Tak: niemiecki nazistowski obóz zagłady, nie: polski obóz koncentracyjny

27 styczeń 2017 | Aktualności

W związku ze zbliżającą się rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Auschwitz Reduta Dobrego Imienia po raz kolejny poinformowała redakcje zagranicznych mediów o właściwych sformułowaniach, które mogą być wykorzystywane przy okazji przypominania tych wydarzeń.

W latach ubiegłych w artykułach rocznicowych pojawiło się wiele przypadków użycia określenia „polski obóz zagłady Auschwitz” lub „polski obóz koncentracyjny Auschwitz”.

– Z roku na rok niewłaściwych sformułowań jest coraz mniej. Po naszej akcji prewencyjnej w styczniu 2016 r. odnotowaliśmy tylko kilka przypadków niewłaściwie użytych określeń. Od września, kiedy uruchomiliśmy półautomatyczny system informatyczny, monitorujemy to zjawisko dokładniej. W ciągu całego ubiegłego roku zareagowaliśmy na 17 kłamliwych sformułowań – mówi Mira Wszelaka, dyrektor Reduty Dobrego Imienia.

Prawidłowa nazwa obozu Auschwitz to „niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz”. Określenie „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny/zagłady” dotyczy wszystkich obozów, które Niemcy założyli na terenie okupowanej Europy i we własnym kraju. Nie istniały „polskie obozy koncentracyjne”. Określenie „polskie obozy koncentracyjne” jest „kłamstwem oświęcimskim” czyli zaprzeczeniem niemieckiego sprawstwa Holokaustu, ściganym przez prawo Republiki  Federalnej Niemiec.

– Media zagraniczne sugerują, że były to „polskie obozy zagłady”, ponieważ znajdują się na terenie Polski. Tymczasem na naszych ziemiach znajdują się pozostałości po obozach, które Niemcy utworzyli na terenie okupowanej Polski będącej wówczas integralną częścią III Rzeszy. To nieprecyzyjne wnioskowanie mediów zachodnich, oparte tylko na geograficznych przesłankach, jest zatem niezgodne z prawdą i etyką – dodaje Mira Wszelaka.

Zgodnie z zapisami konwencji haskiej odpowiedzialność za wydarzenia na okupowanym terenie bierze okupant.

Obóz zagłady w Auschwitz został utworzony w 1940 r. przez Niemców na terenie Polski okupowanej przez III Rzeszę Niemiecką po napaści na Polskę we wrześniu 1939 r. Początkowo celem tego obozu była eksterminacja polskiej inteligencji, jednak szybko przekształcony został w miejsce masowej eksterminacji Żydów. Niemcy wprowadzili na terenie okupowanej Polski karę śmierci za pomoc Żydom – za ich ukrywanie i jakiekolwiek wsparcie. Mimo, że za pomoc Żydom, mogła zginąć cała rodzina, Polacy ofiarnie ryzykowali swoje życie.

Reduta Dobrego Imienia ostrzegła redakcje, że będzie występować na drogę sądową przeciwko tym redakcjom i dziennikarzom, którzy użyją sformułowania „polski obóz zagłady”, „polski obóz koncentracyjny” lub podobne.

Wysłaliśmy informację do 1300 dziennikarzy niemieckich, 200 niemieckich mediów i ok. 100 redakcji z innych krajów.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube