Reduta Dobrego Imienia

Zamojszczyzna
polskie reparacje indywidualne od państwa niemieckiego

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”,                                                                  nr projektu NdS/545251/2022/2022

 

Projekt: „Polskie reparacje indywidualne od państwa niemieckiego za zbrodnie podejmowane przez Niemców”.

W ramach projektu zostały przeprowadzone badania, których celem było wypracowanie teoretycznego modelu prawnego umożliwiającego pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej państwa niemieckiego, którego funkcjonariusze dopuścili się zbrodni w czasie II Wojnie Światowej (w szczególności ludobójstwo, masowe mordy, tortury ale również grabież i zniszczenie własności, represje w stosunku do rodzin zamordowanych więźniów, prześladowania Polaków jako „podludzi” itp.).

Projekt obejmuje wielopłaszczyznowe badania naukowe obejmujące:

obszar prawny – w ramach projektu przeanalizowane zostały roszczenia cywilno-prawne, zaś z uwagi na przedmiot badania również  roszczenia skierowane do Niemiec oraz organów czy też  osób prawnych będących beneficjentami rzeczy zagrabionych ofiarom zbrodni.

obszar historyczny – w ramach tego obszaru analizie została poddana kwestia szkód mieszkańców Zamojszczyzny poniesionych w wyniku działań wojennych oraz okupacji niemieckiej w latach 1939 – 1945.

Zbadane i opisane zostały miejsca zbrodni wojennych, egzekucji mieszkańców Zamojszczyzny, czy miejsc grabieży polskiego mienia oraz dóbr kultury. W ramach projektu zrealizowano również wizualizację, która upamiętnia te miejsca. Projekt został udostępniony dla wszystkich odbiorców również w formie aplikacji w celach edukacyjnych.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny https://zamojszczyzna.warstwypamieci.pl, warstwy poświęconej prezentacji szkód indywidualnych obywateli polskich powiatu zamojskiego, poniesionych podczas agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, celem poznania portalu oraz ściągnięcia aplikacji mobilnej, będącej do pobrania też w Google play.

Zrealizowany projekt służy zarówno jako kompendium wiedzy o tematyce historycznej, jak również funkcjonalne i intuicyjne narzędzie do odnalezienia członków rodziny i sprawnego wyliczenia należnego odszkodowania, będącego podstawą do uzyskania roszczenia związanego z odebranym majątkiem lub stratami moralnymi poniesionymi podczas wysiedlenia lub eksterminacji bliskich.

Istotną częścią projektu są też mapy, umożliwiające interaktywne przeglądanie danych poszczególnych miejscowości i gmin, natomiast kluczowym jego aspektem jest możliwość przeglądania indywidualnych danych oraz opisana metodologia waloryzacji i przeliczenia na wartość współczesną szkód indywidulanych obywateli polskich, powiatu zamojskiego, poniesionych podczas agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Warstwa ma za zadanie ukazanie skali zjawiska, ale przede wszystkim daje możliwość analizy i sprawdzenia sytuacji przez każdego mieszkańca powiatu zamojskiego, którego rodzina poniosła krzywdy w czasie II wojny światowej. Daje też możliwość wyliczenia rekompensat za poniesione szkody, których wysokość została określona personalnie i jest dostępna w panelu „po zalogowaniu”.

Każda osoba rejestrując się na stronie ma możliwość analizy danych dotyczących strat swojej rodziny z wyszczególnieniem wartości za konkretną szkodę, jak również podsumowanie zbiorcze dające obraz jaka łącznie kwota jest należna rodzinie.

Termin realizacji projektu 2022/2024

 

W celu realizacji powyższego projektu Fundacja od kilku lat prowadzi rozpoznanie możliwości wywalczenia odszkodowań od Niemiec dla ich ofiar z II wojny światowej – obywateli polskich, którzy stracili swe mienie z powodu ludobójczej polityki okupanta. Zwróciliśmy się do mieszkańców Zamojszczyzny o udostępnienie swoich historii i dokumentacji strat poniesionych w trakcie pacyfikacji.

Nasi prawnicy rozpoznali uwarunkowania prawne wystąpienia do Niemiec przez osoby prywatne w sprawie odszkodowań za zniszczone mienie. Szczególnie w ciągu ostatnich 2 lat intensywne prace doprowadziły do ustalenia metody wystąpienia  z roszczeniami do Niemiec. Możemy powiedzieć, że w tej chwili mamy wiedzę jak to skutecznie zrealizować, dlatego zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz tych wszystkich (lub ich spadkobierców), którzy stracili mienie na skutek niemieckich działań w czasie II wojny światowej.

Nasi historycy oraz prawnicy przeanalizują nadesłane zgłoszenia oraz materiały i po pozytywnej weryfikacji skontaktujemy się w celu przeprowadzenia wywiadu osobistego oraz uzyskania pełnomocnictwa dla prawników reprezentujących osoby przedstawiające roszczenia w stosunku do Niemiec.

W naszym programie chodzi o odszkodowania za straty wyrządzone przez Niemcy osobom prywatnym, dlatego pozywającymi będą osoby prywatne, natomiast Reduta w ramach swoich działań statutowych będzie wspierać te osoby.

Wypełnij poniższy formularz  ⇓

Jeśli wolisz, wypełnij formularz w formie papierowej i prześlij do nas na adres: kontakt@rdi.org.pl

Formularz PDF >>>

ZADAJ PYTANIE >>>

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube