Dbamy o zachowanie prawdy historycznej

9 maj 2024 | Aktualności

Kolejny raz chcemy podzielić się z Państwem naszymi sukcesami, które dzięki codziennym zmaganiom udaje nam się osiągać. Oczywiście nasza praca jest ważna, ale przede wszystkich chcemy wyrazić wdzięczność za Państwa wsparcie, które jest niezastąpione w naszej działalności.
Jak Państwo wiedzą każdego dnia Dział Dokumentacji i Analiz Reduty Dobrego Imienia podejmuje liczne działania mające na celu wykrywanie treści zawierających fałszywe zwroty historyczne. Poprzez dogłębną analizę każdego zgłoszenia identyfikujemy teksty wymagające interwencji, gdyż przeciwdziałanie dezinformacji oraz eliminacja fałszywych informacji to jeden z nadrzędnych celów naszej działalności. Zależy nam na zachowaniu rzetelności podczas przedstawiania historii Polski z okresu II wojny światowej.
Z tego powodu chcemy cyklicznie potwierdzać, na konkretnych przykładach, że nasze działania przynoszą efekty, a fałszywe sformułowania są usuwane lub skutecznie korygowane.

                                                                                                   Przed zmianą

                                                                                                  Po zmianie

Nazistowskie obozy zagłady były umiejscowione na terenach Polski, dlatego ze względu na pobieżne opisy w opracowaniach historycznych, skróty myślowe czy ograniczenia ilości znaków, wiele sformułowań, szczególnie w artykułach zagranicznych, jest nieprecyzyjnych, co daje możliwość ukazywania Polski jako sprawcy Holokaustu. Dlatego podejmowane przez nas działania są tak ważne, gdyż musimy szybko i sprawnie korygować tego typu retorykę!

Zależy nam, aby wszelkie frazy, które mogą sugerować, iż Polska ponosiła jakąkolwiek odpowiedzialność za powstanie obozów koncentracyjnych, obozów zagłady czy obozów śmierci, które były zlokalizowane na naszych ziemiach, były niezwłocznie usuwane, modyfikowane i wyjaśniane, zarówno w celu ich eliminacji z przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim w celu szerzenia prawdziwej historii, by pamięć o tym co przyniosły światu działania nazistowskich Niemiec nie była zakłamana i niosła prawdziwy obraz rzeczywistości.

Każdy nasz sukces prowadzi do eliminowania tego typu nieprawdziwych sformułowań, prostowania błędów oraz przeciwdziałania dezinformacji. Naszą rolą jest troska o prawdę i rzetelny przekaz tego co przyniosła zagłada ludności na okupowanych, przez niemiecką III Rzeszę, ziemiach polskich. Nie możemy dopuścić by świat uznawał, umiejscowione na terenach Rzeczypospolitej obozy, jako polskie czy organizowane za jej zgodą. Naszą misją jest korygowanie wszelkich tego typu wpisów, które mogłyby dawać obraz, iż Naród Polski dawał zgodę na ludobójstwo dokonywane podczas II wojny światowej.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube