Wzywamy do korekty podręcznika do historii!

19 maj 2017 | Aktualności

W związku z informacją, że w podręczniku do historii w Niemczech, w Bawarii, znajduje się określenie „polski obóz” wysyłaliśmy do wydawnictwa odpowiedzialnego za książkę wezwanie do wstrzymania dystrybucji oraz wprowadzenia korekty bądź erraty. Poniżej publikujemy naszą korespondencję.

Podręczniki szkolne, nie mogą zawierać błędów historycznych, szczególnie w odniesieniu do historii XX i XXI w. Książki używane przez uczniów i nauczycieli nie są publicystyką, ani prywatnym komentarzem, lecz są firmowane przez ministerstwa danego kraju (w przypadku Niemiec – danego landu). Wiedza przekazywana młodzieży musi być rzetelna. Młodzi ludzie, uczęszczający w tej chwili do szkoły, w przyszłości będą kształtowali politykę historyczną danego kraju. Dlatego tak ważne jest, aby także rodzice reagowali na to z czego korzystają ich dzieci w trakcie nauki. Dziękujemy Gregor Fox za zwrócenie nam uwagi na to przekłamanie i upublicznienie!

Warszawa, 19.05.2017 r.

Dr. Angela Bleisteiner
Ernst Klett Verlag GmbH
Kundenservice
Postfach 10 26 45
70022 Stuttgart

Dr. h. c. Michael Klett
Ernst Klett Verlag GmbH
Kundenservice
Postfach 10 26 45
70022 Stuttgart 

Reduta Dobrego Imienia, niezależna polska organizacja pozarządowa, skupiająca w swoich szeregach tysiące Polaków w Polsce i za granicą, odnotowała w publikacji Państwa wydawnictwa przypadek kłamstwa oświęcimskiego. Na stronie 212. podręcznika do historii Geschichte und Geschehen 11, Ausgabe Bayern ab 2009, Schülerbuch Klasse 11, ISBN: 978-3-12-430017-1 użyto skandalicznego sformułowania „polnische Lager” w odniesieniu do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, do których deportowani byli niemieccy Żydzi. Zdanie zawierające przedmiotowe sformułowanie zawiera również niedopuszczalne kłamstwo i sugeruje istnienie obozów na terytorium Polski, względnie utworzonych i prowadzonych przez Polaków, jeszcze przed 1939 r., czyli wybuchem wojny. W jednym zdaniu znalazły się zatem dwa błędy – oba bezpośrednio obciążające naród Polski odpowiedzialnością za Holocaust. W tym wypadku nie można mówić o skrócie myślowym czy przejęzyczeniu – częstokroć występujących w publicystce i popkulturze. Na niemieckim wydawnictwie realizującym misję w zakresie edukacji historycznej uczniów bawarskich szkół spoczywa potężna odpowiedzialność. 72 lata po wojnie przypadki rewizjonizmu historycznego są wprost niewyobrażalne w podręczniku historii, i to używanym w Bawarii, mateczniku narodowego socjalizmu, z jej stolicą Monachium, gdzie w roku 1923 inicjując tzw. pucz monachijski, Adolf Hitler mową nienawiści i kłamstwem zasiał ziarno, którego plonem był miliony ofiar.

Niestosowanie tego typu sformułowań to nie tylko kwestia niezbędnej precyzji czy respektu na wrażliwość narodów; to przede wszystkim podstawowy kanon prowadzenia uczciwego dyskursu historycznego. W oświadczeniu opublikowanym w dniu 19.01.2014 r. przez Zrzeszenie Niemieckich Historyków czytamy: „Sformułowania jak polskie obozy koncentracyjne są słowami niedopuszczalnymi, sugerują fałszywe wyobrażenia o odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie”.  Niedawno, 25.04.2017 r. Prof. Stephan Lehnstaedt, specjalizujący się w historii holocaustu, na łamach Süddeutsche Zeitung w artykule Einfach zuhören  powiedział , że zamiast wiedzy o Polsce i jej historii w Niemczech „dominuje bezmyślność i niewiedza, która nierzadko wyraża się w sformułowaniach o polskich obozach koncentracyjnych. Nikt kto zna wagę słów, nie może uznać używania tego sformułowań jako błahe”.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ideologii opartej na pogardzie dla prawdy i człowieka, która wzorem idei narodowego socjalizmu mogłaby ponownie stać się zagrożeniem dla Europy i świata. Po II wojnie światowej niemiecka edukacja szkolna znalazła się w gestii krajów związkowych, a nie w gestii rządu federalnego. Nie lekceważąc lokalnego zakresu wystąpienia tego rewizjonistycznego sformułowania, Reduta Dobrego Imienia domaga się:

  • natychmiastowego wstrzymania dystrybucji podręcznika Geschichte Geschehen 11
  • wprowadzenia korekty/erraty do aktualnego wydania podręcznika
  • złożenie wniosku u stosownych władz oświatowych kraju związkowego Bawarii o zatwierdzenie wprowadzonej zmiany oraz przeprowadzenie akcji wymiany podręcznika

Prosimy o informacje o działaniach podejmowanych w tej sprawie. W przypadku braku reakcji, podejmiemy stosowne kroki prawne.

Z wyrazami szacunku

 

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube