Narodowe Święto Niepodległości

11 listopad 2022 | Aktualności

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” – Jan Paweł II

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy, Polski my naród, polski lud […]”, słowa te często głośno wybrzmiewały, gdy Polacy podejmowali się heroicznej walki o wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Po dziś dzień pozostają aktualne, ponieważ definiują naszą tożsamość narodową oraz ukazują przywiązanie do ojczystego dziedzictwa, o które winniśmy się troszczyć i pielęgnować, szczególnie w tak niebezpiecznym momencie historycznym, jakim jest pełnowymiarowa wojna wywołana przez rosyjskich zbrodniarzy.

Doświadczenia historyczne, szczególnie związane z niemieckimi i rosyjskimi okupantami, ukazują świadectwa, jak trudna, dramatyczna oraz bolesna była droga ku wolności. Jaki ogrom cierpienia doznał Naród Polski, by w dniu 11 listopada 1918 r., po 123 latach nieobecności na mapach Europy, Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności Polaków, którzy przez cały okres niewoli nie zatracili ducha wolności, nie pozwolili zniszczyć i wymazać swojej tożsamości narodowej. Mimo podejmowanych przez zaborców prób unicestwienia wszelkich przejawów Polskości, Polacy nigdy nieulegli i na wszelkie możliwe sposoby pielęgnowali oraz przekazywali nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do tradycji, obyczajów i kultury narodowej.

Trwająca ponad sto lat niewola, krwawo tłumione powstania narodowe, represje, nasilająca się polityka rusyfikacji i germanizacji, nie powstrzymała Polaków, nigdy nie porzucili marzenia o odzyskaniu niepodległości. Ciemiężony przez zaborców Naród Polski nie pogodził się z utratą Ojczyzny. Mimo że państwo polskie formalnie nie istniało, to nie zniknęło i nie mogło zostać wymazane z serc polskich patriotów. Moc Polaków wynikała z siły wiary, głęboko zakorzenionej świadomości narodowej oraz idei, które przyświecały obrońcom polskości w ich walce o wolność.

Odzyskanie niepodległość to również dowód współdziałania wszystkich Polaków, którzy ramię w ramię ruszyli w bój o Polskę, a dzięki wytrwałej, organicznej pracy i niezłomnej patriotycznej postawie, wywalczyli wolność. Wyjście z zaborczej niewoli, to był czas, w których ponad podziałami, nastąpiło pospolite ruszenie – przedstawiciele różnych opcji politycznych (od prawicy do lewicy) wspólnie działali na rzecz odzyskania niepodległości. W obliczu szansy, jaka zaistniała w 1918 r. zjednoczyliśmy się i wspólnym wysiłkiem podejmowanym na wielu polach, od militarnego, po dyplomatyczne i społeczne, wykorzystaliśmy ją w pełni.

Narodowe Święto Niepodległości co roku nam przypomina, jak wielki trud dla Polski podejmowali nasi przodkowie przed 100 laty, który dziś stanowi dla polskich patriotów przykład niezłomności w walce o niepodległość. W obliczu obecnych zagrożeń i wyzwań, które niewątpliwie stoją przed Polską i których szczególnie w ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami, tym bardziej musimy pozostać zjednoczeni i gotowi do podjęcia trudu obrony niepodległości, wyrażającego się w podejmowaniu działań (od gospodarczych po militarne), które mają zapewnić bezpieczeństwo Polsce, ale także w obronie prawdy i dobrego imienia naszego Narodu. Wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze, tym bardziej w dobie wszechobecnej dezinformacji, wojen hybrydowych i „kulturowej kolonizacji”, musimy pozostać wytrwali w obronie naszych wartości i suwerenności Polski.

11 listopada dla każdego polskiego patrioty jest szczególnie ważnym świętem. Niezależnie od przekonań i ponad podziałami czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne suwerenne i niepodległe państwo. Upamiętniamy wszystkich, którzy oddali życie, aby oswobodzić Ojczyznę z rąk zaborców, ale również tym, którzy przyczynili się do tego, że Rzeczypospolita pomimo dramatycznej sytuacji została odbudowana i rosła w siłę.

Świętując, z biało-czerwoną flagą w ręku, pamiętajmy o testamencie, który pozostawili dla potomnych „Ojcowie Niepodległości”, niech ich przesłanie będzie wskazaniem, zapisanym w sercu każdego z nas – wolna, suwerenna i niepodległa Polska!

Szanowni Państwo,

Z okazji wyjątkowego i doniosłego Święta Niepodległości wszystkim Państwu, naszym Sympatykom i Darczyńcom, przesyłamy serdeczne życzenia, niech wytrwałość i nieustająca wiara będzie dla Państwa siłą. Niech w tak wzniosłym dniu z dumą powiewają biało – czerwone flagi, niech odśpiewany hymn do głębi porusza, bądźmy wszyscy razem złączeni miłością do Ojczyzny. Jednoczymy się, gdyż Polska potrzebuje nas wszystkich – broniących niepodległości naszego kraju – to jest nasza historyczna powinność. 

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube