Reduta Dobrego Imienia

Publikacje i Raporty

Raport RDI „Na drodze do konfrontacji – militarne i medialne aspekty kryzysu ukraińskiego”

22 lutego 2022 | Raporty

Dział Analiz i Dokumentacji Reduty Dobrego Imienia przygotował najnowszy raport dotyczący wydarzeń związanych z dążeniami Federacji Rosyjskiej do dokonania rozbioru suwerennego państwa – Ukrainy.

Raport „Na drodze do konfrontacji – militarne i medialne aspekty kryzysu ukraińskiego. Stan w dn. 22.02.2022” przedstawia analizę wydarzeń poprzedzających decyzję W. Putina uznającą niepodległość samozwańczych republik – Donieckiej i Ługańskiej. Dekrety uznające tzw. ŁRL i DRL za suwerenne i niepodległe państwa zostały opublikowane wczoraj. Ponadto W. Putin w nocy wydał rozkaz wkroczenia rosyjskich sił zbrojnych „w celu zapewnienia utrzymania pokoju w okręgach Donieckim i Ługańskim”.

Analiza wydarzeń przedstawiona w Raporcie odnosi się do narastania sił rosyjskich na granicy z Ukrainą oraz prezentuje strategię obraną przez W. Putina i A. Łukaszenkę w kwestii przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń „Sojusznicza Stanowczość-2022” oraz przedstawia propagandową definicję dotyczącą obecności wojsk rosyjskich na Białorusi, jak i również na granicy Ukraińskiej.

Autorzy Raportu zawarli w dokumencie analizę działań podjętych przez kraje sojuszu wobec zagrożenia wszczęcia przez FR konfliktu militarnego na Ukrainie. W obliczu zagrożenia interwencją rosyjską na Ukrainie, NATO jako całość natychmiast zadeklarowała pomoc, w tym dostawy uzbrojenia. Jest to sytuacja bez precedensu, dostarczano broń określaną jako defensywną, jednakże nowej generacji, która w istotny sposób zwiększa ukraińskie możliwości obronne, zwłaszcza przeciwpancerne. W tej części Raportu została przedstawiona analiza realnego militarnego wsparcia Ukrainy. Zostały wymienione kraje oraz rodzaje broni, jaką otrzymała od nich Ukraina.

Ważną częścią Raportu jest analiza wariantów inwazji Rosji na Ukrainie. Zebrane informacje nakreślają możliwe prawdopodobny scenariusz eskalacji konfliktu militarnego, wskazując ścieżki działań zbrojnych Rosji wobec Ukrainy.

Kolejną istotną kwestią podjętą przez twórców Raportu jest analiza propagandy kremlowskiej przekazywanej poprzez media rosyjskie, które od dłuższego czasu budują narrację, w której obecny kryzys stosunków bezpieczeństwa w naszym regionie sprowokowany jest przez kraje Zachodu, a nie Rosję, czy Białoruś. Rosjanie bombardowani są kremlowską „prawdą”, która mówi, że za kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej odpowiedzialna jest Polska i kraje bałtyckie, za kryzys wokół Donbasu odpowiedzialna jest Ukraina, torpedująca porozumienia mińskie i dążąca do reintegracji wschodniej Ukrainy, z kolei za kryzys NATO-Rosja winny jest Sojusz, rozbudowujący potencjał militarny we wschodniej Europie, wspierający Ukrainę i zagrażający Państwu Związkowemu Rosji i Białorusi (ZBiR). Twórcy raportu wykazali, że media rosyjskie będą odgrywały dużą rolę w scenariuszu przygotowanym przez W. Putina. Przedstawione przez specjalistów RDI informacje ukazują opinię ekspertów, którzy „są zgodni, że eskalacja będzie miała miejsce po uprzedniej prowokacji i obwinieniu wojsk ukraińskich o nieprzestrzeganie postanowień mińskich i zamiary ataku na nieuznawane republiki”.

Z Raportu dowiedzą się Państwo, o szeregu podjętych przez państwa NATO działań mających na celu wzmocnienie wojsk na wschodniej flance.

Równocześnie poddajemy analizie wczorajsze przemówienie Putina, w którym uzasadniał de facto agresję rosyjska na Ukrainę. Przemówienie takie nie ma precedensu w najnowszej historii środkowej i wschodniej Europy. Jest ono tak ważne, że poświęcimy temu osobny zeszyt „Raportów i Analiz RDI”.

Szanowni Państwo,

Przekroczenie w godzinach nocnych przez SZ FR granicy Ukrainy na terenach obwodu donieckiego i Ługańskiego rodzi wiele pytań. Szczególnie ważną kwestią z punktu widzenia Polski jest zdecydowana postawa sojuszników NATO, która mogłaby doprowadzić do zatrzymania zapędów W. Putina.  Będziemy przyglądać się zaistniałej sytuacji – realnej groźby rozprzestrzenienia się konfliktu zbrojnego, abyśmy mogli dostarczyć Państwu za pośrednictwem Raportów RDI kolejne analizy wydarzeń, które mają zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju.

Wszelkie działania podejmowane przez Redutę, w tym sporządzanie u udostępnianie Raportów są możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakie Reduta otrzymuje od naszych Darczyńców. Za co pragnę serdecznie podziękować.

Abyśmy mogli nadal skutecznie działać zarówno w obronie prawdy o Polsce i Polakach, ale również na innych polach: upowszechniania prawdy historycznej, realizowania projektów historycznych np. mapy „Warstwy Pamięci”, czy też wspieraniu pokrzywdzonych w ich walce o sprawiedliwość, potrzebujemy finansowego wsparcia.

Każda przekazana regularnie kwota ma kluczowe znaczenia dla Reduty, gdyż pozwala nam trwać i realizować zadania, które ukierunkowane są na szeroko pojętą obronę dobrego imienia Polski i Polaków, co w obecnym czasie ma szczególnie istotne znaczenie. Od postrzegania Polski i Polaków, na arenach światowych, jest uzależniona pomoc dla naszego kraju. W obliczu narastającej siły imperialnego dążenia W. Putina musimy zjednoczyć siły, by przeciwdziałań antypolskiej narracji.

To, co 10 lat temu przy zakładaniu Reduty Dobrego Imienia mówiłem o związku wizerunku Polski z bezpieczeństwem narodowym, było nazywane szaleństwem. Teraz jest oczywiste dla wszystkich.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Świrski

Aby pobrać najnowszy Raport RDI, należy kliknąć wybrany przycisk.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 Wolność po polsku.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube