Reduta Dobrego Imienia

Interwencje

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom dokonuje analizy problematyki zniesławień na temat Polski i jej historii oraz prowadzi obserwacje polskiej polityki historycznej  już od 2012 r. Prowadzone przez nas działania pokazują, że świadomość prawdy historycznej na temat II wojny światowej wśród ludzi młodych jest stosunkowo niska, stąd potrzeba podkreślania i zwracania uwagi na prawdziwość przekazu.  Najczęściej podejmowaną przez RDI w ostatnich latach interwencją   były tzw. „wadliwe kody pamięci”. Z tego powodu wielokrotnie (ponad 500 razy) interweniowaliśmy w sytuacjach używania fałszywych określeń, typu „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy śmierci”, „polskie getto”, „nazistowska Polska”. Takie oszczercze zwroty pojawiły się głównie w przestrzeni wirtualnej. Najczęściej dochodziło do zniesławień Polski z użyciem oszczerczego sformułowania „polskie obozy” (śmierci, zagłady, koncentracyjne). Wśród naszych wezwań do interwencji ,ponad 250 stanowiły reakcję na artykuły zawierające określenie „polski obóz”. Zwrot ten jest nadal najpopularniejszym oszczerczym sformułowaniem używanym wobec Polski. „Polskie obozy” w różnych językach stanowią ok. 81% liczby interwencji, które podejmujemy jako Reduta Dobrego Imienia w związku z nieprawdziwymi sformułowaniami, ale określeń tych jest znacznie więcej jak „polskie getto”, „polscy naziści” czy „nazistowska Polska”, dlatego działalność Reduty i interwencje w takich sytuacjach są tak ważne dla prawdziwości przekazu i prostowania informacji o historii Polski.
Poniższa mapa prezentuje państwa, w których dochodziło do zniesławień poprzez używanie wadliwych kodów pamięci

Nasze działania na polu walki z wadliwymi kodami pamięci wymagają bardzo intensywnej pracy, aby wyeliminować używanie określeń typu „polskie obozy koncentracyjne” i inne oszczerstwa wobec Polski. Działalność ta wymaga jednak podejmowania codziennie licznych działań i codziennego monitorowania mediów z całego świata, aby strzec prawdy historycznej o Polsce i naszej historii.

Reduta interweniuje jednak również w bardziej personalnych sytuacjach, gdy opracowania czy publikacje dotykają poszczególnych osób, przedstawiając ich w nieprawdziwy, a często bardzo krzywdzący sposób. Dochodzimy wtedy prawdy, aby strzec również dobrego imienia Polaków lub pomagamy je odzyskać, często po latach.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube