Narodowy Marsz Papieski

21 kwiecień 2023 | Aktualności

2 kwietnia 2023 r., w dniu 18. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, odbył się Narodowy Marsz Papieski. Tysiące Polaków przemaszerowało ulicami stolicy, aby upamiętnić życie, posługę oraz dziedzictwo pozostawione przez Ojca Świętego. Wielotysięczna wspólnota wiernych wzięła udział w Marszu oraz zgromadzeniach, które odbyły się w wielu miastach Polski, również dlatego, aby stanąć na straży prawdy oraz dobrego imienia św. Jana Pawła II, którego dziedzictwo ma ogromne znaczenie dla wielu z nas. Ojciec Święty był ukochany przez naród polski i stał się opoką oraz nadzieją w czasie, gdy Polska była zniewolona przez komunistyczny reżim. Święty Jan Paweł II był ceniony przez cały świat, a dla milionów ludzi stał się przykładem wiary, miłości i pokoju.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Sympatykom, którzy 2 kwietnia dołączyli do grona Reduty. Dla naszej Fundacji było to wielkie wyróżnienie móc wraz z Państwem uczestniczyć w tym wymownym wydarzeniu, które udowodniło, jak wiele z prawd głoszonych przez św. Jana Pawła II pozostało w nas – w wiernych, którzy przyjęli naukę Ojca Świętego. Udział w tym wydarzeniu ukazał nie tylko ogromne znaczenie, jakie ma dla nas dziedzictwo św. Jana Pawła II, ale również siłę wiary i niezłomności, które wciąż są żywe w sercach tysięcy Polaków. Swoją postawą zaznaczyliśmy, że jesteśmy zdeterminowani, aby bronić prawdy o życiu i nauczaniu Ojca Świętego, a nasza niezłomność jest w stanie przeciwstawić się szkalowaniu dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Uczestnictwo w Narodowym Marszu Papieskim stanowiło dla Reduty początek działań zmierzających do obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. W kontekście zniesławiających Papieża publikacji, wiemy, że ataki na postać Papieża Polaka należy traktować jako formę dezinformacji, którama na celu wprowadzenie do opinii publicznej fałszywych informacji oraz negatywnych emocji, by w ten sposób wywołać chaos. Warto podkreślić, że negatywne konsekwencje takich działań nie ograniczają się jedynie do szkody wizerunkowej, ale również wpływają na postrzeganie i funkcjonowanie instytucji m.in. kościelnych.

Działania Reduty mają na celu przeciwdziałanie szkodliwym skutkom takiej dezinformacji poprzez propagowanie prawdy i pozytywnego wizerunku św. Jana Pawła II. Warto tu nadmienić, że w sytuacjach, gdy opinia publiczna jest zdominowana przez dezinformację, przekaz prawdy może być niezwykle skutecznym narzędziem walki z manipulacją. Stąd też aktywność, którą chce podjąć Reduta działając na rzecz obrony dobrego imienia Ojca Świętego.

Projekt „W obronie św. Jana Pawła II”

Chcemy uruchomić moduł w systemie Rycerz, który jest dedykowanym narzędziem wyszukującym różnego typu zniesławienia (fałszywe kody pamięci np. „polskie obozy”). Opracowaliśmy założenia i wkrótce chcielibyśmy uruchomić moduł, który będzie wyszukiwał, zdefiniowane przez specjalistów RDI, sformułowania/frazy, naruszające dobre imię św. Jana Pawła II. System będzie monitorował przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu przestrzeń internetową pod kątem oszczerczych treści. Kolejny elementem projektu stanowi analiza i weryfikacja treści, które zostały wyszukane przez system. To działanie będzie wykonywał zespół Działu Dokumentacji i Analiz RDI, który po przeprowadzeniu stosownej weryfikacji (również potrzebnych tłumaczeń) każdego przypadku z osobna, przygotuje raport wskazujący publikacje, które wymagają interwencji. Zespół DDIA dobierze odpowiednie narzędzia, które w danym przypadku pozwolą na przeprowadzenie skutecznej interwencji.

W obliczu wydarzeń związanych z atakiem na św. Jana Pawła II, dostrzegamy pilną potrzebę realizacji projektu „W obronie św. Jana Pawła II”. Obrona dobrego imienia oraz pamięci o Papieżu Polaku jest działaniem, które definiuje naszą misję. Zobowiązaliśmy się do ochrony dobrego imienia Polski i narodu polskiego, a św. Jan Paweł II jest symbolem i dziedzictwem naszej ojczyzny.

Wiemy, że projekt „W obronie św. Jana Pawła II” jest szczególnie ważny i potrzebny, aby przeciwdziałać akcjom dezinformacyjnym uderzającym na dobre imię Papieża Polaka. Wdrażając moduł w systemie Rycerz, będziemy w stanie monitorować oraz przeciwdziałać oszczerczym treścią, które krzywdzą pamięć o św. Janie Pawle II. To ważne zadanie wymaga jednak znacznych nakładów finansowych. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy podzielają nasze cele i wartości, aby wspomogli naszą organizację wsparciem finansowym. Każda wpłata, nawet najmniejsza, jest dla nas bardzo cenna.

Dzięki wsparciu finansowemu możemy nie tylko bronić dobrego imienia św. Jana Pawła II, ale również kontynuować naszą pracę nad innymi projektami, które mają na celu obronę prawdy o Polsce oraz realizację działań związanych z jej historią. Wspierając Redutę finansowo, umożliwiają nam Państwo kontynuację misji Reduty oraz pomagają w walce z propagandą i dezinformacją. Dzięki tej pomocy mamy możliwość odkłamywania historii oraz promowania prawdy o Polsce i Polakach.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które wsparły Redutę finansowo. Państwa pomoc jest nieoceniona i stanowi dla nas kluczowe źródło utrzymania. Państwa hojność i wsparcie dają nam siłę do działania. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
Z poważaniem

Zespół Reduty Dobrego Imienia

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube