Oświadczenie RDI dotyczące pozwu przeciwko Pagina12

5 marzec 2018 | Aktualności

OŚWIADCZENIE REDUTY DOBREGO IMIENIA DOTYCZĄCE POZWU PRZECIWKO PAGINA12

Statement of the RDI the claim brought in against Pagina12

  1. Pozew został wniesiony przez Fundację Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom (RDI) na mocy art. 53o ustawy o IPN. Zgodnie z tym przepisem “powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych”. W dotychczasowych sprawach o naruszenie dobrego imienia np. za sformułowanie „polski obóz koncentracyjny” występowała osoba, która była więźniem niemieckiego obozu (np. Pan Karol Tendera więzień niemieckiego obozu w Auschwitz). Obecnie – na podstawie nowelizacji – nie ma konieczności by to osoba, która przeżyła obóz występowała z powództwem, może to zrobić organizacja pozarządowa taka jak RDI.
  2. Sprawa ma charakter cywilny – nie jest to sprawa karna, w sprawie nie uczestniczy prokurator. RDI nie żąda żadnych sankcji karnych.
  3. RDI domaga się przeproszenia za użycie w tekście o “polskim antysemityzmie” i zbrodni w 1941r. w Jedwabnem, zdjęcia pomordowanych przez komunistów żołnierzy z oddziału “Roja” zamordowanych 25.02.1950 r. W treści sprostowania RDI domaga się również wyjaśnienia, kim są osoby znajdujące się na zdjęciu.

Treść sprostowania, o które wniosła Reduta:

„Przeprosiny wydawcy portalu Pagina12:

Wydawca portalu Pagina12 przeprasza za naruszenie dobrego imienia Naród Polski, a w szczególności wszystkich krewnych tych, którzy walcząc o niepodległość zostali zamordowani przez komunistycznego okupanta.

Wydawca oświadcza, że wyraża ubolewanie, iż zilustrował tekst o zbrodni na Żydach w Jedwabnem mającej miejsce w czasie okupacji niemieckiej zdjęciem zamordowanych polskich żołnierzy, którzy po II wojnie światowej walczyli z komunistycznym okupantem.

Jednocześnie wydawca oświadcza, że na zdjęciu ilustrującym tekst do artykułu z dnia 18.12.2017r. pt. „Znajome twarze” (hiszp.:„Rostros familiares”) przedstawieni są zamordowani polscy żołnierze, którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli heroiczny, samotny opór przeciw sowietyzacji Polski i na skutek tej nierównej walki, ponieśli śmierć.”

  1. Fundacja Reduta Dobrego Imienia uważa, że taka manipulacja zdjęciem i podpisem oraz przedstawienie egzekucji żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, jako rzekomej egzekucji w Jedwabnem (lub jako wyraz polskiego antysemityzmu – polskich “pogromów”) jest naruszeniem dobrego imienia Narodu Polskiego (i każdego Polaka, w tym w szczególności krewnych ofiar – żołnierzy „Patrolu Tygrysa” z oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza “Roja”).
  2. Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W art. 53 q ustawy o IPN wskazuje się, że to polskie przepisy są właściwe, niezależnie od tego jakie są przepisy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych siedziby pozwanego (np. wydawcy). Oznacza to, że sąd polski będzie procedował w tej sprawie na podstawie art. 53 q ustawy o IPN w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) w zakresie ochrony dóbr osobistych.
  3. Z uwagi na fakt, że artykuł opublikowany na portalu Pagina12 rozpowszechniony był w Internecie (a zatem poprzez stronę internetową dostępny był w Polsce, gdzie zapoznano się z jego treścią) w świetle art. 35 kodeksu postępowania cywilnego i w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w sytuacji gdy tekst jest dostępny na terenie Polski (poprzez witrynę internetową), istnieje możliwość pozywania przed polskim sądem.
  4. Nie można mówić w tym przypadku o cenzurze – tekst wraz ze zdjęciem był i jest nadal dostępny w internecie, zaś cenzura polega na tym, by pewnych treści nie udostępniać i w ogóle nie publikować.
  5. Nie można czynić jakiegokolwiek zarzutu wobec podmiotu, który chce ochrony swoich praw, lub ochrony dobrego imienia Narodu Polskiego (do czego jest uprawniony na mocy ustawy o IPN).
  6. Reduta ma (od dnia 1.03.2018r.) możliwość występowania na drogę sądową w imieniu obrony dobrego imienia Narodu Polskiego. Warto podkreślić, że nie jest to jakiekolwiek „działanie wstecz” prawa, tylko korzystanie z uregulowań, które obowiązują od dnia 1.03.2018r. Należy również podkreślić, że każdy, kogo dobre imię zostało naruszone może w każdym czasie – co do zasady – występować na drogę powództwa cywilnego. Przedawnienie (w kwestii ochrony dóbr osobistych) dotyczy jedynie roszczeń majątkowych i wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (np. od daty publikacji materiału). Roszczenie niemajątkowe (takie, którego domaga się RDI) co do zasady nie przedawnia się. Stąd też nie mogło dojść do „działania prawa wstecz”.
  7. W tej sprawie w redakcji Pagina12 interweniowało wielu Polaków oraz Ambasada Polska w Argentynie. Zdjęcie nie zostało jednak zmienione.

 

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube