Portal WARSTWY PAMIĘCI – kluczowy projekt naszej Fundacji

21 marzec 2024 | Aktualności

Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przypomnieć o naszym kluczowym projekcie WARSTWY PAMIĘCI, który gromadzi nasze dotychczasowe, interaktywne projekty w jednym miejscu i którego portal znajdą Państwo pod adresem https://warstwypamieci.pl

WARSTWY PAMIĘCI to interaktywne mapy, na których zostały zamieszczone punkty ukazujące wybitnych Polaków oraz miejsca strat osobowych i kulturowych zadanych przez okupantów na polskich obywatelach w czasie okupacji niemieckiej oraz sowieckiej.

Projekt przypomina sławnych ludzi, ich osiągnięcia i sukcesy oraz miejsca związane z martyrologią Polaków podczas II wojny światowej w granicach Polski pojałtańskiej oraz, w ramach ostatniego projektu, na terenach powiatu zamojskiego.

Powstałe warstwy ukazują naukowe wynalazki, sportowe medale oraz miejsca kaźni obywateli polskich. Stworzone mapy są elementem upowszechniającym prawdziwą historię Polski i sławnych Polaków oraz narzędziem edukacji historycznej, jak również przypomnieniem ludzi, z których sukcesów słynie Polska Myśl Naukowa, wybitnych sportowców i wydarzeń, które miały miejsce podczas II wojny światowej.

Warstwa Martyrologia Narodu Polskiego” , ukazuje skalę dramatu naszego narodu w okresie II wojny światowej oraz po niej. Prezentuje blisko 18 tysięcy symbolicznych miejsc, które stały się świadkami tragedii i cierpienia polskiego społeczeństwa. Każde z tych miejsc ma swoją unikalną historię, która została zachowana i udostępniona, aby pamięć o ofiarach niemieckich i sowieckich zbrodni nie została zatarta. Opracowana przez Redutę mapa, przedstawiająca miejsca kaźni obywateli polskich, ma na celu upamiętnienie ofiar oraz ukazanie prawdziwej historii, która obnaża rozmiar zbrodni popełnionych na Polakach.

„Polska Myśl Naukowa” to warstwa prezentująca postacie wybitnych naukowców, którzy mieli istotny wpływ na rozwój nauki i polski dorobek naukowy, a także przyczynili się do rozwoju nauki na całym świecie. Poprzez stworzenie tej warstwy dążymy do upamiętnienia polskich naukowców oraz przypomnienia ich życiorysów, ukazując ich drogę życia. Chcemy przybliżyć wiedzę o ich dokonaniach i utrwalać pamięć o Polakach, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju polskiej myśli naukowej, stając się niezastąpionymi postaciami dla rozwoju również światowej nauki. Dzięki tej inicjatywie chcemy podkreślić, że ich wkład jest niezwykle istotny, a bez ich osiągnięć nauka nie mogłaby istnieć w takiej formie, w jakiej znamy ją obecnie. Warstwa ta odnosi się do bogatego intelektualnego wkładu i osiągnięć polskich uczonych i naukowców na przestrzeni dziejów. Polska wykształciła wielu znamienitych naukowców, którzy przyczynili się do znaczących przełomów w dziedzinach takich jak astronomia, chemia, fizyka, medycyna, matematyka, informatyka, inżynieria oraz nauki społeczne, co chcieliśmy pokazać.

Warstwa „Polscy Sportowcy” ma na celu wyeksponowanie osiągnięć polskich sportowców, ale również w najbardziej dostępny sposób upamiętnić ich dokonania, by upowszechniać i popularyzować historię Polski, której sport jest nieodłączną częścią. Wielu znamienitych sportowców stało się bohaterami narodowymi, ale również ambasadorami Sprawy Polskiej na arenach światowych, stąd pomysł, aby upamiętnić ich osiągnięcia, szczególnie, że wielu znanych sportowców, szczególnie z początku ubiegłego wieku, zostało już zapomnianych, a niosą za sobą ważne dla naszej historii sukcesy zarówno te sportowe, jak i narodowe oparte na patriotycznych postawach.

Ostatnim dotychczas etapem portalu jest projekt „Zamojszczyzna”, odbiegający formą od dotychczasowych, a ukazujący akcję wysiedleńczą mieszkańców powiatu zamojskiego, która miała miejsce głównie w latach 1941-1943. To właśnie Zamojszczyzna okazała się miejscem doświadczeń, które miało posłużyć jako wzorzec planu zagłady Słowian, zgodnie z nazistowską ideą supremacji rasowej, i było pierwszym obszarem osiedleńczym Niemiec. W projekcie wykazano rodzaje i zakres szkód oraz przewidywane wartości odszkodowań, których mogą domagać się od okupanta rodziny poszkodowanych.

Portal WARSTWY PAMIĘCI zapewnia bogate i wielowymiarowe spojrzenie na przeszłość, prezentując różnorodne perspektywy i doświadczenia związane z wydarzeniami historycznymi, sportowymi oraz naukowymi, ukazując miejsca z różnych okresów historycznych. Pozwala on użytkownikom lepiej zrozumieć różne konteksty i znaczenia związane z danym tematem, poznać życie i główne osiągnięcia znanych Polaków oraz zagłębić się w szczególne miejsca związane z martyrologią naszego narodu. Oferuje interaktywne narzędzia i funkcje, które umożliwiają użytkownikom zagłębienie się w historię Polski. Użytkownicy mogą obejrzeć wspomnienia, zdjęcia, a nawet filmy (warstwa „Polscy Sportowcy) czy dokumenty, jak w części poświęconej działaniom wojennym na terenie Zamojszczyzny, co pozwala na budowanie wspólnej narracji i pogłębianie wiedzy.

Portal wykorzystuje technologię map, aby umożliwić użytkownikom odkrywanie konkretnych miejsc związanych z historią. Dzięki interaktywnym rozwiązaniom użytkownicy mogą eksplorować różne lokalizacje oraz poznać historie związane z danymi miejscami i osobami.

WARSTWY PAMIĘCI pełnią także funkcję edukacyjną, promując świadomość historyczną i kulturową oraz zachęcając do refleksji nad przeszłością. Może być wykorzystywany zarówno w celach dydaktycznych, jak i społeczno-kulturowych, aby przyczynić się do szerszego zrozumienia i szacunku dla różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa historycznego.

Platforma otwarta jest dla różnorodnych grup społecznych i wiekowych, zachęcając do aktywnego poznania i zachowania dziedzictwa kulturowego. Współpraca między społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kulturalnymi i badaczami historycznymi jest istotna dla sukcesu portalu. Jego realizacja nie byłaby jednak możliwa, gdyby również nie Państwa wsparcie, za co serdecznie dziękujemy.

W ten sposób wspólnie stworzyliśmy miejsce, które staje się istotnym narzędziem w budowaniu mostów między przeszłością a teraźniejszością oraz w zachowaniu i promocji różnorodności kulturowej i historycznej.

Kolejnym naszym celem jest rozbudowa funkcjonalności każdej z map o wirtualne spacery oraz transformacje w czasie, by zachęcić Państwa do aktywnego udziału i współpracy w dokumentowaniu oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Jeśli taki kierunek rozwoju jest Państwu bliski, można wspierać dalszy rozwój projektu poprzez użycie przycisku „Wesprzyj projekt” na stronie https://warstwypamieci.pl.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube