Reduta rozpoczyna postępowanie antydyfamacyjne i akcję prawną przeciwko posłowi Maciejowi Gduli

6 wrzesień 2021 | Aktualności

Poseł Maciej Gdula (Lewica), socjolog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 4.09.2021 o godzinie 12:35 w serwisie twitter opublikował wpis o treści:

Polacy pomagali Żydom. Naszym sprawiedliwym rodakom udało się uratować być może nawet 100 tys Żydów.

Polacy mordowali Żydów. Naszym rodakom udało się zamordować być może nawet 200 tys. Żydów.

Te liczby mówią całą prawdę.

https://twitter.com/m_gdula/status/1434102854013394946?s=20

Ponieważ wpis ten nosi cechy „kłamstwa oświęcimskiego” czyli zaprzeczania niemieckiego sprawstwa Holokaustu, jak również obciąża Naród Polski winą za niemieckie zbrodnie, Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom rozpoczęła działania mające na celu udokumentowanie tej i innych wypowiedzi Macieja Gduli oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności za ten czyn przez organy państwa.

Sprawa jest o tyle istotna, że Maciej Gdula będąc posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powinien dołożyć należytej staranności w swoich publicznych wypowiedziach by przestrzegać porządku prawnego. Maciej Gdula jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego i jako wychowawca studentów ma moralny obowiązek postępowania zgodnie z etyką zawodu nauczycielskiego, którego fundamentem jest przekazywanie prawdziwych informacji.

Ponieważ pomimo wezwań internautów i obserwatorów Maciej Gdula nie wycofał swojego kłamliwego i zniesławiającego wszystkich Polaków wpisu Reduta Dobrego Imienia rozpoczyna postępowanie antydyfamacyjne i akcję prawną przeciwko posłowi Maciejowi Gduli.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube