Procesy sądowe

Sprawy w toku

Sprawa Gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu

Wygrane procesy sądowe, Wyroki prawomocne

Po rozprawie – Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu

Sąd zdecydował o powołaniu biegłego w zakresie stwierdzenie czy istnieje ideologia LGBT i jakie są jej główne założenia.

Dziś – 19.09.2022 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyła się już kolejna rozprawa z pozwu Gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu autorowi kłamliwej akcji „Strefy wolne od LGBT”, Reduta Dobrego Imienia wspiera prawnie gminę w jej walce o sprawiedliwość i dobre imię.

Dzisiaj swoje stanowisko prezentował m.in. świadek Waldemar Krysiak. Świadek ten przedstawił całkowicie inne spojrzenie na sprawy społeczności LGBT w Polsce. Świadek zeznawał prawie godzinę, opowiadając swoje doświadczenia jako osoby ze społeczności LGBT. Świadek stwierdził, że jako osoba otwarcie wskazująca swoją orientację nie doświadczył żadnej dyskryminacji czy prześladowania w Polsce, a jedyne przykre doświadczenie miał w Niemczech, gdzie spotkała go niebezpieczna sytuacja w związku z jego orientacją. Świadek przedstawiał również ogólne założenia tzw. “ideologii LGBT”. Zeznania świadka były tak sugestywne, że sąd zdecydował o powołaniu biegłego w zakresie stwierdzenie czy istnieje ideologia LGBT i jakie są jej główne założenia.

Przypominamy:

Ostatnie posiedzenie sądu w tej sprawie odbyło się 25 maja br. Na rozprawie zostało przesłuchanych czterech świadków w tym m.in. były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Świadkowie wnioskowani przez pozwanego Barta Staszewskiego utrzymywali, że sytuacja osób LGBT jest bardzo zła i pogorszyła się wskutek wydawania uchwał lub stanowisk samorządów. Żaden jednak ze świadków nie znał żadnego przypadku, by osoba LGBT była dyskryminowana wskutek tych stanowisk, nikt nie spotkał się z żadną formą dyskryminacji – np. odmowy dostępu do usług, świadczeń zdrowotnych lub innych nielegalnych, lub złośliwych działań skierowanych w stronę osób LGBT.

Proces z pozwu Gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu rozpoczął się 08.03.2021 r. W pozwie Tuszów Narodowy żąda od Barta Staszewskiego przeprosin oraz zamieszczenia sprostowania we wszystkich mediach, w których ukazała się informacja jakoby Tuszów Narodowy był „strefą wolną od LGBT”.

Gmina Tuszów Narodowy, której radni przyjęli w dniu 29 marca 2019 roku „Stanowisko Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie powstrzymania ideologii LGBT”, w którym wyrażają przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz wolę wychowywania dzieci zgodnie z wolą rodziców, bez wpływów politycznej poprawności. Władze Gminy Tuszów zdecydowanie podkreślają, że przy przyjętym stanowisku, nie ma mowy o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji kogokolwiek, ani też wykluczania kogoś ze społeczności.

W dniu 29 lipca 2020 roku Bart Staszewski zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcie znaku drogowego z nazwą miejscowości Tuszów Narodowy z umieszczoną pod nim tabliczką do złudzenia przypominającą znaki urzędowe z wielojęzycznym napisem „Strefa wolna od LGBT”. Zdjęcie takie ukazało się też na stronie prowadzonej przez Staszewskiego lgbtfreezones.pl

Działania Barta Staszewskiego, który jest twórcą kłamliwej akcji „Strefa wolna od LGBT”, wpłynęły na postrzeganie gmin nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Zdjęcie z fałszywymi tabliczkami Bart Staszewski publikował na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ponadto intensywnie informował o swojej akcji w różnych innych mediach, to spowodowało, że przekaz o gminach, ale także o Polsce, był zmanipulowany i nieprawdziwy.

“W niniejszej sprawie chodzi o dobre imię gminy. Świadkowie, którzy się w tej sprawie dotychczas wypowiedzieli, zwracają uwagę, że tablice “Strefa wolna od LGBT” napisana w kilku językach wpłynęła na postrzeganie gminy i miała swój realny oddźwięk w Polsce i za granicą. Były też nawiązaniem do historycznych tablic z czasów II wojny światowej. Dlatego gmina, w której postawiono takie tablice, poczuła się obrażona” – mówi Mec. Monika Brzozowska – Pasieka, pełnomocnik Gminy Tuszów Narodowy

Należy wspomnieć, że sprawa trafiła pod dyskusję w UE. O ile analiza przygotowana przez przedstawicieli Unii Europejskiej nie wykazała żądnych naruszeń, nie potwierdziła występowania rzekomych „Stref wolnych od LGBT” w Polsce, o tyle wpłynęła niekorzystnie na wizerunek Polski i Polaków.

Informacje:
Zespół Reduty Dobrego Imienia
kontakt@rdi.org.pl
+48 22 414 26 11

Gmina Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu
Kolejna rozprawa z pozwu gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu

W poniedziałek – 23.05.2022 r. odbędzie się kolejna rozprawa z pozwu Gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu autorowi kłamliwej akcji „Strefy wolne od LGBT”, Reduta Dobrego Imienia wspiera prawnie gminę w jej walce o sprawiedliwość i dobre imię, udzielamy także pomocy gminom Zakrzówek oraz Niebylec, które również stały się ofiarami wykreowanej i zrealizowanej przez Barta Staszewskiego akcji oznaczającej ww. gminy jakoby były miejscowościami dyskryminującymi jakąś grupę z uwagi na jej preferencje seksualne.

Polsce nie ma żądnych stref wolnych od LGBT, a akcja Barta Staszewskiego wpłynęła niekorzystnie na postrzeganie gmin i ich mieszkańców.  Subiektywna ocena i działania, jakich dopuścił się Bart Staszewski, związane były z przyjęciem przez gminy deklaracji prorodzinnych, w których wyrażona została m.in. troska o zachowanie tradycji oraz świadomy wybór rodziców dotyczący wychowania ich dzieci.

Akcja Barta Staszewskiego polegała na rozwieszaniu fałszywych znaków drogowych z napisem „Strefa wolna od LGBT” pod autentycznymi znakami drogowymi z nazwami miejscowości, działania te wpłynęły na postrzeganie gmin nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Zdjęcie z fałszywymi tabliczkami Bart Staszewski publikował na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ponadto intensywnie informował o swojej akcji w różnych innych mediach, to spowodowało, że przekaz o gminach, ale także o Polsce, był zmanipulowany i nieprawdziwy.

Watro, wspomnieć, że sprawa trafiła pod dyskusję w UE. O ile analiza przygotowana przez przedstawicieli Unii Europejskiej nie wykazała żądnych naruszeń, nie potwierdziła występowania rzekomych „Stref wolnych od LGBT” w Polsce, o tyle wpłynęła niekorzystnie na wizerunek Polski i Polaków.

Przypomnijmy:

W dniu 21.02.22 r. obyło się przygotowawcze posiedzeniu sądu, na którym został opracowany plan postępowania sądowego w sprawie przeciwko Bartowi Staszewskiemu.

Proces z pozwu Gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewski rozpoczął się 08.03.2021 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, przygotowawcze posiedzenie sądu odbyło się w trybie niejawnym z udziałem stron. Podczas posiedzenia (pozwany Bart Staszewski był nieobecny) sąd wyznaczył pełnomocnikom stron 21 dni na wskazanie osoby mediatora.

W pozwie wspieranym przez Redutę Dobrego Imienia gmina Tuszów Narodowy żąda od Barta Staszewskiego przeprosin oraz zamieszczenia sprostowania we wszystkich mediach, w których ukazała się informacja, jakoby Tuszów Narodowy był „strefą wolną od LGBT”.

Podstawą do złożenia pozwu była akcja Barta Staszewskiego, który w dniu 29 lipca 2020 r. zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcie znaku drogowego z nazwą miejscowości Tuszów Narodowy z umieszczoną pod nim tabliczką do złudzenia przypominającą znaki urzędowe z wielojęzycznym napisem „Strefa wolna od LGBT”. Zdjęcie takie ukazało się też na stronie prowadzonej przez Staszewskiego lgbtfreezones.pl

Bart Staszewski przeprowadził akcję przeciwko Gminie Tuszów Narodowy po ponad roku (29.03.2019 r.) od przyjęcia przez radnych gminy „Stanowiska Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie powstrzymania ideologii LGBT”, w którym radni wyrażają przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz wolę wychowywania dzieci zgodnie z wolą rodziców, bez wpływów politycznej poprawności. Władze Gminy Tuszów zdecydowanie podkreślają, że przy przyjętym stanowisku, nie ma mowy o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji kogokolwiek, ani też wykluczania kogoś ze społeczności.

Na ostateczny wynik sprawy z pozwu Gminy Tuszów Narodowy będziemy musieli jeszcze poczekać, niemniej jednak wierzymy, że sprawiedliwość zatriumfuje, a krzywdy wyrządzone mieszkańcom gminy zostaną, choć w części wynagrodzone.

Reduta postanowiła wesprzeć napiętnowane gminy, które wystąpiły na drogę sądową, by walczyć o prawdę i należną sprawiedliwość, ponieważ wierzymy, że taka droga, choć żmudna i długa, ma sens. Niestety prawda nie obroni się sama, więc musimy działać – będziemy bronić prawdy o Polsce i Polakach. Akcja Staszewskiego w dobie zagrożenia wojennego Polski może być – w naszej ocenie –  elementem uzasadniającym odmowę pomocy Polsce w przypadku agresji rosyjskiej. Argumenty o Polsce jako kraju homofobicznym, w którym prześladuje się mniejszości seksualne (co oczywiście jak wiemy, nie ma miejsca) może negatywnie zaważyć na decyzjach polityków o zaangażowaniu militarnym w obronę Polski ze względu na specyficzne pojmowanie „praw człowieka” w ich krajach. Dlatego też  obrona dobrego imienia Polski i Polaków to zadanie niezmiernie ważne, gdyż gwarantuje nam bezpieczeństwo m.in. poprzez podjęcie odpowiednich działań przez NATO, a dokładnie mówiąc uruchomienia art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

Szanowni Państwo, Przyjaciele i Sympatycy Reduty Dobrego Imienia!

Wszystkie obecne, jak i przyszłe działania są możliwe wyłączenie dzięki Państwa ofiarności. Reduta Dobrego Imienia działa na wielu frontach, gdyż Polska i Polacy są intensywnie atakowani przez antypolskie środowiska. Chcemy, jak i również musimy przeciwdziałać antypolskiej narracji, wiemy, że razem z Państwem jest to możliwe, dlatego też proszę Państwa o regularne wsparcie finansowe.

Z całego serca dziękujemy za to, że w tych trudnych czasach byliście i jesteście Państwo z Redutą.

Z wyrazami szacunku,
Zespół  Reduty Dobrego Imienia

 

Gmina Tuszów Narodowy walczy o sprawiedliwość!

Dziś (21.02.22 r.) obyła się rozprawa przygotowawcza w procesie z pozwu Gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu. Bart Staszewski jest autorem akcji “Strefy wolne od LGBT”. Na dzisiejszym przygotowawczym posiedzeniu sądu został opracowany plan postępowania sądowego.

Reduta Dobrego Imienia od początku wspiera Gminę Tuszów Narodowy w jej walce o sprawiedliwość. Wspieramy również gminy Zakrzówek i Niebylec, które wniosły do sądu pozwy przeciwko Bartowi Staszewskiemu. 

Proces z pozwu Gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewski rozpoczął się 08.03.2021 r w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, przygotowawcze posiedzenie sądu odbyło się w trybie niejawnym z udziałem stron. Podczas posiedzenia (pozwany Bart Staszewski był nieobecny) sąd wyznaczył pełnomocnikom stron 21 dni na wskazanie osoby mediatora.

Przypomnijmy:

Bart Staszewski jest twórcą akcji, polegającej na rozwieszaniu fałszywych znaków drogowych z napisem „Strefa wolna od LGBT” pod autentycznymi znakami drogowymi z nazwami miejscowości, których władze samorządowe przyjęły deklaracje prorodzinne. Zorganizowana i przeprowadzona przez Barta Staszewskiego akcja wpływa niekorzystnie na wizerunek gmin i jej mieszkańców, bowiem wskazuje na dyskryminację jakiejś grupy z uwagi na jej preferencje seksualne.

Gmina Tuszów Narodowy, której radni przyjęli w dniu 29 marca 2019 roku „Stanowisko Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie powstrzymania ideologii LGBT”, w którym wyrażają przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz wolę wychowywania dzieci zgodnie z wolą rodziców, bez wpływów politycznej poprawności. Władze Gminy Tuszów zdecydowanie podkreślają, że przy przyjętym stanowisku, nie ma mowy o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji kogokolwiek, ani też wykluczania kogoś ze społeczności.

W dniu 29 lipca 2020 roku Bart Staszewski zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcie znaku drogowego z nazwą miejscowości Tuszów Narodowy z umieszczoną pod nim tabliczką do złudzenia przypominającą znaki urzędowe z wielojęzycznym napisem „Strefa wolna od LGBT”. Zdjęcie takie ukazało się też na stronie prowadzonej przez Staszewskiego lgbtfreezones.pl

W pozwie wspieranym przez Redutę Dobrego Imienia gmina Tuszów Narodowy żąda od Barta Staszewskiego przeprosin oraz zamieszczenia sprostowania we wszystkich mediach, w których ukazała się informacja jakoby Tuszów Narodowy był „strefą wolną od LGBT”.

Jesteśmy pełni nadziei, że rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie korzystne zarówno dla władz gminy, jak i również dla jej mieszkańców. Na ostateczny wynik sprawy będziemy musieli jeszcze poczekać, niemniej jednak wierzymy, że sprawiedliwość zatriumfuje, a krzywdy wyrządzone mieszkańcom gminy zostaną choć w części wynagrodzone.

O dalszym przebiegu postępowania będziemy Państwa informować.

RUSZYŁ PROCES PRZECIWKO BARTOWI STASZEWSKIEMU!
Napisano dnia 

Za nami pierwsza rozprawa w procesie przeciwko twórcy dezinformacyjnej akcji „Strefy wolne od LGBT”

Podczas dzisiejszej (08.03.21r.) rozprawy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyło się posiedzenie przygotowawcze w trybie niejawnym z udziałem stron.

Podczas posiedzenia (pozwany Bart Staszewski był nieobecny) sąd wyznaczył pełnomocnikom stron 21 dni na wskazanie osoby mediatora w sprawie. Jeśli ten nie zostanie przez strony przedstawiony sąd go wyznaczy. W przypadku braku porozumienia z udziałem mediatora zostanie podjęte postępowanie sądowe.

Pierwsza rozprawa w głośnej sprawie przeciwko Bartowi Staszewskiemu

W POLSCE NIE MA STREF WOLNYCH OD LGBT!

W dniu 08.03.2021r. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbędzie się pierwsza rozprawa w głośniej sprawie z pozwu Gminy Tuszów przeciwko Bartowi Staszewskiemu, twórcy dezinformacyjnej akcji o „strefach wolnych od LGBT” w Polsce. Reduta Dobrego Imienia stanęła w obronie gminy i aby przeciwdziałać rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię jej mieszkańców jak i całej Polski.

Jak, już informowaliśmy Bart Staszewski jest twórcą akcji dezinformacyjnej, polegającej na rozwieszaniu fałszywych znaków drogowych z napisem „Strefa wolna od LGBT” pod autentycznymi znakami drogowymi z nazwami miejscowości, których władze samorządowe przyjęły deklaracje prorodzinne. Zorganizowana i przeprowadzona przez Barta Staszewskiego akcja wpływa niekorzystnie na wizerunek gmin i jej mieszkańców, bowiem wskazuje na dyskryminację jakiejś grupy z uwagi na jej preferencje seksualne.

Jedną w gmin, która stała się ofiarą akcji dezinformacyjnej Barta Staszewskiego jest gmina Tuszów Narodowy.

Należy przypomnieć także, że Sąd Okręgowy w Rzeszowie nakazał Bartowi Staszewskiemu umieszczenie na swoich stronach www i profilu na Facebooku informacji, że toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe z pozwu Gminy Niebylec (którą wspiera Reduta). Bart Staszewski w swoich wypowiedziach w mediach społecznościowych początkowo zaprzeczał temu, że otrzymał taki nakaz, potem zamieścił informację z błędem, a po kolejnym ponagleniu z naszej strony zamieścił poprawną treść informacji. Tak więc nie ma mowy o jego „wygranej” gdy kilka miesięcy temu chwalił się, gdy ten sam Sąd Okręgowy w Rzeszowie odrzucił nasz wniosek o zabezpieczenie. Jak się okazuje, strategia Reduty uporczywego dążenia do celu jest skuteczna.

Przypomnijmy:

Radni Gminy Tuszów Narodowy przyjęli w dniu 29 marca 2019 roku Stanowisko Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie powstrzymania ideologii LGBT”, w którym wyrażają przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz wolę wychowywania dzieci zgodnie z wolą rodziców, bez wpływów politycznej poprawności. Władze gminy Tuszów zdecydowanie podkreślają, że przy przyjętym stanowisku, nie ma mowy o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji kogokolwiek, ani też wykluczania kogoś ze społeczności.

W dniu 29 lipca 2020 roku Bart Staszewski zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcie znaku drogowego z nazwą miejscowości Tuszów Narodowy z umieszczoną pod nim tabliczką do złudzenia przypominającą znaki urzędowe z wielojęzycznym napisem „Strefa wolna od LGBT”. Zdjęcie takie ukazało się też na stronie prowadzonej przez Staszewskiego lgbtfreezones.pl

Publikacja zdjęcia odbiła się szerokim echem w Internecie i mediach tradycyjnych.

„Do gminy zaczęły napływać wszystkimi kanałami informacyjnymi słowa potępienia, pytania jak możemy dyskryminować ludzi, dlaczego jesteśmy rasistami itd. Było mnóstwo nienawistnych maili, telefonów, nie tylko wyrażających potępienie za to, że rzekomo jesteśmy „strefą wolną od LGBT”, ale także wprost z nienawiścią skierowaną w stosunku do mnie, władz i mieszkańców gminy”. – informował Wójt Gminy Tuszów Narodowy – Andrzej Głaz.

W pozwie wspieranym przez Redutę Dobrego Imienia gmina Tuszów Narodowy żąda od Barta Staszewskiego przeprosin oraz zamieszczenia sprostowania we wszystkich mediach, w których ukazała się informacja jakoby Tuszów Narodowy był „strefą wolną od LGBT”.

Szalenie ważną kwestią związaną z akcją prowadzoną przez Barta Staszewskiego jest to, że ta kłamliwa akcja polegająca na zamieszczeniu tabliczek z napisem „LGBT Free Zone” to dowód na to, jak prosto można rozpowszechnić materiały dezinformacyjne, które w następstwie są przyjmowane przez odbiorców jako stan faktyczny. Zdecydowana większość odbiorców nie zada sobie trudu by sprawdzić, czy przedstawione informację są prawdziwe.

Z góry wierzą, że istnieją „Strefy wolne od LGBT”. Ponadto mieszkańcy takich krajów jak Francja, Anglia czy Belgia widząc tabliczkę z napisem „Strefa wolna od LGBT” kojarzą ją z kolonialnymi doświadczeniami tych krajów, czy jak w przypadku USA – z segregacją rasową. Akcja Staszewskiego przedstawia po prostu Polskę jako kraj apartheidu, na co nie ma i nie może być zgody.

W Polsce nie ma żadnych „Stref wolnych od LGBT”, a upominanie się o prawdę na drodze sądowej przez zniesławione samorządy jest drogą wprawdzie żmudną, ale dającą możliwość przeciwdziałania szerzonym przez Barta Staszewskiego fałszywym informacjom, uderzającym w dobre imię gmin.

Pokładamy nadzieje, że rozstrzygnięcie postępowania sądowego będzie korzystne dla Gminy Tuszów Narodowy.

RDI udziela pomocy prawnej również inny polskim samorządom na terenie, których Bart Staszewski, przeprowadził swoje „akcje”. Należą do nich Gmina Zakrzówek oraz Gmina Niebylec.

Jak, informowaliśmy w lutym br. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał postanowienie i uznał, że Gminie Niebylec przysługuje zabezpieczenie i nakazał na czas trwania procesu o naruszenie dóbr osobistych pozwanemu Bartoszowi Staszewskiemu umieszczenia na jego stronach internetowych oraz na Facebooku, Twitterze  oraz Instagramie stosownego oświadczenia. Zgodnie z postanowieniem sądowym oświadczenie ma być tak opublikowane, by osoba wchodząca na ww. strony internetowe od razu je widziała.

Po dłuższym czasie doczekaliśmy się wykonania przez Barta Staszewskiego postanowienia sądu. Na ww. stronach oraz w social mediach twórca dezinformacyjnej akcji „Strefy wolne od LGBT” zamieścił wskazane przez sąd oświadczenie.

Szanowni Państwo, Przyjaciele i Sympatycy Reduty Dobrego Imienia!

Istniejemy wyłącznie dzięki Państwa wsparciu i datkom finansowym. Bardzo serdecznie za to dziękuję i uprzejmie przypominam i informuję, że rozpoczęliśmy akcję: „Pani Filomena walczy o prawdę i dobre imię swojej rodziny”. Serdecznie proszę o włączenie się w nią  i o popularyzowanie tej formy regularnego wspierania naszych przedsięwzięć, także wśród Państwa przyjaciół, krewnych i znajomych.

Z wyrazami szacunku
Zespół Reduty Dobrego Imienia

PANI FILOMENA WALCZY O PRAWDĘ I DOBRE IMIĘ SWOJEJ RODZINY.

Chcesz pomóc Babci Filomenie i innym? Wspieraj regularnie Redutę Dobrego Imienia.

Wspiera nas już 1023 osoby. Aby działać na pełna skalę musi być nas co najmniej 4 000.

Darowizny mogą Państwo przekazać poprzez wpłatę na poniższy numer konta:

Nr konta: 29 1020 1042 0000 8202 0481 3491

Prosimy o wpłaty z tytułem „Darowizna na cele statutowe”

Bądź po kliknięciu w poniższy link:

Zostań darczyńcą

Przed nami pierwsza rozprawa w głośnej sprawie przeciwko Bartowi Staszewskiemu.

Pierwsza rozprawa w głośnej sprawie przeciwko Bartowi Staszewskiemu. Reduta walczy dalej i składa kolejne pozwy.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na dzień 08.03. 2021 r. wyznaczył termin pierwszej rozprawy w sprawie z pozwu Gminy Tuszów przeciwko Bartowi Staszewskiemu, twórcy dezinformacyjnej akcji o „strefach wolnych od LGBT” w Polsce.

Reduta Dobrego Imienia wspiera Gminę Tuszów w jej walce przeciwko twórcy fałszywych znaków drogowych z napisem „Strefa Wolna od LGBT”. Reduta Dobrego Imienia stanęła w obronie gminy i wsparła gminę, aby przeciwdziałać rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy.

Akcja Barta Staszewskiego, który zawiesza fałszywe znaki drogowe z napisem „Strefa wolna od LGBT” pod autentycznymi znakami drogowymi z nazwami miejscowości, których władze samorządowe przyjęły deklaracje prorodzinne, wpływają niekorzystnie na wizerunek gmin i jej mieszkańców, bowiem wskazują na dyskryminację jakiejś grupy z uwagi na jej preferencje seksualne. Tymczasem ostatnio Komisja Europejska wskazała, że nie ma żadnych dowodów by w takich gminach dochodziło do dyskryminacji osób nieheteronormatywnych.

Przypomnijmy:

Gmina Tuszów Narodowy, której radni przyjęli w dniu 29 marca 2019 roku Stanowisko Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie powstrzymania ideologii LGBT”, w którym wyrażają przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz wolę wychowywania dzieci zgodnie z wolą rodziców, bez wpływów politycznej poprawności. Władze Gminy Tuszów zdecydowanie podkreślają, że przy przyjętym stanowisku, nie ma mowy o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji kogokolwiek, ani też wykluczania kogoś ze społeczności.

W dniu 29 lipca 2020 roku Bart Staszewski zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcie znaku drogowego z nazwą miejscowości Tuszów Narodowy z umieszczoną pod nim tabliczką do złudzenia przypominającą znaki urzędowe z wielojęzycznym napisem „Strefa wolna od LGBT”. Zdjęcie takie ukazało się też na stronie prowadzonej przez Straszewskiego lgbtfreezones.pl

Publikacja zdjęcia odbiła się szerokim echem w Internecie i mediach tradycyjnych, jak informował Wójt Gminy Tuszów Narodowy – Andrzej Głaz –Do gminy zaczęły napływać wszystkimi kanałami informacyjnymi słowa potępienia, pytania jak możemy dyskryminować ludzi, dlaczego jesteśmy rasistami itd. Było mnóstwo nienawistnych maili telefonów, nie tylko wyrażających potępienie za to , że rzekomo jesteśmy „strefą wolną od LGBT” ale także wprost z nienawiścią skierowaną w stosunku do mnie, władz i mieszkańców gminy.

W pozwie wspieranym przez Redutę Dobrego Imienia gmina Tuszów Narodowy żąda od Barta Staszewskiego przeprosin oraz zamieszczenia sprostowania we wszystkich mediach, w których ukazała się informacja jakoby Tuszów Narodowy był „strefą wolną od LGBT”.

Jest to już kolejny pozew składany przeciwko Bartowi Staszewskiemu” – mówi prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski, dodając – „Świat wierzy kłamcy, który zamieszcza tabliczki z napisem „LGBT Free Zone” szerząc dezinformację. W Polsce nie istnieją żadne „Strefy wolne od LGBT”, a upominanie się o prawdę na drodze sądowej przez zniesławione samorządy jest drogą wprawdzie żmudną, ale dającą możliwość przeciwdziałania szerzonym przez Barta Staszewskiego fałszywym informacjom, uderzającym w dobre imię gminy. Z niecierpliwością czekamy na pierwszą rozprawę, wierzymy, że sprawiedliwość zatriumfuje

Reduta Dobrego Imienia wspiera Tuszów Narodowy organizacyjnie i prawnie w tej sprawie przeciwko Bartowi Staszewskiemu.

Do Reduty cały czas zgłaszają się gminy i inne jednostki organizacyjne zniesławione przez Barta Staszewskiego.

 Wspieramy Gminę Zakrzówek, która z naszą pomocą, złożyła pozew w identycznej sprawie, podjęliśmy wspólne działania z Gminą Niebylec. W przypadku Gminy Niebylec sąd oddalił wniosek o zabezpieczenie, wydając kuriozalne uzasadnienie. Niemniej jednak Reduta Dobrego Imienia walczy dalej i pozew także został złożony. Nie poddajemy się – informuje Zespół RDI.

Gmina Tuszów Narodowy wspierana przez Redutę Dobrego Imienia składa pozew przeciwko Bartowi Staszewskiemu

Gmina Tuszów Narodowy wspierana przez Redutę Dobrego Imienia składa pozew przeciwko Bartowi Staszewskiemu, twórcy dezinformacji o „strefach wolnych od LGBT” w Polsce.

Kolejny pozew przy wsparciu Reduty Dobrego Imienia jest składany do sądu przeciwko Bartowi Staszewskiemu, który znany jest z tego, że zawiesza fałszywe znaki drogowe z napisem „Strefa wolna od LGBT” pod autentycznymi znakami drogowymi z nazwami miejscowości, których władze samorządowe przyjęły deklaracje prorodzinne.

Jednym z takich miejsc jest gmina Tuszów Narodowy, której radni przyjęli w dniu 29 marca 2019 roku Stanowisko Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie powstrzymania ideologii LGBT”, w którym wyrażają przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz wolę wychowywania dzieci zgodnie z wolą rodziców, bez wpływów politycznej poprawności. Nie ma w tym stanowisku mowy o dyskryminacji kogokolwiek, ani też wykluczania kogoś ze społeczności.

W dniu 29 lipca 2020 roku Bart Staszewski zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcie znaku drogowego z nazwą miejscowości Tuszów Narodowy z umieszczoną pod nim tabliczką do złudzenia przypominającą znaki urzędowe z wielojęzycznym napisem „Strefa wolna od LGBT”. Zdjęcie takie ukazało się też na stronie prowadzonej przez Straszewskiego lgbtfreezones.pl

Zamieszczenie tych zdjęć odbiło się szerokim echem w Internecie i w mediach tradycyjnych, nie tylko w Polsce ale i na świecie

„Do gminy zaczęły napływać wszystkimi kanałami informacyjnymi słowa potępienia, pytania jak możemy dyskryminować ludzi, dlaczego jesteśmy rasistami itd. Było mnóstwo nienawistnych maili telefonów, nie tylko wyrażających potępienie za to , że rzekomo jesteśmy „strefą wolną od LGBT” ale także wprost z nienawiścią skierowaną w stosunku do mnie, władz i mieszkańców gminy” – mówi Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz. „Nie byłem wprost w stanie uwierzyć, że ludzie ci mogą tak reagować na podstawie tego zdjęcia. Co więcej – wygląda na to, że ci, którzy to zdjęcie zobaczyli uwierzyli w to, że w naszej gminie istnieją jakieś przepisy segregacyjne, jakby to była II wojna światowa i rządzili Niemcy. To, że Staszewski zamieścił takie zdjęcie, że przymocował tę tabliczkę z takim napisem jest tym dla nas gorsze, że nasza miejscowość jest miejscem urodzenia Generała Władysława Sikorskiego, premiera Rządu Polskiego na Uchodźstwie. Ta tabliczka, to zdjęcie jest uderzeniem w nasze patriotyczne dziedzictwo, w tę symbolikę którą niesie postać Generała. Nikogo w Tuszowie Narodowym się nie dyskryminuje. Polska jest krajem wolności. Nie ma zgody na kłamliwe oskarżenia o segregację ludzi, na zrównywanie mieszkańców Tuszowa z nazistami, z Niemcami z czasów II wojny światowej”.

W pozwie wspieranym przez Redutę Dobrego Imienia gmina Tuszów Narodowy żąda od Barta Staszewskiego przeprosin oraz zamieszczenia sprostowania we wszystkich mediach, w których ukazała się informacja jakoby Tuszów Narodowy był „strefą wolną od LGBT”.

„Jest to już drugi pozew składany przeciwko Bartowi Staszewskiemu” – mówi prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski „poprzedni z naszą pomocą złożyła gmina Zakrzówek w identycznej sprawie. Było to tydzień temu. Jak ważne są te sprawy widać po tym co się wydarzyło w ciągu tygodnia od złożenia poprzedniego pozwu, włącznie z wczorajszym wywiadem ambasador USA w Polsce.  Świat wierzy kłamcy, który zamieszcza tabliczki z napisem „LGBT Free Zone” szerząc dezinformację. W Polsce nie istnieją żadne „Strefy wolne od LGBT”, a upominanie się o prawdę na drodze sadowej przez zniesławione samorządy jest drogą wprawdzie żmudną, ale zrozumiałą dla ludzi Zachodu. Gdyby nie te pozwy, to przeciętny Europejczyk czy Amerykanin mógłby myśleć, ze to prawda. Pamiętajmy jak na zachodzie Europy czy w USA brzmią takie słowa. Dla nich to przedłużenie słów o „strefach wolnych od Żydów” z okresu Holokaustu. Naszym zdaniem Staszewski po prostu przedstawia Polaków tak jakby byli nazistami. Dlatego trzeba przeciwko temu występować, bo rzutuje to na polskie bezpieczeństwo narodowe. Właśnie dlatego Reduta Dobrego Imienia wspiera Tuszów Narodowy organizacyjnie i prawnie w tej sprawie.”

Do Reduty Dobrego Imienia cały czas zgłaszają się gminy i inne jednostki organizacyjne zniesławione przez Barta Staszewskiego. O dalszym rozwoju spraw będziemy informować

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube