Interwencje w sprawie fałszywych kodów pamięci

2 kwiecień 2024 | Aktualności, interwencje

Przez ponad jedenaście lat prowadzimy analizę problematyki zniesławień dotyczących Polski i jej historii, jednocześnie obserwując polską i światową politykę historyczną. Nasze działania w tym zakresie ukazują, że świadomość prawdy historycznej, dotyczącej II wojny światowej, wśród odbiorców zagranicznych jest stosunkowo niska. Dlatego podejmujemy liczne działania, które są odpowiedzią na potrzebę podkreślania i zwracania uwagi na wiarygodność przekazu dotyczącego tego okresu naszej historii. 

Każdego roku nasze dedykowane systemy informatyczne, znane jako Dragon i Rycerz, pracujące w trybie ciągłego monitorowania Internetu, identyfikują w przestrzeni internetowej około 3 000 naruszeń, zawierających sformułowania uznawane za fałszywe kody pamięci, takie jak „polski obóz koncentracyjny”. W rezultacie szczegółowej analizy konkretnych przypadków, podejmujemy zwykle kilkaset interwencji, wysyłając stosowne monity, wzywające do korekty bądź usunięcia treści niezgodnych z prawdą historyczną.

W przypadku wykrycia treści zawierających przekłamania historyczne, Dział Dokumentacji i Analiz Reduty prowadzi wnikliwą weryfikację każdego przypadku. Celem tego procesu jest precyzyjne zrozumienie kontekstu, a także wykluczenie sytuacji, w których pomimo użycia wadliwego sformułowania, zgłoszenie nie jest kwalifikowane do podjęcia interwencji. Staranna analiza pozwala nam skoncentrować działania na przypadkach, gdzie fałszywe informacje są użyte w sposób niezgodny z prawdą historyczną, co z kolei umożliwia skuteczne przeciwdziałanie dezinformacji i utrzymanie rzetelności historycznej debaty publicznej.

Najpopularniejszym oszczerczym sformułowaniem, używanym wobec Polski, są właśnie „polskie obozy koncentracyjne”, które stosowane w różnych językach stanowią ok. 81% liczby interwencji, które podejmujemy jako Reduta Dobrego Imienia. Jednak określeń tych jest znacznie więcej jak „polskie getto”, „polscy naziści” czy „nazistowska Polska”, dlatego działalność Reduty i interwencje w takich sytuacjach są tak ważne dla prawdziwości przekazu i prostowania informacji o historii Polski.

Podejmowane przez nas działania prowadzą do osiągania wielu sukcesów, w wyniku których nieprawdziwe sfomułowania są korygowane, prostowane, wyjaśniane lub też usuwane, aby nieprawdziwy przekaz nie został utrwalony. Każdy taki sukces prowadzi do zmniejszenia liczby nieprawdziwych sfomułowań, które mogłyby być materiałem do przedruku lub wykorzystania w innych opracowaniach czy artykułach, a tym samym na stałe zagościłyby w internetowej przestrzeni publicznej, która jest wiecznie żywa.

Nasze przeciwdziałanie fałszowaniu historii, poprzez wzywanie do modyfikacji niepoprawnych sformułowań, prowadzi faktycznie do szybkiej korekty treści i tak w miejsce „polskiego obozu koncentracyjnego” pojawia się prawdziwe historycznie sformułowanie „niemieckiego obozu koncentracyjnego w okupowanej Polsce”.  

Oprócz korygowanych artykułów wiele z nich zostaje usuniętych lub wycofanych z obiegu. W takich przypadkach autorzy w pełni zgadzają się z niepoprawną retoryką i uznają, że najlepszym wyjściem jest eliminacja niewłaściwego tekstu. Z takim zrozumieniem spotykamy się również w przypadku szerszych publikacji, nawet wydawnictw książkowych, które, co wynika z poczucia niewłaściwie sformułowanego przekazu, zostają wycofane z obiegu na stałe lub czasowo, do momentu pełnej modyfikacji treści, aby mieć pewność, że opisane zdarzenia historyczne nie rodzą wątpliwości kto był najeźdźcą, a kto ofiarą podczas II wojny światowej:

Dziękujemy, że wspieracie nas Państwo w tych wysiłkach, zarówno dobrym słowem jak i dobrowolną darowizną, co umożliwia nam kontynuację pracy na rzecz obrony dobrego imienia Polski i Polaków.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube