Reduta Dobrego Imienia

Misja

Rozpoczęta w 2012 r. działalność RDI wypełniła niszę związaną z brakiem organizacji pozarządowej, która miałaby tak istotny potencjał w obronie prawdy o Polsce. Przyczyny powołania Reduty, określenie misji fundacji oraz apel o aktywne włączenie się w obronę dobrego imienia Polski i Polaków, zostało zdefiniowane przez fundatora i długoletniego prezesa Reduty – Macieja Świrskiego, który 27 listopada 2012 r. opublikował manifest Reduty, w którym wskazywał m.in. dominujący na świecie przekaz o Polsce – „W ciągu lat istnienia III RP okazało się, że w świecie panuje (…) przekonanie – że to Polacy są współwinowajcami II wojny światowej, a o ofiarach polskich mało kto słyszał. I że istniały „polskie obozy koncentracyjne”, że obok mitycznych nazistów Holokaustowi są winni Polacy”.

Opublikowany manifest uwypuklał zagrożenia płynące dla Polski – „Zafałszowanie prawdy o drugiej wojnie światowej, ustawienie Polaków w roli katów delegitymizuje Polskę jako pełnoprawnego członka wspólnoty międzynarodowej! W obronie narodu morderców nikt się nie ujmie i nie wyśle wojsk. Narodowi morderców nie należy się współczucie.”

Powstanie Reduty podyktowane było koniecznością podjęcia reakcji na wręcz masowe pojawianie się w światowych mediach przeinaczeń i oszczerstw na temat historii Polski, zwłaszcza w kontekście dziejów II wojny światowej i Holokaustu. Obrona prawdy o Polsce i Polakach, ochrona dobrego imienia naszej Ojczyzny oraz popularyzacja autentycznej historii ojczystej stały się kluczowymi elementami misji RDI.

Reduta dostrzegła i wprowadziła w obieg publiczny nową perspektywę w widzeniu spraw polskich, dzisiaj już zupełnie oczywistą. Od samego początku wykazany został związek pomiędzy wizerunkiem Polski funkcjonującym w świecie, a fundamentalną kwestią bezpieczeństwa narodowego naszego kraju w kontekście zapisów Artykułu 5 Traktatu NATO.

Nauczeni doświadczeniem umiemy rozpoznać zarówno wrogą narrację, jak i również mechanizmy, wykorzystywane do jej upowszechniania, które mają na celu zatrzeć prawdę, dostarczyć odbiorcom nieprawdziwych informacji, czego konsekwencją byłoby osłabienie Polski na arenie światowej, a tym samym pozbawienie pomocy w sytuacji zagrożenia. W ciągu lat działania Reduty nasze działania przeszły od prostych reakcji na fałsze historyczne pojawiające się w mediach do kompleksowych analiz i przeciwdziałania dezinformacji i „active measures” (środków aktywnych) skierowanej przeciwko Polsce, oraz mającej na celu osłabienie gotowości obronnej społeczeństwa i alienacji Polski w NATO.

Wpływ wizerunku Polski na bezpieczeństwo narodowe – to, co Reduta postawiła w publicznej debacie po raz pierwszy 10 lat temu pokazuje, dlatego tak ważne jest, by bronić dobrego imienia Polski i Polaków, przeciwdziałać manipulacjom, oszczerstwom, zakłamywaniu historii, czy przypisywaniu obywatelom polskim czynów dokonanych m.in. przez niemieckich zbrodniarzy. Aktywność społeczna wspierająca działania niepodległościowych władz Polski w tej mierze jest ogniwem łańcucha obrony informacyjnej Polski, przeciwdziałającemu niszczeniu wizerunku Polski. Jak wiemy, wszelkiego typu akcje anty-dyfamacyjne, popularyzacja prawdy o Polsce ma głęboki sens, bo uzmysławia politykom i obywatelom NATO jaka jest prawda o Polsce.

Od czasu założenia Reduty zmieniła się Polska, a narodowa polityka historyczna stała się trwałym elementem polskiego przekazu. Mamy nadzieję, że działalność Reduty Dobrego Imienia także się do tego przyczyniła, a ponad dziesięcioletnia działalność, w tym tysiące przeanalizowanych publikacji, setki podjętych interwencji, dziesiątki publikacji ukazujących prawdę i niepodważalne fakty o historii naszej Ojczyzny, jak również ważne projekty np. www.warstwypamieci.pl oraz wygrane procesy (wspierane przez RDI), których wynik przywracał dobre imię pokrzywdzonym – były i nadal będą istotnym elementem w odkłamywaniu fałszywego przekazu o Polsce i Polakach, który przez dekady był wtłaczany w świadomość, szczególnie zachodnich odbiorców.

Przez dziesięć lat działalności Reduta zjednoczyła rzeszę ludzi, którzy realnie włączyli się w działania dla dobra naszego kraju. RDI stała się odpowiedzią na potrzeby wszystkich Tych, którzy szukali możliwości, by przeciwdziałać mnożącej się liczbie zniesławień, fałszowaniu historii, nadużyć wynikających z manipulacji informacjami o Polsce i Polakach.

 

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube