Reduta nie pozwoli wtrącić Pani Natalii Nitek Płażyńskiej do aresztu! Wpłaciliśmy komornikowi żądaną przez Niemca kwotę

10 wrzesień 2020 | Aktualności

Informacja Reduty dobrego Imienia w sprawie p. Natalii Nitek Płażyńskiej

Reduta Dobrego Imienia opłaciła komorniczy tytuł egzekucyjny wystawiony przez sąd na wniosek Hansa G. 

Nie pozwolimy na wtrącenie p. Natalii do aresztu!

 

W dniu 10.09.2020 Reduta Dobrego Imienia przelała na konto komornika w Gdańsku kwotę 7151 zł tytułem zapłaty za koszty sądowe i komornicze w sprawie Natalii Nitek-Płażyńskiej, zasądzone od niej na rzecz Niemca Hansa G, który mówił  o sobie, że jest hitlerowcem i że Polaków należy rozstrzelać. Nie możemy dopuścić, aby polska patriotka została przez swojego niemieckiego pracodawcę wtrącona do aresztu, za to, że nie chce ona wykonać niesprawiedliwego i naszym zdaniem skandalicznego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, czyli przeprosić Hansa G. za to, że nagrała jego rasistowskie wypowiedzi  oraz nie chce pokryć kosztów procesu poniesionych przez Niemca. Reduta Dobrego Imienia stoi po stronie Polski i broni polskich patriotów!

Przypominamy, że Reduta Dobrego Imienia od początku wspierała – zarówno finansowo, jak i prawnie Natalię Nitek w jej walce o dobre imię Polaków i Polski. Prawnicy Reduty reprezentowali p. Natalię na każdym etapie sprawy, a Reduta jest stroną w sprawie i złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Zapewniamy, że dalej będziemy wspierać p. Natalię. Koszty procesu są niebagatelne, same opłaty sądowo – administracyjne (koszty wpisów sądowych, koszty administracyjne) to obecnie kwota ok. 13.000 zł, same koszty komornicze to 7 151zł, a do tego dochodzą koszty zastępstwa procesowego i koszty obsługi prawnej procesu ponoszone przez Redutę od początku 2016 roku w tej sprawie. Oprócz kosztów wprost związanych z procesem dochodzą tu także wydatki poniesione przez Redutę na początkowe rozpoznanie sprawy, osłonę medialną itp. Ponieważ wiemy, jak ważne to są sprawy korzystamy z wiedzy i doświadczenia wybitnych prawników specjalizujących się w sprawach z zakresu dóbr osobistych czy prawa prasowego. Naszych patriotów reprezentują adwokat dr Monika Brzozowska – Pasieka oraz radca prawny Jerzy Pasieka z kancelarii Pasieka Derlikowski , Brzozowska i Partnerzy.

Oburzający nas wyrok Sądu Apelacyjnego  jest obrazą nie tylko elementarnej logiki (na podstawie tego samego materiału dowodowego czyli nagrania dokonanego prze Natalię Nitek ten sam sąd nakazał przeprosić Natalię Nitek zaś w procesie karnym – sąd karny – skazał prawomocnie tego niemieckiego pracodawcę p. Natalii) ale także ilustruje palącą konieczność systemowych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim naszym darczyńcom, bo to dzięki waszym wpłatom możemy działać i pomagać polskim patriotom w ich nierównej walce. Jesteśmy niewielką organizacją pozarządową i to dzięki ludziom dobrej woli możemy działać na taką skalę jak obecnie.  Nasze sukcesy w sądach mogą być możliwe tylko dzięki Wam, stąd też lista wygranych spraw sądowych ciągle nam się wydłuża

Są to:

Wygrane procesy sądowe (Wyroki prawomocne):

1. Sprawa przeciwko Ringier Axel Springer – wygraliśmy 100.000 zł i przeproszenie na głównej stronie onet.pl w ramce ¼ ekranu.

Wspomagaliśmy Krystiana Brodackiego, którego mama została zamordowana w Palmirach, wcześniej ukrywała żydowskiego bohatera, za co została aresztowana, torturowana i zabita przez Niemców, kiedy P. Brodacki miał 2 latka. Maria Brodacka wychowywała synka sama, bo wcześniej – w kampanii wrześniowej – zginął ojciec p. Brodackiego. W 2016 r. Onet.pl umieścił zdjęcie z egzekucji w Palmirach ilustrując je tekstem o kolaboracji Polek z Niemcami. Wygraliśmy dla p. Krystiana Brodackiego rekordowe zadośćuczynienie w kwocie 100.000 oraz przeproszenie na głównej stronie onet.pl utrzymywane przez tydzień, w ramce zajmującej ¼ ekranu. Fantastyczne zadośćuczynienie i przeproszenie.

 

2. Sprawa przeciwko wydawcy tygodnika Wprost – wywalczyliśmy nakaz publikacji sprostowania

Pomagaliśmy wspaniałej rodzinie braci Bąków, którzy podczas II wojny światowej wykonywali wyroki w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego. Ci odważni żołnierze zostali przedstawieni w bardzo negatywnym świetle, jako bandyci,  w jednym z artykułów w gazecie Wprost. Dzięki naszej pomocy gazeta musiała umieścić długie sprostowanie.

 

3. Sprawa żołnierza Armii Krajowej niesłusznie oskarżonego o kolaborowanie z UB – wygraliśmy przeproszenie oraz 20.000 zł zadośćuczynienia.

Do RDI zgłosił się Pan Włodzimierz Pajdowski, żołnierz AK , który został pokazany w jednej z lokalnej gazet jako bandyta i zdrajca, mimo, że w aktach IPN figuruje jako osoba pokrzywdzona. Nie mogliśmy tego tak zostawić. Dzięki naszej interwencji łódzkie sądy nakazały przeproszenie i wypłatę 20.000 zł zadośćuczynienia. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne.

4. Sprawa przeciwko Newsweek.pl

W styczniu 2017 r. Newesweek.pl napisał tekst o „polskich obozach koncentracyjnych”. Nie mogliśmy tego tak zostawić. Prezes Reduty Maciej Świrski zażądał sprostowania tej informacji. Ponieważ redaktor naczelny odmówił sprawa znalazła swój finał w sądzie. Sądy wszystkich instancji (łącznie z Sądem Najwyższym) przyznały Maciejowi Świrskiemu rację, nakazując redaktorowi naczelnemu Newsweek.pl sprostowanie nieprawdziwej informacji.

  1. Sprawa karna zainicjonowana przez Natalię Nitek – Płażyńską przeciwko Hansowi G. 

Wspomagaliśmy p. Natalię Nitek – Płażyńską w sprawie karnej przeciwko jej niemieckiemu pracodawcy, który został prawomocnie skazany za znieważanie pracowników (w tym m.in. Natalię Nitek – Płażyńską).

 

  1. Sprawa cywilna Natalii Nitek – Płażyńskiej 

Reduta zainicjowała sprawę gdańskiej patriotki, którą nagrała swojego niemieckiego pracodawcę, kiedy ten wskazując, że jest hitlerowcem mówił o rozstrzeliwaniu Polaków. Wygraliśmy 50.000 zł zadośćuczynienia oraz przeproszenie w ogólnopolskich mediach w I instancji, zaś w drugiej instancji sąd zmienił wyrok nakazując Hansowi G. przeproszenie oraz zapłatę 10.000 zł, jednocześnie nakazując Natalii Nitek – Płażyńskiej przeproszenie niemieckiego pracodawcy. Prawnicy w imieniu Natalii Nitek – Płażyńskiej oraz w imieniu Reduty, która od początku jest uczestnikiem procesu – złożyli dwie skargi kasacyjne. Opłaciliśmy koszty tytułu egzekucyjnego wystawionego przez sąd.

 

Wygrane sprawy (wyroki nieprawomocne)

  1. Sprawa p. Janusza Fatygi przeciwko RingierAxel Springer – wydawcy dziennika Fakt

Reduta prowadziła proces p. Janusza Fatygi, działacza antykomunistycznej opozycji,  współorganizatora KPN oraz założyciela Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, internowanego w czasach PRL.  Dziennik Fakt wykorzystał jego zdjęcie podpisując, że jest to „zbrodniarz komunistyczny” . Wygraliśmy przeproszenie na głównej stronie Fakt.pl oraz zapłatę zadośćuczynienia.

 

  1. Sprawa przeciwko niemieckiej gazecie internetowej FrankfurterRundschau – wygraliśmy przeproszenie na głównej stronie i na jednej z podstron

Niemiecka gazeta na swoim internetowym portalu napisała, że Zagłada Żydów nie była czynem czysto niemieckim i zasugerowała współodpowiedzialność Polski i Polaków. Maciej Świrski – prezes Reduty – zażądał przeprosin, a Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał mu rację. Po raz pierwszy przeproszony był Polak urodzony po II wojnie światowej, którego wydarzenia z lat 1939-1945 bezpośrednio nie dotyczyły.

 

  1. Sprawa przeciwko telewizji ZDF za film „Nasze matki, Nasi Ojcowie” – wspomagaliśmy walkę o dobre imię całej formacji Żołnierzy AK. 

Kapitan Z. Radłowski, Światowy Związek Żołnierzy AK – reprezentowani pro publico bono przez adwokat dr Monikę Brzozowską – Pasieka i radcę prawnego Jerzego Pasieka  wygrali 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz przeproszenie w kilku stacjach telewizyjnych. Reduta od początku monitorowała sprawę i wspierała walkę pełnomocników oraz żołnierzy AK.

 

Prowadzone sprawy:

W dalszym ciągu prowadzimy szereg spraw, dochodzą nowe. Poniżej sprawy, w których działamy

10Sprawa Stowarzyszenia Rodziny Żołnierzy Wyklętychprzeciwko Joannie Senyszyn– żądamy zadośćuczynienia w kwocie 100.000 zł oraz przeproszenia

Pomagamy rodzinom (dzieciom, wnukom) żołnierzy, którzy byli mordowani, torturowani przez aparat komunistyczny. W kilku wpisach była posłanka SLD Joanna Senyszyn prezentowała krzywdzące informacje na temat Żołnierzy Wyklętych.

11.  Sprawa Filomeny Leszczyńskiejprzeciwko Jan Grabowski i Barbara Engelking– żądamy zadośćuczynienia 100.000 zł oraz przeproszenia.

Autorzy publikacji „Dalej jest noc” zaprezentowali nieprawdziwe informacje na temat jednego z polskich bohaterów – Edwarda Malinowskiego, który ukrywał Żydów. W swojej książce nazwali go współwinnym śmierci Żydów, oskarżając go również, że ograbił Żydówkę, co nie przeszkodziło mu później z nią handlować podczas wojny. Reduta broni dobrego imienia Edwarda Malinowskiego wspierając jego bratanicę Filomenę Leszczyńską

 

12.Sprawa Jana Grabowskiego przeciwko Fundacji Reduta Dobrego Imienia –

Tym razem Jan Grabowski żąda od RDI przeproszenia, za to w jaki sposób opisaliśmy jego osobę i naszą ocenę jego działalności naukowej. Uważamy, że jest to forma naruszenia wolności wypowiedzi i próba zamknięcia nam ust.

 

Nasze sukcesy to wielki sukces wspierających nas wolontariuszy i darczyńców i za to jeszcze raz dziękujemy. 

 

Walka o dobre imię Polaków jest nierówna, również pod względem finansowym. Wspierane przez nas osoby walczą z podmiotami, które mają ogromną władzę czy pieniądze. Tak było choćby w przypadku głośnej sprawy Krystiana Brodackiego przeciwko Onet.pl, gdzie RDI również wsparła p. Krystiana Brodackiego, syna wielkiej polskiej bohaterki Marii Brodackiej Reduta pokryła również w tym przypadku koszty sądowe, koszty procesowe i koszty zastępstwa procesowego, koszty rozpoznania sprawy przez historyków itp. Podobnie w przypadku p. Janusza Fatygi walczącego z Ringer Axel Springer. Sprawy te są naszą wspólną wygraną.

 

Dzięki hojności naszych darczyńców pokrywamy koszty procesów, nasi prawnicy reprezentują polskich patriotów, korzystamy też z wiedzy historyków, językoznawców, specjalistów  z dziedziny IT czy ekspertów medialnych. Prowadzone przez nas postępowania antydyfamacyjne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania pozwalają nam skutecznie występować przeciwko oszczercom, znieważających nie tylko Polskę i Polaków, ale poszczególne osoby. Zdajemy sobie sprawę, że bez naszej pomocy polscy patrioci  pozostawieni byliby bez wsparcia, a często nie wchodziliby w ogóle na drogę sądową lub nie byliby w stanie pokryć wpłat sądowych. Sądy bowiem nie zwalniają ich z opłat, często mimo naszych wniosków w tym zakresie.

 

Najważniejsze obecnie sprawy prowadzone przez Redutę to dwa procesy dotyczące prof. Jana Grabowskiego: jego pozew przeciwko Reducie za zakwestionowanie przez nas jego metod badawczych oraz sprawa dotycząca książki „Dalej jest noc” pod jego redakcją, w której zarzucono polskiemu bohaterowi (który ukrywał Żydów) udział w zamordowaniu 18 Żydów, kradzież i handel z Żydówką, którą wcześniej okradł, co naszym zdaniem nie znajduje pokrycia w materiałach źródłowych, a sam fragment książki na ten temat opiera się naszym zdaniem na kompilacji źródeł i scaleniu biogramów kilku osób do jednej, tak aby potwierdziło to – naszym zdaniem z góry założoną – tezę o współudziale Polaków w Holokauście.

 

Każdemu darczyńcy jeszcze raz dziękujemy, zaś osoby, które chcą nas wspomóc prosimy o wpłaty na nasze konto

87 1090 1883 0000 0001 2254 5117

lub poprzez stronę https://rdiplad.org/wsparcie

 

Niezwykle dla nas ważne jest (bo umożliwiające planowanie działań i dalekosiężną strategię) aby Państwa wpłaty były cykliczne – stałe zlecenie lub stałe obciążenie karty płatniczej.

 

Za wszystkie, nawet najdrobniejsze wpłaty dziękujemy i przyrzekamy walczyć bez wytchnienia o dobre imię Polski i Polaków.

 

Maciej Świrski

Prezes Reduty Dobrego Imienia

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube