Reformy – Bezpieczeństwo i Wymiar Sprawiedliwości – wyjaśniamy

14 sierpień 2017 | Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, publikujemy drugą część opracowania dotyczącego reform w Polsce. Poniżej analiza reform gospodarczych i finansowych.

W ostatnich latach, zwłaszcza po agresji Rosji na Ukrainę (wiosną 2014 r.), nastąpiło istotne pogorszenie bezpieczeństwa w Europie. Odzwierciedlają to badania opinii publicznej. Jak wynika z niedawnego sondażu CBOS (marzec 2017), odwołującego się także do wcześniejszych badań, w latach 1992-2013 zdecydowana większość badanych twierdziła, że nie ma zagrożenia dla niepodległości Polski. Jednak w kwietniu 2014 r., w związku z agresją Rosji na Ukrainę, blisko połowa badanych (47%) badanych uważała, że zagrożenie takie istnieje, a 41% było przeciwnego zdania. Obecnie proporcje są odwrotne: 47% badanych jest przekonanych, że nie istnieje w tej chwili zagrożenie dla niepodległości Polski, ale niewiele mniejszą grupę (41%) stanowią ci, którzy dostrzegają takie niebezpieczeństwo.

W kwietniu 2017 r. Minister Obrony Narodowej nakreślił ogólny plan zwiększania liczebności Sił Zbrojnych RP, zgodnie z którym do 2019 r. polska armia miałaby liczyć ponad 150 tys. żołnierzy, a po okresie 2020-2022 – około 200 tys. żołnierzy. Zostało to potwierdzone w dokumencie MON „Koncepcja Obronna RP” (maj 2017), w którym stwierdzono, że po raz pierwszy od 30 lat istotnie wzrośnie liczba żołnierzy i pracowników wojska – w ciągu 8 lat liczba żołnierzy przekroczy 200 tys., wliczając w to WOT.

Zachęcamy do dalszej lektury!

[ddownload id=”1841″ text=”Reformy – Bezpieczeństwo i Wymiar Sprawiedliwości”]

Pozdrawiamy,

Zespół Reduty Dobrego Imienia

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube