Reduta Dobrego Imienia

Narodowy Instytut Wolności

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dział Dokumentacji i Analiz – obrona dobrego imienia Polski

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022

Konkurs PROO-1a Edycja 2022

nr wniosku 48363-2

W ramach konkursu PROO 1a „Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego” nasza organizacja uzyskała wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego, w ramach którego beneficjenci otrzymają środki na wsparcie rozwoju ich organizacji co umożliwi im lepszą realizację działalności statutowej.

Głównym celem Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe Programu to:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

W ramach projektu zostanie przeprowadzone budowanie kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych w ramach spójnej, wieloletniej strategii i programu rozwoju organizacji, w szczególności rozbudowa głównego narzędzia Reduty jakim jest Dział Analiz i Dokumentacji, rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego, podjęcie współpracy z profesjonalną kancelarią prawną specjalizującą się w tematyce dezinformacji i ochrony dóbr osobistych oraz realizacja interwencji przy udziale biura tłumaczeń.

Nadrzędną potrzebą Fundacji jest rozbudowa personalna kluczowego elementu działalności Reduty Dobrego Imienia – „Działu Dokumentacji i Analiz”, który stanowi filar działania organizacji, będąc jednocześnie głównym narzędziem w realizacji celu statutowego, jakim jest obrona dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego przed aktami dyfamacyjnymi. Reduta Dobrego Imienia dzięki pracy Działu Dokumentacji i Analiz, może skutecznie przeciwstawiać się próbom fałszowania wizerunku Polski i Polaków, fałszowania historii (np. używania sformułowań „polskie obozy koncentracyjne”), „fake newsom” na temat naszego kraju i innym aktom dyfamacyjnym, występującym zarówno w sieci jak i przestrzeni publicznej. Uzupełnienie obsady działu spowoduje, że będzie można przeprowadzić jego reorganizację, stworzyć stanowisko nadzorujące prace działu oraz podzielić ekspertów względem konkretnych obszarów (dotychczas istnieje jeden obszar ogólny).

Kluczowym elementem jest również ulepszenie istniejącego systemu informatycznego (instrumentu wspomagającego przeszukiwanie informacji w sieci odnośnie dyfamacji i fake newsów), umożliwiającego wprowadzenie Reduty na wyższy poziom efektywności w wyszukiwaniu dyfamacyjnych treści w Internecie, który szybciej, bardziej wydajnie i efektywniej będzie przeszukiwał zasoby internetowe oprogramowania. Nakłady wykorzystane zostaną na zakup, rozwój i obsługę nowoczesnego systemu informatycznego agregującego dane z cyberprzestrzeni, a także ekspertów przetwarzających i analizujących zgromadzone informacje oraz przeszukujących przestrzeń publiczną pod kątem potencjalnych aktów dyfamacji.

Ostatecznie w ramach Programu uzupełnimy potrzebę przystosowania miejsca pracy do warunków spełniających szereg wymagań biurowych, w tym uzupełnienie przestrzeni na bezpieczne przechowywanie dokumentacji (którą w ramach prowadzonych interwencji gromadzimy w znaczących ilościach i przechowujemy przez wiele lat). Dodatkowo powiększenie przestrzeni roboczej dla pracowników, wynikające z poszerzenia zespołu o kolejnych specjalistów, koniecznych do realizacji przyznanych projektów,  zatrudniania na stałe pracownika z niepełnosprawnością oraz konieczności spotykania z osobami potrzebującycmi wsparcia oferowanego przez naszą Fundację. Stąd też potrzeba większej dostępności przestrzeni biura dla takich pracowników (z niepełnosprawnością  – np. windy) oraz osób odwiedzających (często starszych lub schorowanych).

Wszystkie powyższe kategorie problemów są istotnymi ograniczeniami w rozwoju Fundacji i utrudniają skuteczną realizację celu statutowego jakim jest obrona dobrego imienia Rzeczpospolitej i Narodu Polskiego. Udział w Programie  PROO-1a jest odpowiedzią na te potrzeby i daje Fundacji  możliwość realizowania naszej misji, poprzez wsparcie w umożliwieniu wynajęcia biura Fundacji, ulepszeniu systemu informatycznego oraz wsparcie personelu Działu Dokumentacji i Analiz.

Termin realizacji projektu 2022/2024

Jeśli masz pytania prześlij do nas na adres: kontakt@rdi.org.pl

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube