Nieustannie walczymy ze zniesławieniami!

26 marzec 2024 | Aktualności, interwencje

Reduta od początku swojego istnienia podejmuje się zadania wparcia podmiotów występujących w obronie dobrego imienia Polski, bądź też polskich bohaterów walki o wolność. Każdego dnia przypominamy o znaczeniu obrony prawdy historycznej i narodowej tożsamości. Reduta Dobrego Imienia, dążąc do utrzymania rzetelnej i historycznie poprawnej narracji o Polsce, podejmuje też często walkę prawną w zderzeniu z nieprawdziwym przekazem i zakłamaniami w ujęciu prawdy historycznej, która musi być zawsze przedstawiana rzetelnie, bez subiektywnych interpretacji wydarzeń historycznych.

W tym kontekście już kilka lat temu Reduta Dobrego Imienia stanęła  na drodze sadowej z Janem Grabowskim, który jest przedstawicielem tzw. Nowej Polskiej Szkoły Badania Holokaustu. Walcząc z przekłamywaniem historii RDI wydała stanowisko kwestionujące rzetelność metodologii prac naukowych Pana Grabowskiego, podkreślając, że ten pracujący na stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w Kanadzie historyk, wybiórczo traktuje źródła historyczne i wybiera te, które są zgodne z jego tezami. W swoich pracach pomija także kontekst historyczny opisywanych wydarzeń. Szczególnie krzywdzące dla Polaków jest to, że Grabowski w publikacjach pomniejsza fakt karania przez Niemców śmiercią Polaków, którzy nie tylko ukrywali Żydów, ale w jakikolwiek sposób im pomagali.

Grabowski jest również autorem tezy,  niepopartej w źródłach historycznych, że  „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”. Natomiast w ostatni weekend podkreślał, na antenie ogólnopolskiego radia, że „to polscy szmalcownicy mieli duży wpływ na to, że tylko 1 proc. Żydów, którzy mieszkali przed wojną w Polsce, przetrwało okupację”, a tym obraźliwym określeniem objął wszystkich Polaków, którzy jego zdaniem „z obserwatorów zagłady stali się „aktorami”, którzy decydowali o życiu i śmierci Żydów”.

Audycja, jak wiele poprzednich wypowiedzi Jana Grabowskiego, na temat roli Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej, wywołała duże emocje i oburzenie. Większość jego tez jest zazwyczaj przedmiotem dyskusji i kontrowersji, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Grabowski, będąc historykiem specjalizującym się w historii Holocaustu i relacji polsko-żydowskich, często bowiem zajmuje subiektywne stanowisko w kwestiach dotyczących roli Polaków w czasie okupacji.

Jego wypowiedzi często podkreślają trudne aspekty relacji polsko-żydowskich w czasie Holocaustu, włączając w to również kwestię współpracy Polaków z Niemcami. Dlatego wiele jego opinii jest uważanych za nieporozumienie, zwłaszcza w kontekście wrażliwych tematów, takich jak polska rola w ratowaniu Żydów czy zaniedbania w tym zakresie.

Co prawda badania i publikacje Grabowskiego przyczyniły się również do pogłębienia zrozumienia historii Holocaustu i relacji polsko-żydowskich, co jest istotne dla naukowego dyskursu i rozwoju wiedzy na ten temat, to jednak szerzą antypolskie i  niezgodne z prawdą historyczną tezy.

Warto zauważyć, że opinie te są często omawiane w kontekście szerszej debaty akademickiej i społecznej, zarówno w Polsce, jak i na świecie, która jednak najczęściej kończy się dużymi kontrowersjami ze strony słuchaczy czy też innych odbiorców.

Z tego względu Reduta od lat analizuje wypowiedzi i publikacje Jana Grabowskiego, w konsekwencji czego kwestionuje rzetelność metodologii jego prac naukowych, które potwierdzone zostało również przez naukowców polskich skupionych wokół Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom, wobec działalności Jana Grabowskiego.

Naszym zdaniem historyk wybiórczo traktuje źródła historyczne i wybiera te, które są zgodne z jego tezami. W swoich pracach pomija także kontekst historyczny opisywanych wydarzeń. Szczególnie krzywdzące dla Polaków jest to, że Grabowski w publikacjach pomniejsza fakt karania przez Niemców śmiercią Polaków, którzy nie tylko ukrywali Żydów, ale w jakikolwiek sposób im pomagali.

Działalność osób takich jak Jan Grabowski i ich czynny udział w debacie społecznej to sygnał, że nasza organizacja, tak jak od lat, dalej musi  działać na rzecz obrony dobrego imienia Polski oraz Polaków poprzez prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, zwłaszcza w kontekście II wojny światowej oraz udziału i roli w niej Polaków. Jesteśmy również zaangażowani w walkę przeciwko rasizmowi i ksenofobii, które mogą być skierowane przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od ich pochodzenia.

Nasze działania obejmują inicjowanie procesów sądowych w sprawach dotyczących zniesławienia i szerzenia nieprawdziwych informacji, jak również udzielanie wsparcia prawno-finansowego pokrzywdzonym.

Jednakże, aby móc kontynuować naszą misję oraz pomagać kolejnym osobom dotkniętym niesprawiedliwością, potrzebujemy Państwa wsparcia finansowego. Wasze dotacje są kluczowe dla kontynuacji naszej działalności oraz osiągania kolejnych sukcesów w walce o prawdę i sprawiedliwość.

Przypominamy, że już od roku korzystamy z nowego numeru konta, PKO Bank Polski: 29 1020 1042 0000 8202 0481 3491, z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”, który znajdą Państwo również poniżej, w stopce naszej witryny.

Za każdą kwotę, jaką Państwo przekażą, będziemy niezmiernie wdzięczni. Państwa hojność umożliwia nam kontynuację pracy na rzecz obrony dobrego imienia Polski oraz Polaków.

Dziękujemy z całego serca za Państwa zaufanie i wsparcie.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube