Procesy sądowe

Sprawy w toku

Sprawa Jana Grabowskiego przeciwko Fundacji Reduta Dobrego Imienia.

Sprawy w toku

1 września! kolejna rozprawa w sprawie z pozwu J. Grabowskiego przeciwko RDI

Złożony przez prof. J. Grabowskiego pozew przeciwko Reducie Dobrego Imienia dotyczy opublikowanego przez nas “Stanowiska”, popartego przez 135 polskich naukowców, którzy wyrażali swój sprzeciw wobec działalności prof. Jana Grabowskiego i wzywali go do zachowania rzetelności naukowej. List opublikowała fundacja Reduty Dobrego Imienia w 2017 r., a prof. Jan Grabowski, półtora roku później zdecydował się pozwać Redutę Dobrego Imienia. Mamy pełną świadomość, że nieuniknione jest uczestniczenie w długotrwałym procesie prawnym.

Obecnie jesteśmy w przededniu trzeciego terminu posiedzenia sądu. Reduta jest jak zawsze solidnie przygotowana do procesu sądowego i nieustannie gromadzi oraz analizuje materiał, aby móc jasno przedstawić swoje stanowisko dotyczące działalności naukowej prof. J Grabowskiego. Wszystko po to, aby uzyskać sprawiedliwe i oparte na faktach rozstrzygnięcie w tej sprawie.

1 września 2023 roku, w rocznicę ataku Niemiec na Polskę, odbędzie się kolejna rozprawa sądowa związana z pozwem Prof. J. Grabowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia. Rozprawa ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rocznicy agresji Niemiec na Polskę, przypominając o znaczeniu obrony prawdy historycznej i narodowej tożsamości. Reduta Dobrego Imienia, dążąc do utrzymania rzetelnej i historycznie poprawnej narracji o Polsce, podejmuje walkę prawną w zderzeniu z profesorem Grabowskim, którego poglądy i publikacje budzą kontrowersje dotyczące przedstawianej interpretacji wydarzeń historycznych. W tym miejscu należy nadmienić, że prof. Grabowski jest autorem upowszechniającym nieprawdziwą tezę, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”.

Jak tylko zakończy się rozprawa poinformujemy Państwa o jej przebiegu. Świadkiem RDI będzie znany badacz tematu dr Piotr Gontarczyk.

Przypominamy:

Druga rozprawa w sprawie z pozwu prof. J. Garbowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia odbyła się 7 lutego 2023 r. Podczas rozprawy zeznania złożył dr hab. Tomasz Panfil – prof. dr hab., Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wskazał, że Jan Grabowski manipuluje prawdziwymi cytatami, przedstawił sądowi swoją motywację w zakresie podpisania stanowiska, nakreślił również szerszy kontekst całej sprawy jako sprawy o prowadzenie rzetelnych badań historycznych. Drugi wezwany świadek – dr Piotr Gontarczyk nie zdążył zostać przesłuchany, bo ekstensywność przesłuchania prof. Panfila trwała do końca rozprawy, dr Gontarczyk będzie zeznawać w dniu 1 września 2023 r..

Co ciekawe: na rozprawie poza świadkami, w charakterze publiczności byli m.in. prof. Jan T. Gross, który łączył się przez aplikację internetową.

Pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie odbyło się 2 września 2022 r. Podczas rozprawy zeznawali świadkowie – prof. Grzegorz Berendt oraz prof. Artur Przelaskowski.

Prof. Berendt wskazywał, w jaki sposób on sam i inni historycy, krytykujący metody badawcze prof. Grabowskiego, są przez niego traktowani. Wspominał m.in. o deprecjonowaniu tych, którzy z prof. Grabowskim się nie zgadzają (czego sam doświadczył) i używaniu argumentacji pozamerytorycznej.

Prof. Przelaskowski natomiast wskazywał sądowi, dlaczego podpisał „Stanowisko” opublikowane przez RDI i jaka była jego motywacja. Profesor Przelaskowski zeznał, że również i dziś podpisuje się pod tym stanowiskiem i wyjaśnił, dlaczego takie stanowisko było uzasadnione i potrzebne w przestrzeni publicznej.

Należy wskazać, że toczące się postępowanie jest istotne z kilku powodów, po pierwsze pozwoli na przedstawienie podstaw oceny metod badawczych prof. J. Grabowskiego, po drugie przyczyni się do upowszechniania prawdy historycznej oraz troski o dobre imię Polski i Polaków. Postępowanie to jest równie ważne w kontekście globalnym, gdyż publikacje prof. Jana Grabowskiego dystrybuowane są na cały świat, a ich przekaz przyswajany jest przez wielu odbiorców, którzy nie zadadzą sobie trudu, by zweryfikować ich prawdziwość, tym bardziej że większość źródeł, na których pracuje ten badacz, jest w języku polskim, a więc czytelnicy zagraniczni nie mają możliwości weryfikacji źródłowych wniosków. Mając na uwadze powyższe, podjęliśmy stosowne działania i skrupulatnie przygotowaliśmy się do procesu, by w sądzie przedstawić fakty dotyczące kontrowersji wokół metod badawczych i prezentacji informacji historycznych w publikacjach prof. Jana Grabowskiego.

Zeznania ekspertów w sprawie z pozwu prof. J. Grabowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia

W dniu 07.02.2023 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa z pozwu prof. J. Garbowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia. Sprawa dotyczy słynnego listu 135 naukowców, którzy wyrażali swój sprzeciw wobec działalności prof. Jana Grabowskiego i wzywali go do zachowania rzetelności naukowej. List opublikowała Reduta Dobrego Imienia w 2017 r., a prof. Jan Grabowski w 2018 r. (półtora roku później) zdecydował się pozwać Redutę Dobrego Imienia.

Podczas rozprawy zeznania złożyli prof. Tomasz Panfil – profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dr Piotr Gontarczyk – zawodowo związany z Biurem Badań Historycznych IPN.

Prof. Tomasz Panfil wskazał, że podpisuje się pod stanowiskiem również i dziś. Wskazał, że Jan Grabowski manipuluje prawdziwymi cytatami, przedstawił sądowi swoją motywację w zakresie podpisania stanowiska, nakreślił również szerszy kontekst całej sprawy jako sprawy o prowadzenie rzetelnych badań historycznych. 

Drugi świadek – dr Piotr Gontarczyk nie został przesłuchany, bo przesłuchanie prof. Panfila trwało ponad godzinę.

Co ciekawe: dziś na rozprawie poza świadkami, w charakterze publiczności byli m.in. prof. Jan Gross, który łączył się przez aplikację internetową.

Przypominamy:

Pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie odbyło się 27.09. 2022 r. Podczas rozprawy zeznawali świadkowie – prof. Grzegorz Berendt oraz prof. Artur Przelaskowski.

Prof. Berendt wskazywał, w jaki sposób on sam i inni historycy, krytykujący metody badawcze prof. Grabowskiego, są przez niego traktowani. Wspominał m.in. o deprecjonowaniu tych, którzy z prof. Grabowskim się nie zgadzają (czego sam doświadczył) i używaniu argumentacji pozamerytorycznej.

Prof. Przelaskowski natomiast wskazywał sądowi, dlaczego podpisał „Stanowisko” opublikowane przez RDI i jaka była jego motywacja. Profesor Przelaskowski zeznał, że również i dziś podpisuje się pod tym stanowiskiem i wyjaśnił, dlaczego takie stanowisko było uzasadnione i potrzebne w przestrzeni publicznej.

Złożony przez prof. J. Grabowskiego pozew przeciwko Reducie Dobrego Imienia dotyczy opublikowanego “Stanowiska”, popartego przez 135 polskich naukowców. Pozew ten jest chronologicznie pierwszy (dotyczy wydarzenia z 2017 roku) w odniesieniu do postępowania z pozwu śp. Filomeny Leszczyńskiej przeciwko prof. J. Grabowskiemu i B. Engelking. Gdy na początku 2019 roku ukazała się książka „Dalej jest noc”, której prof. Jan Grabowski jest redaktorem naukowym, postanowiliśmy rutynowo sprawdzić wiarygodność informacji przedstawionych w tej publikacji. W trakcie wizji lokalnej we wsi Malinowo, w marcu 2019 r. śp. Filomena Leszczyńska poprosiła nas o pomoc w obronie dobrego imienia jej stryja – śp. Edwarda Malinowskiego, opisanego przez współautorkę tej książki i redaktora Barbarę Engelking jako „współwinny śmierci Żydów”. Po analizie informacji zawartych w książce, a dotyczących śp. Edwarda Malinowskiego, Reduta postanowiła pomóc śp. Filomenie Leszczyńskiej, otaczając ją opieką prawną. Stąd głośny proces z pozwu Filomeny Leszczyńskiej przeciwko prof. Janowi Grabowskiemu i prof. Barbarze Engelking, wygrany w sądzie pierwszej instancji.

W odniesieniu do toczącego się postępowania, przypominamy, że półtora roku po wydaniu przez RDI stanowiska kwestionującego rzetelność metodologii prac naukowych prof. Jana Grabowskiego ten pracujący stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w Kanadzie historyk złożył przeciwko RDI pozew. RDI przesłała do sądu obszerną odpowiedź, w której m.in. podnosi wybiórcze traktowanie badanych i przywoływanych przez J. Grabowskiego źródeł. Należy nadmienić, że prof. Grabowski jest autorem upowszechniającym nieprawdziwą tezę, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”.

Należy wskazać, że toczące się postępowanie jest istotne z kilku powodów, po pierwsze pozwoli na przedstawienie podstaw oceny metod badawczych prof. J. Grabowskiego, po drugie przyczyni się do upowszechniania prawdy historycznej oraz troski o dobre imię Polski Polaków. Postępowanie to jest równie ważne w kontekście globalnym, gdyż publikacje prof. Jana Grabowskiego dystrybuowane są na cały świat, a ich przekaz przyswajany jest przez wielu odbiorców, którzy nie zadadzą sobie trudu, by zweryfikować ich prawdziwość, tym bardziej że większość źródeł, na których pracuje ten badacz, jest w większości w języku polskim, a więc czytelnicy zagraniczni nie mają możliwości weryfikacji przedstawianych wniosków. Mając na uwadze powyższe, Reduta podjęła stosowne działania i skrupulatnie przygotowała się do procesu, by w sądzie przedstawić fakty dotyczące kontrowersji wokół metod badawczych i prezentacji informacji historycznych w publikacjach prof. Jana Grabowskiego.

Za nami pierwsza rozprawa w sprawie z pozwu J. Grabowskiego przeciwko RDI (28.09.2022 r.) tutaj

Informacja Prasowa Reduty Dobrego Imienia

Warszawa, 28.09.2022r.

W sądzie Reduta przedstawi podstawy oceny metod badawczych prof. J. Grabowskiego.

Wczoraj (27.09.2022 r.) przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie z pozwu prof. Jana Grabowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia.

Podczas posiedzenia sądu zeznawali świadkowie – prof. Grzegorz Berendt oraz prof. Artur Przelaskowski.

Prof. Berendt wskazywał, w jaki sposób on sam i inni historycy, krytykujący metody badawcze prof. Grabowskiego, są przez niego traktowani. Wspominał m.in. o deprecjonowaniu tych, którzy z prof. Grabowskim się nie zgadzają (czego sam doświadczył) i używaniu argumentacji pozamerytorycznej.

Prof. Przelaskowski natomiast wskazywał sądowi, dlaczego podpisał „Stanowisko” opublikowane przez RDI i jaka była jego motywacja. Profesor Przelaskowski zeznał, że również i dziś podpisuje się pod tym stanowiskiem i wyjaśnił, dlaczego takie stanowisko było uzasadnione i potrzebne w przestrzeni publicznej.

Pozew przeciwko Reducie Dobrego Imienia Jan Grabowski złożył na początku 2019 r. Dotyczy on opublikowanego “Stanowiska” Reduty Dobrego Imienia na temat metod badawczych Jana Grabowskiego, popartego przez 135 polskich naukowców. Pozew ten jest chronologicznie pierwszy i dotyczy wydarzenia z 2017 roku. Jan Grabowski pozwał Redutę po półtora roku od publikacji naszego “Stanowiska”. Gdy na początku 2019 roku ukazała się książka „Dalej jest noc”, której prof. Jan Grabowski jest redaktorem naukowym, postanowiliśmy rutynowo sprawdzić wiarygodność informacji przedstawionych w tej publikacji. W trakcie wizji lokalnej we wsi Malinowo, w marcu 2019 r. śp. Filomena Leszczyńska poprosiła nas o pomoc w obronie dobrego imienia jej stryja – śp. Edwarda Malinowskiego, opisanego przez współautorkę tej książki i redaktora Barbarę Engelking jako „współwinny śmierci Żydów”. Po analizie informacji zawartych w książce, a dotyczących śp. Edwarda Malinowskiego, Reduta postanowiła pomóc śp. Filomenie Leszczyńskiej, otaczając ją opieką prawną. Stąd głośny proces z pozwu Filomeny Leszczyńskiej przeciwko prof. Janowi Grabowskiemu i prof. Barbarze Engelking, wygrany w sądzie pierwszej instancji. Cały czas trwało oczekiwanie na rozpoczęcie procesu z pozwu Jana Grabowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia.

W odniesieniu do toczącego się postępowania, przypominamy, że na początku 2019 roku, półtora roku po wydaniu przez RDI stanowiska kwestionującego rzetelność metodologii prac naukowych Jana Grabowskiego ten pracujący stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w Kanadzie historyk złożył przeciwko RDI pozew. RDI przesłała do sądu obszerną odpowiedź, w której m.in. podnosi wybiórcze traktowanie badanych i przywoływanych przez J. Grabowskiego źródeł. Należy nadmienić, że prof. Grabowski jest autorem upowszechniającym nieprawdziwą tezę, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”.

„W rozpoczynającym się procesie będziemy mieć możliwość wykazania przed sądem – naszym zdaniem – skandalicznych błędów warsztatowych tego polsko-kanadyjskiego profesora, ale także pokazać opinii publicznej podstawy naszej oceny metod badawczych prof. J. Grabowskiego”. – podkreślił Maciej Świrski, założyciel fundacji Reduta Dobrego Imienia

7 czerwca 2017 r. RDI opublikowała „Stanowisko naukowców polskich skupionych wokół Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom wobec działalności Jana Grabowskiego”, w którym kwestionowano rzetelność metodologii jego prac naukowych.

Pełna treść ww. stanowiska dostępna jest pod linkiem:

RDI wydaje oświadczenie w sprawie działalności Jana Grabowskiego

„Naszym zdaniem historyk Jan Grabowski wybiórczo traktuje źródła historyczne i wybiera te, które są zgodne z jego tezami. W swoich pracach pomija także kontekst historyczny opisywanych wydarzeń. Szczególnie krzywdzące dla Polaków jest to, że Grabowski w publikacjach pomniejsza fakt karania przez Niemców śmiercią Polaków, którzy nie tylko ukrywali Żydów, ale w jakikolwiek inny sposób im pomagali. Twierdzenie głoszone przez Jana Grabowskiego, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”, oczywiście niezgodne z prawdą historyczną i bezdyskusyjnie krzywdzące dla pamięci o tysiącach obywateli polskich, którzy podczas II Wojny Światowej, życiem zapłacili na pomoc okazywaną ludności żydowskiej. Przede wszystkim analiza warsztatu naukowego tego historyka spowodowała, że ponad 5 lat temu Reduta wydała „Stanowisko” poparte przez 135 polskich naukowców”. – poinformował Maciej Świrski, dodając „Wciąż nie wiemy, dlaczego prof. Grabowski zdecydował się na wytoczenie nam procesu półtora roku po ukazaniu się naszego „Stanowiska”. Rzetelnie przygotowaliśmy odpowiedź na pozew (prawie 1000 stron), w której przedstawiamy naukowe opracowania weryfikujące nieuzasadnione tezy Jana Grabowskiego. Wielu naukowców i historyków już od dawna kwestionuje zarówno metody badawcze, jak i sposób prezentowania faktów przez Jana Grabowskiego. Zwracamy uwagę na fakt, że to właśnie Jan Grabowski wytoczył Reducie Dobrego Imienia proces, tym samym cenzurując naszą opinię o jego badaniach. Zaskoczeniem jest fakt, że badacz Holokaustu, który sam oczekuje wolności słowa i wolności dyskusji, odmawia tego samego prawa innym. Naszym zdaniem podstawą działalności naukowej jest krytyka przedstawianych tez i wniosków. Bez krytyki i dyskusji nie ma rozwoju. Jeśli krytykę naukową zastąpi się ogólnym potakiwaniem, ponieważ istnieje zgoda co do „zasług” i „wybitności” autora rozpatrywanych tez czy wniosków i zastrasza się krytyków – to mamy do czynienia z tzw. kultem cargo w nauce, a nie z nauką”.

Toczące się postępowanie jest ważne z uwagi na upowszechnianie prawdy historycznej oraz troski o dobre imię Polski Polaków. Postępowanie to jest równie ważne w kontekście globalnym, gdyż publikacje Jana Grabowskiego dystrybuowane są na cały świat, a ich przekaz przyswajany jest przez wielu odbiorców, którzy nie zadadzą sobie trudu, by zweryfikować ich prawdziwość, tym bardziej że większość źródeł, na których pracuje ten badacz, jest w większości w języku polskim, a więc czytelnicy zagraniczni nie mają możliwości weryfikacji przedstawianych wniosków. Mając na uwadze powyższe, Reduta podjęła stosowne działania i skrupulatnie przygotowała się do procesu, by w sądzie przedstawić fakty dotyczące kontrowersji wokół metod badawczych i prezentacji informacji historycznych w publikacjach prof. Jana Grabowskiego.

Informacje:
kontakt@rdi.org.pl
tel. +48 570 226 122

Historyk Grabowski kontra Reduta Dobrego Imienia! Pierwsze starcie już 12 lutego w Sądzie Okręgowym w Warszawie

HISTORYK GRABOWSKI KONTRA REDUTA DOBREGO IMIENIA!

Szanowni Państwo,

Każdy dzień przynosi nowe, niezwykle ważne wydarzenia. Po zwycięskim werdykcie sądowym nakazującym przeprosić przez profesor Barbarę Engelking i prof. Jana Grabowskiego sędziwą panią Filomenę Leszczyńską- dzielnie upominającą się o dobrą pamięć swojego stryja Edwarda Malinowskiego- nadchodzi kolejny bezprecedensowy proces.

Otóż w najbliższy piątek tj. 12 lutego br. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie, który Reducie Dobrego Imienia wytoczył przedstawiciel tzw. Nowej Polskiej Szkoły Badania Holokaustu Jan Grabowski. Półtora roku po wydaniu przez RDI stanowiska kwestionującego rzetelność metodologii jego prac naukowych, ten pracujący na stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w Kanadzie historyk złożył pozew. RDI przesłała do sądu obszerną odpowiedź, w której m.in. podnosi wybiórcze traktowanie badanych i przywoływanych przez Grabowskiego źródeł. Ten historyk to także autor tezy, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”. Zdaniem RDI Grabowski wchodząc na drogę sądową chciał powstrzymać zagwarantowane konstytucyjnie prawo krytyki. Warto zapamiętać, że ww. sprawa została wytoczona w lutym 2019 r. i jest chronologicznie pierwsza, przed sprawą Filomeny Leszczyńskiej, która wyniknęła dopiero w marcu 2019 r.

7 czerwca 2017 r. RDI opublikowała „Stanowisko naukowców polskich skupionych wokół Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom wobec działalności Jana Grabowskiego”, w którym kwestionowano rzetelność metodologii jego prac naukowych.

Naszym zdaniem historyk Jan Grabowski wybiórczo traktuje źródła historyczne i wybiera te, które są zgodne z jego tezami. W swoich pracach pomija także kontekst historyczny opisywanych wydarzeń. Szczególnie krzywdzące dla Polaków jest to, że Grabowski w publikacjach pomniejsza fakt karania przez Niemców śmiercią Polaków, którzy nie tylko ukrywali Żydów, ale w jakikolwiek sposób im pomagali.

Przypomnijmy, że Jan Grabowski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie napisał pracę magisterską o dziejach misji jezuickich wśród Indian kanadyjskich. Po wyjeździe z Polski obronił pracę doktorską na uniwersytecie w Montrealu na temat współżycia tubylców i Francuzów w Montrealu w latach 1667-1760. Następnie zasadniczą dziedziną jego badań stał się Holokaust.

Jan Grabowski jest autorem tezy, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”. M.in. to twierdzenie, ale przede wszystkim analiza warsztatu naukowego tego historyka spowodowały, że ponad trzy lata temu Reduta wydała „Stanowisko” poparte przez 135 polskich naukowców. Przypomnijmy, że Stanowisko negatywnie oceniające rzetelność prac naukowych Jana Grabowskiego opublikowano 7 czerwca 2017 roku (pełną treść dokumentu można znaleźć pod adresem: http://www.anti-defamation.pl/rdiplad/aktualnosci/reduta-dobrego-imienia-odpowiada-na-pozew-jana-grabowskiego/). Reakcja Jana Grabowskiego w formie pozwu sądowego nastąpiła dopiero w lutym 2019.

Wciąż nie wiemy, dlaczego pan Grabowski zdecydował się na wytoczenie nam procesu. Rzetelnie przygotowaliśmy odpowiedź na pozew, w której przedstawiamy naukowe opracowania weryfikujące nieuzasadnione tezy Jana Grabowskiego. Wielu naukowców i historyków już od dawna kwestionuje zarówno metody badawcze, jak i sposób prezentowania faktów przez Grabowskiego. W analizie tej sytuacji i dalszych dyskusjach zwracamy uwagę na fakt, że to właśnie on wytoczył Reducie Dobrego Imienia proces, tym samym cenzurując naszą opinię o jego badaniach. Jestem bardzo zaskoczony faktem, że badacz Holokaustu, który sam oczekuje wolności słowa i wolności dyskusji, odmawia tego samego prawa innym.

W odpowiedzi na pozew Grabowskiego Reduta Dobrego Imienia wskazuje zdecydowanie na wybiórcze traktowanie źródeł przez tego naukowca. Opinię tę podkreślili znani historycy m.in. uznany historyk i badacz okupacji Polski prof. Bogdan Musiał. Negatywnie na temat warsztatu, doboru źródeł, przedstawiania faktów, zmiany słów w opisach wydarzeń wypowiadali się także inni historycy np. dr Tomasz Domański. Należy także pamiętać, że w wyroku z dnia. 9.02.2021 Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się z zarzutem, że badania które Grabowski firmował swoim autorytetem jako redaktor naukowy książki „Dalej jest noc” zostały przeprowadzone nierzetelnie w ocenianym przez sąd przypadku (sprawa Filomeny Leszczyńskiej przeciwko J. Grabowskiemu i B. Engelking, Sygn. Akt IIIc 657/19)

Jan Grabowski konsekwentnie odrzuca ustalenia wymienionych naukowców. Wbrew temu, co twierdzi nie http://www.anti-defamation.pl/rdiplad/aktualnosci/rdi-oswiadczenie-w-sprawie-dzialalnosci-jana-grabowskiego/).są to wyłącznie „historycy prawicowi” ani nacjonaliści, ale grupa badaczy, którzy poświęcili swój czas na badania przebiegu Holokaustu w okupowanej przez Niemców Polsce.

W moim przekonaniu, w tej sprawie chodzi po prostu o rzetelność́ historyka i możliwość jej oceny przez innych naukowców, którzy posiadają warsztat metodologiczny. Dotyczy to nie tylko nauk historycznych. Kwestia rzetelności prezentowanych wyników badań jest uniwersalna w nauce, bez względu na dziedzinę. Poza tym, oczywiście w przypadku profesora historii, poziom wymagań́ w stosunku do niego, jeśli chodzi o metodologię prowadzonych badań, jest wyższy niż stawiany przeciętnemu znawcy historii. Zebraliśmy naukowe opracowania, opinie wielu historyków i na temat warsztatu prof. Grabowskiego mamy wiele do powiedzenia. Niecierpliwie czekamy na rozpoczęcie tego procesu. Wprost nie możemy się doczekać, by nasze dossier poznała opinia publiczna.

Istniejemy wyłącznie dzięki Państwa wsparciu i datkom finansowym. Bardzo serdecznie
za to dziękuję! Jednocześnie uprzejmie przypominam i informuję, że rozpoczęliśmy akcję: „Pani Filomena walczy o prawdę i dobre imię swojej rodziny”. Serdecznie proszę o włączenie się w nią
i o popularyzowanie tej formy regularnego wspierania naszych przedsięwzięć, także wśród Państwa przyjaciół, krewnych i znajomych.

Z wyrazami szacunku

Maciej Świrski

 

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube