Reduta wspiera Gminę Zakrzówek w pozwie przeciwko Bartowi Staszewskiemu

Gmina Zakrzówek przy wsparciu finansowym i prawnym Reduty Dobrego Imienia składa do Sądu Okręgowego w Lublinie pozew o  ochronę dóbr osobistych przeciwko Panu Bartowi Staszewskiemu. Pozew w niu 23.04.2024 został oddalony.

Gmina Zakrzówek zarzuca Bartowi Staszewskiemu naruszenie dóbr osobistych Gminy. Pozwany prowadzi akcję  „Strefy wolne od LGBT w Polsce” polegającą na umieszczeniu pod tablicami z nazwą miejscowości tablicy z wielojęzycznym napisem „Strefa wolna od LGBT”, następnie zdjęcia z taką  – bezprawnie umieszczoną, a wyglądającą na urzędową – tablicą publikuje w swoich mediach społecznościowych i prowadzonym przez siebie portalu w języku angielskim i polskim lgbtfreezones.pl i strefywolneodlgbt.pl.

„Zdecydowaliśmy się wystąpić na drogę prawną przeciwko p. Staszewskiemu ponieważ opisanie przez niego naszej gminy, że jest ‘strefą wolną od LGBT’ jest kłamstwem sugerującym, że w naszej gminie istnieje dyskryminacja czy segregacja ludzi na podstawie jakichkolwiek kryteriów. Nic takiego nie ma miejsca” – mówi Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki. „Gmina Zakrzówek przyjmuje wszystkich chętnie, turystów, inwestorów, nie mamy do nikogo żadnych uprzedzeń. To, że Pan Staszewski przypisuje nam takie ujemne i powszechnie potępiane cechy jest nie tylko krzywdzące i zniesławiające władze Gminy i mieszkańców naszej lokalnej wspólnoty. Pan Staszewski przeprowadził tę akcję – jak sam pisze na swojej stronie www – ponieważ Rada Gminy Zakrzówek przyjęła w swoim czasie deklarację prorodzinną, w której – tak jak większość mieszkańców – opowiada się za tradycyjnymi wartościami rodzinnymi. Nie ma w tym ‘Stanowisku’ mowy o ‘Strefie wolnej od LGBT’. Pan Staszewski interpretując dokument uchwalony przez Radę nadużywa wolności słowa przedstawiając Gminę Zakrzówek jako miejsce hejtu – tym bardziej, że na swojej stronie WWW odsyła także do serwisu internetowego ‘Atlas Hejtu’”

Pojawienie się informacji i Zakrzówku jako „Stefie wolnej od LGBT” ściągnęło na władze i mieszkańców gminy bardzo wiele złośliwych, hejterskich komentarzy, zarówno w Internecie jak i za pośrednictwem tradycyjnych środków komunikowania.

„Ta sytuacja spowodowała, że zarówno dobre imię jak  wizerunek gminy został naruszony. To z kolei wpływa na postrzeganie mieszkańców gminy przez pozostałych obywateli Polski. Pytania – przez telefon, przez internet, które się pojawiły po publikacji przez pozwanego o rzekomej ‘strefie wolnej od LGBT’ jasno to pokazały, że ludzie uwierzyli fałszywej informacji i na jej podstawie wyrobili sobie opinię o mieszkańcach gminy i jej władzach” – dodaje radca prawny Michał Wiliński, reprezentujący wraz z pełnomocnikami Reduty Dobrego Imienia gminę Zakrzówek.

Pozew przedstawia stan faktyczny – Bart Staszewski umieścił fałszywą tablicę wyglądem przypominającą urzędowy znak drogowy z napisem „Strefa wolna od LGBT” w kilku językach w tym angielskim poniżej znaku drogowego oznaczającego teren zabudowany i z nazwą miejscowości. Zdjęcie tej tablicy zamieścił na swoim profilu na Facebooku, wraz z pseudo-wywiadem z wójtem gminy Józefem Potockim, w którym przytoczył wybiórczo jego wypowiedzi. Ogólny wydźwięk tego wpisu na Facebooku przedstawia gminę jako miejsce w którym dyskryminuje się ludzi ze względu na ich preferencje seksualne. Zdaniem Powodów jest to oskarżenie fałszywe oraz złośliwa nadinterpretacja dokumentu przyjętego przez radę Gminy jak również próba ograniczenia wolności słowa przez publikowanie fałszywych i zastraszających informacji.

Reduta Dobrego Imienia wspiera gminę Zakrzówek w jej walce o dobre imię. Maciej Świrski, prezes RDI mówi:

„Po pierwsze trzeba z całą mocą stwierdzić, że istnienie w Polsce ‘Stref wolnych od LGBT’ jest wytworem wyobraźni pana Staszewskiego. Jeśli chodzi o gminę Zakrzówek (ale także o inne miejscowości w ten sposób opisane przez tego człowieka) to ta zniesławiająca informacja, umieszczenie tej miejscowości na swoistej ‘liście hańby’ – bo tak jest to odbierane poza granicami Polski, gdzie tego rodzaju informacje rozchodzą się w formie sensacji – powoduje, że nie tylko są naruszone dobra osobiste gminy Zakrzówek. Dochodzi do tego istotny, a często pomijany aspekt sprawy: ponieważ Bart Staszewski fałszywie przedstawił gminę jako miejsce dyskryminacji (w sposób podobny do hitlerowskiego – przecież mamy tu do czynienia – naszym zdaniem – ze świadomym użyciu analogii do niemieckiego terminu ‘Judenfrei’) to w ten sposób uderzył w istotne interesy ekonomiczne i gminy i mieszkańców. Tego rodzaju informacja o gminie jako miejscu dyskryminacji odstrasza od tej miejscowości i turystów, i inwestorów oraz niszczy reputację gminy w kontekście funduszy europejskich. W tej chwili w Unii Europejskiej trwa dyskusja o powiązaniu przekazywania dotacji z respektowaniem swoiście rozumianych „praw człowieka”. Fałszywa i zniesławiająca informacja o Zakrzówku jako o „strefie Wolnej od LGBT” może spowodować, że gmina będzie miała mniejsze szanse uzyskania funduszy na swoje inwestycje”

Reduta Dobrego imienia finansuje sprawę przeciwko Bartowi Staszewskiemu, wspiera także swoim know how oraz medialnie.  W najbliższym czasie będą podawane dalsze informacje na temat tej sprawy.

Gmina Zakrzówek otrzymała odpowiedź na pozew w sprawie Barta Staszewskiego.

W odpowiedzi Bart Staszewski wskazuje, że nie naruszył dóbr osobistych gminy głównie dlatego, że choć stanowisko gminy faktycznie wskazywało w swojej nazwie na wolność od  „ideologii LGBT” to słowo ideologia nic w tym kontekście nie znaczy. Zdaniem pozwanego „strefa wolna od LGBT” i „strefa wolna od ideologii LGBT” znaczą dokładnie to samo, a gmina Zakrzówek sama de facto ogłosiła się „strefą wolną od LGBT”. Pozwany wskazuje również, że jego działanie to w istocie projekt artystyczny, który w interesie publicznym wskazywał na „dyskryminację osób nieheteronormatywnych w Polsce”.

Zdaniem Macieja Świrskiego – prezesa Reduty Dobrego Imienia, która pomaga gminie Zakrzówek – w odpowiedzi na pozew zaskakującą rzeczą jest dołączenie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zakazał rozpowszechniania słynnych nalepek Gazety Polskiej (Strefa wolna od LGBT).

„Naszym zdaniem jest to istotna okoliczność bowiem sąd ten uznał, że rozpowszechnianie przez gazetę naklejki „Strefa wolna od LGBT” jest odbierane jako sprzeczne z zasadą równego traktowania i tak jest odczytywane przez opinię publiczną. Dokładnie na takim twierdzeniu opiera się nasz pozew – wskazujemy dokładnie to samo co sąd warszawski – tablica „Strefa wolna od LGBT” przymocowana do tablicy z nazwą gminy wskazuje/informuje, że w tej gminie osoby +nieheteronormatywne+ nie mają wstępu albo są nierówno traktowane, co jest sprzeczne z polskim porządkiem prawnym i ukazuje mieszkańców i władze gminy jako zwolenników swoistego apartheidu, co jest oczywistym zniesławieniem. W oczach mieszkańców Zachodu, nieznających realiów Polski, takie tablice wyglądające na urzędowe, wskazują że mieszkańcy tych miejscowości to segregacjoniści. I to już jest tak przedstawiane w mediach, w programach telewizyjnych. Wymiar szkód których doznała Polska jest olbrzymi.”

Przypominamy: gmina Zakrzówek przy wsparciu finansowym i prawnym Reduty Dobrego Imienia złożyła do Sądu Okręgowego w Lublinie pozew o  ochronę dóbr osobistych przeciwko Panu Bartowi Staszewskiemu.

Gmina Zakrzówek zarzuca Bartowi Staszewskiemu naruszenie dóbr osobistych Gminy. Pozwany prowadzi akcję  „Strefy wolne od LGBT w Polsce” polegającą na umieszczeniu pod tablicami z nazwą miejscowości tablicy z wielojęzycznym napisem „Strefa wolna od LGBT”, następnie zdjęcia z taką  – bezprawnie umieszczoną, a wyglądającą na urzędową – tablicą publikuje w swoich mediach społecznościowych i prowadzonym przez siebie portalu w języku angielskim i polskim lgbtfreezones.pl i strefywolneodlgbt.pl.

Pojawienie się informacji i Zakrzówku jako „Stefie wolnej od LGBT” ściągnęło na władze i mieszkańców gminy bardzo wiele złośliwych, hejterskich komentarzy, zarówno w Internecie jak i za pośrednictwem tradycyjnych środków komunikowania.

Pozew przedstawia stan faktyczny – Bart Staszewski umieścił fałszywą tablicę wyglądem przypominającą urzędowy znak drogowy z napisem „Strefa wolna od LGBT” w kilku językach w tym angielskim poniżej znaku drogowego oznaczającego teren zabudowany i z nazwą miejscowości. Zdjęcie tej tablicy zamieścił na swoim profilu na Facebooku, wraz z pseudo-wywiadem z wójtem gminy Józefem Potockim, w którym przytoczył wybiórczo jego wypowiedzi. Ogólny wydźwięk tego wpisu na Facebooku przedstawia gminę jako miejsce w którym dyskryminuje się ludzi ze względu na ich preferencje seksualne. Zdaniem Powodów jest to oskarżenie fałszywe oraz złośliwa nadinterpretacja dokumentu przyjętego przez radę Gminy jak również próba ograniczenia wolności słowa przez publikowanie fałszywych i zastraszających informacji.

Reduta Dobrego Imienia wspiera gminę Zakrzówek w jej walce o dobre imię. Maciej Świrski, prezes RDI mówi:

Ta zniesławiająca informacja, umieszczenie tej miejscowości na swoistej „liście hańby” – bo tak jest to odbierane poza granicami Polski, gdzie tego rodzaju informacje rozchodzą się w formie sensacji – powoduje, że nie tylko są naruszone dobra osobiste gminy Zakrzówek. Dochodzi do tego istotny, a często pomijany aspekt sprawy: ponieważ Bart Staszewski fałszywie przedstawił gminę jako miejsce dyskryminacji (w sposób podobny do hitlerowskiego – przecież mamy tu do czynienia – naszym zdaniem – ze świadomym użyciem analogii do niemieckiego terminu „Judenfrei”), to w ten sposób uderzył w istotne interesy ekonomiczne i gminy i mieszkańców. Tego rodzaju informacja o gminie jako miejscu dyskryminacji odstrasza od tej miejscowości i turystów i inwestorów i niszczy reputację gminy w kontekście funduszy europejskich. W tej chwili w Unii Europejskiej trwa dyskusja o powiązaniu przekazywania dotacji z respektowaniem swoiście rozumianych „praw człowieka”. Fałszywa i zniesławiająca informacja o Zakrzówku jako o +strefie Wolnej od LGBT+ może spowodować, że gmina będzie miała mniejsze szanse uzyskania funduszy na swoje inwestycje”.

Reduta Dobrego imienia finansuje sprawę przeciwko Bartowi Staszewskiemu, wspiera także swoim know how oraz medialnie.  W najbliższym czasie będą podawane dalsze informacje na temat tej sprawy.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube