuszczalne i ponure sugerowanie przez Dyrekcję, że postacie rotmistrza Pileckiego, oraz ojca Kolbego i rodziny Ulmów mogłyby uczynić ekspozycję mniej przejmującą dla odbiorów zagranicznych, dlatego utworzyliśmy petycję  nawołującą decydentów do zdymisjonowania osób, które pragną tworzyć instytucję przeciwną potrzebom społecznym, zasłaniając się przy tym fałszywym obiektywizmem i pomijając interes Państwowy w kreowaniu narracji historycznej o roli Polski i Polaków podczas II wojnie światowej.

Działania Dyrekcji wskazują na całkowite jej oderwanie od społeczeństwa i oczekiwań społecznych co do roli muzeum na mapie polskich instytucji kultury. Wszelkie próby naprawienia pierwotnego błędu postrzegamy jako nieszczere dążenia do ratowania tragizmu sytuacji wywołanej ich działaniami.

Apelujemy raz jeszcze o wsparcie naszych działań i podpisanie petycji, która ma na celu uchronienie przed usunięciem ekspozycji rotmistrza Pileckiego, polskiego oficera kawalerii, żołnierza Armii Krajowej, bohatera ruchu oporu podczas II wojny światowej oraz jednego z najodważniejszych i najbardziej niezłomnych bojowników o wolność Polski, oraz przywrócenie w niezmienionej formie części wystawy dotyczącej ojca Kolbego czy rodziny Ulmów.

Przypominamy o złożonej przez nas petycji i pilnie prosimy o składanie podpisów. Potrzebujemy jeszcze kilku tysięcy głosów, aby nasz apel został usłyszany i przyniósł oczekiwane zmiany.

PETYCJA

Reduta Dobrego Imienia, jako jedna z niewielu niezłomnych organizacji, broni prawdy historycznej oraz reaguje na wszelkie próby zniesławienia naszego narodu. Tak też jest tym razem. Jednakże, aby dalej kontynuować swoją misję, Fundacja potrzebuje wsparcia finansowego, które pozwoli na dalsze prowadzenie naszych działań.

Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami możemy skutecznie przeciwstawiać się próbom zniesławienia naszego kraju oraz budować pozytywny wizerunek Polski w świecie.

Aby uratować Redutę przed zawieszeniem działalności, potrzebujemy w dalszym ciągu, w trybie pilnym, Państwa finansowego wsparcia, którego można udzielić poprzez:

  • Przekazanie darowizny bezpośrednio na nasze konto bankowe:
    PKO Bank Polski, nr konta: 29 1020 1042 0000 8202 0481 3491 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”

Tylko dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli prowadzić działalność na rzecz ochrony dobrego imienia Polski i Polaków, co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia społecznego, jak i korzyści dla całego Narodu Polskiego.

Każda, nawet najmniejsza, kwota ma ogromne znaczenie i przyczynia się do przetrwania organizacji, która ma na celu obronę prawdy historycznej oraz dobrej reputacji Polski na arenie międzynarodowej.

Z poważaniem,

Zespół Reduty Dobrego Imienia

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube