Reduta Dobrego Imienia

Warstwy Pamięci

Jednym z celów Reduty jest popularyzacja wiedzy historycznej. Jednakże, aby przekaz był skuteczny, szczególnie w dobie cyfryzacji, istotne są nowatorskie jego formy.

Z tego względu Fundacja opracowała projekt pod nazwą „Warstwy Pamięci”, który w formie interaktywnej ma na celu promowanie zachowania pamięci o historii Polski oraz polskim dziedzictwie kulturowym. Jednocześnie stanowi doskonałe narzędzie do budowania świadomości historycznej i przeciwdziałania zafałszowywaniu faktów, a dzięki interaktywnej formie, dostosowanej do oczekiwań młodego pokolenia, daje również możliwość w intuicyjny sposób upowszechniania wiedzy historycznej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i interaktywnych narzędzi prezentuje treści w przystępny i intuicyjny sposób.

Konstrukcja serwisu umożliwia przedstawienie na mapie wielu różnych tematycznie warstw, które obrazują ważne dla polskiej historii wydarzenia.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu podmiotów, którym nie jest obojętny wizerunek Polski i chętnie, zgodnie ze swoją misją, wspierają działania Fundacji, a przez to przyczyniają się do stworzenia wartościowych opracowań historycznych.

Pierwsza odsłona mapy – warstwa martyrologiczna- spełnia warunki, dotyczące upowszechnia wiedzy o miejscach pamięci, gdyż stanowi obraz prawdy historycznej oraz wskazuje szczególne miejsca upamiętnienia Ofiar. Charakter projektu –ma na celu kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, która jest gwarantem trwania narodu i zapewnia ciągłość państwa, a poprzez budowanie świadomości historycznej, przedstawienie wydarzeń i postaci ważnych w dziejach Polski odgrywa rolę w propagowaniu i przekazywaniu wiedzy na temat historii ojczystej, a tym samym przywraca bądź odświeża wiedzę historyczną oraz ma wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych, jak również zapobiega zniekształcaniu bądź fałszowaniu prawdziwej historii Rzeczypospolitej.

Druga – wartswa naukowa- przedstawia postacie uczonych, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój nauki oraz polski dorobek naukowy. Ich wkład przyczynił się również do rozwoju nauki na całym świecie. Celem mapy jest propagowanie wiedzy o dokonaniach i utrwalanie pamięci o Polakach, którzy odegrali istotną rolę w rozwoju polskiej myśli naukowej. W wielu przypadkach stali się oni niezastąpionymi postaciami dla światowej nauki. Prezentując warstwę „Polska Myśl Naukowa” pragniemy podkreślić, że ich wkład jest niezwykle istotny, a nauka nie mogłaby istnieć w obecnej formie, takiej jaką znamy, bez ich osiągnięć.

Kolejna to – warstwa sportowa – która ma na celu przybliżenie sylwetki sportowców oraz ich osiągnięcia w reprezentowaniu Polski, jak również historii związanej z ich działalnością sportową i patriotyczną. Ma również na celu zbudowanie świadomości historycznej opartej na różnych płaszczyznach, ale mającej spójną wartość – Polskę. Sport łączy pokolenia i scala społeczeństwo, co szczególnie zauważalne jest w rywalizacji międzynarodowej, gdzie nasi polscy sportowcy wałczą o najwyższe laury. Dlatego mapa ma wyeksponować osiągnięcia polskich sportowców, ale również w najbardziej dostępny młodzieży upamiętnić ich dokonania, by upowszechniać i popularyzować historię Polski, której sport jest nieodłączną częścią.

Interaktywne mapy wpisują się w trendy komunikacji z młodym pokoleniem. „Warstwy Pamięci” to serwis ogólnie dostępny, dedykowany szerokiej grupie odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, które poszukuje informacji za pośrednictwem Internetu. Ma on służyć jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli historii oraz być narzędziem za pośrednictwem, którego użytkownik będzie mógł pozyskać szereg informacji wpływających na kształt i rozwój Polski.

Zamysł projektu – dodawanie kolejnych warstw – ma się przyczynić do tego, by interaktywna mapa stanowiła swoistą księgę historii Rzeczypospolitej, która w obrazowy oraz przystępny sposób promuje i upowszechnia wiedzę historyczną. Tak zaprezentowana przyczynia się do głębszego i bardziej zrozumiałego przyswojenia wiadomości o skutkach drugiej wojny światowej, skali zniszczeń i strat, szczegółach tych bestialskich działań, oraz kierunkach rozwoju nauki polskiej czy też osiagnięciach i medalach sportowych, których tak wiele zdobyli Polacy.

Warstwy Pamięci” są serwisem ogólnie dostępnym, dedykowanym dla szerokiej grupy odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, które poszukuje informacji za pośrednictwem Internetu. Narzędzie to wpisuje się tym samym w trendy komunikacji z młodzieżą i ma służyć propagowaniu wiedzy o historii naszego kraju, ważnych dla rozwoju i gospodarki osób, osiągnięć portowych oraz miejsc pamięci, których na przestrzeni wieków wiele się uzbierało.

Zapraszamy do poznania naszego projektu.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube