1 września! Kolejna rozprawa w sprawie z pozwu J. Grabowskiego przeciwko RDI

31 sierpień 2023 | Aktualności

Złożony przez prof. J. Grabowskiego pozew przeciwko Reducie Dobrego Imienia dotyczy opublikowanego przez nas “Stanowiska”, popartego przez 135 polskich naukowców, którzy wyrażali swój sprzeciw wobec działalności prof. Jana Grabowskiego i wzywali go do zachowania rzetelności naukowej. List opublikowała fundacja Reduty Dobrego Imienia w 2017 r., a prof. Jan Grabowski, półtora roku później zdecydował się pozwać Redutę Dobrego Imienia. Mamy pełną świadomość, że nieuniknione jest uczestniczenie w długotrwałym procesie prawnym.

Obecnie jesteśmy w przededniu trzeciego terminu posiedzenia sądu. Reduta jest jak zawsze solidnie przygotowana do procesu sądowego i nieustannie gromadzi oraz analizuje materiał, aby móc jasno przedstawić swoje stanowisko dotyczące działalności naukowej prof. J Grabowskiego. Wszystko po to, aby uzyskać sprawiedliwe i oparte na faktach rozstrzygnięcie w tej sprawie.

1 września 2023 roku, w rocznicę ataku Niemiec na Polskę, odbędzie się kolejna rozprawa sądowa związana z pozwem Prof. J. Grabowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia. Rozprawa ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rocznicy agresji Niemiec na Polskę, przypominając o znaczeniu obrony prawdy historycznej i narodowej tożsamości. Reduta Dobrego Imienia, dążąc do utrzymania rzetelnej i historycznie poprawnej narracji o Polsce, podejmuje walkę prawną w zderzeniu z profesorem Grabowskim, którego poglądy i publikacje budzą kontrowersje dotyczące przedstawianej interpretacji wydarzeń historycznych. W tym miejscu należy nadmienić, że prof. Grabowski jest autorem upowszechniającym nieprawdziwą tezę, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”.

Jak tylko zakończy się rozprawa poinformujemy Państwa o jej przebiegu. Świadkiem RDI będzie znany badacz tematu dr Piotr Gontarczyk.

Przypominamy:

Druga rozprawa w sprawie z pozwu prof. J. Garbowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia odbyła się 7 lutego 2023 r. Podczas rozprawy zeznania złożył dr hab. Tomasz Panfil – prof. dr hab., Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wskazał, że Jan Grabowski manipuluje prawdziwymi cytatami, przedstawił sądowi swoją motywację w zakresie podpisania stanowiska, nakreślił również szerszy kontekst całej sprawy jako sprawy o prowadzenie rzetelnych badań historycznych. Drugi wezwany świadek – dr Piotr Gontarczyk nie zdążył zostać przesłuchany, bo ekstensywność przesłuchania prof. Panfila trwała do końca rozprawy, dr Gontarczyk będzie zeznawać w dniu 1 września 2023 r..

Co ciekawe: na rozprawie poza świadkami, w charakterze publiczności byli m.in. prof. Jan T. Gross, który łączył się przez aplikację internetową.

Pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie odbyło się 2 września 2022 r. Podczas rozprawy zeznawali świadkowie – prof. Grzegorz Berendt oraz prof. Artur Przelaskowski.

Prof. Berendt wskazywał, w jaki sposób on sam i inni historycy, krytykujący metody badawcze prof. Grabowskiego, są przez niego traktowani. Wspominał m.in. o deprecjonowaniu tych, którzy z prof. Grabowskim się nie zgadzają (czego sam doświadczył) i używaniu argumentacji pozamerytorycznej.

Prof. Przelaskowski natomiast wskazywał sądowi, dlaczego podpisał „Stanowisko” opublikowane przez RDI i jaka była jego motywacja. Profesor Przelaskowski zeznał, że również i dziś podpisuje się pod tym stanowiskiem i wyjaśnił, dlaczego takie stanowisko było uzasadnione i potrzebne w przestrzeni publicznej.

Należy wskazać, że toczące się postępowanie jest istotne z kilku powodów, po pierwsze pozwoli na przedstawienie podstaw oceny metod badawczych prof. J. Grabowskiego, po drugie przyczyni się do upowszechniania prawdy historycznej oraz troski o dobre imię Polski i Polaków. Postępowanie to jest równie ważne w kontekście globalnym, gdyż publikacje prof. Jana Grabowskiego dystrybuowane są na cały świat, a ich przekaz przyswajany jest przez wielu odbiorców, którzy nie zadadzą sobie trudu, by zweryfikować ich prawdziwość, tym bardziej że większość źródeł, na których pracuje ten badacz, jest w języku polskim, a więc czytelnicy zagraniczni nie mają możliwości weryfikacji źródłowych wniosków. Mając na uwadze powyższe, podjęliśmy stosowne działania i skrupulatnie przygotowaliśmy się do procesu, by w sądzie przedstawić fakty dotyczące kontrowersji wokół metod badawczych i prezentacji informacji historycznych w publikacjach prof. Jana Grabowskiego.

Szanowni Państwo,

Sprawa, którą profesor Jan Grabowski wytoczył Reducie Dobrego Imienia, jest niezwykle złożona – wymaga zaangażowania wielu osób – prawników, ekspertów i innych, oraz znacznych nakładów finansowych. Proces rozstrzygnięcia może jeszcze trwać od kilku miesięcy do kilku lat, co pociąga za sobą konieczności poniesienia kosztów ekspertyz, analiz, wydatków związanych z przedstawicielami prawnymi itp. Musimy również przygotować finansową rezerwę na wypadek niepowodzenia i konieczność podjęcia dalszych kroków prawnych. Mając na uwadze nieprzewidywalność decyzji sądowych, możemy spodziewać się niespodziewanych wyników. Niemniej jednak, Reduta nie zrezygnuje. Będziemy nadal niezachwianie działać na rzecz dobrego imienia Polski i Polaków, broniąc zawsze prawdy.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie z Państwem będziemy w stanie osiągnąć sukces. Aby to urzeczywistnić, potrzebujemy Państwa pomocy i finansowego wsparcia. Nasze działania są uzależnione od środków, jakie otrzymujemy, dlatego teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, prosimy o Państwa dotacje. Choć zdajemy sobie sprawę, że napotkamy trudności i droga do sprawiedliwości może być wyboista i długa, wierzymy, że dzięki Państwa hojności uda nam się sprostać wszelkim wyzwaniom finansowym związanym z tą sprawą.

Z całego serca dziękujemy za dotychczasowe wsparcie dla Reduty.

Drodzy Państwo,

Szczególnie w tak doniosłym dniu, 1 września – 84. rocznicy ataku Niemiec na Polskę, ataku, który zapoczątkował najtragiczniejszą w dziejach świata wojnę, jest niezwykle istotne upowszechniać naszą historię. Musimy jednoznacznie wskazywać na sprawców, którzy bezdyskusyjnie odpowiadają za te wydarzenia – Niemców, a także akcentować ich odpowiedzialność za zbrodnie, w tym akty ludobójstwa.

Nie zapominajmy, że 1 września 1939 roku Polacy stawili czynny opór Niemcom, którzy przez ponad pięć lat wojny, dokonywali na okupowanych terenach Polski niewyobrażalnych zbrodni. To Niemcy stworzyli system obozów koncentracyjnych i zagłady – systemową i wyspecjalizowaną machinę eksterminacji ludności jak choćby Auschwitz-Birkenau – obóz, który na początku przeznaczony był dla Polaków, a w kolejnych latach wojny dla innych narodów.

Pamiętajmy, że pomimo dramatu i cierpienia, Polacy nigdy się nie załamali. Walczyli z wrogiem w różnoraki sposób m.in. tworząc podziemne struktury państwowe oraz podejmując heroiczną próbę ratowania zagrożonej ludności żydowskiej. Nawet w obliczu kary śmierci wymierzonej przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom, Polacy pozostali niezłomni, prowadząc tajne operacje mające na celu ocalenie każdego ludzkiego życia.

Prawda o ofiarach i katach, musi pozostać żywa, nie możemy pozwolić, by była zniekształcona, zmanipulowana czy fałszowana. Od ponad dziesięciu lat Reduta stoi na straży prawdy, broniąc dobrego imienia Polski i Polaków, czego przykładem jest obecne postępowanie sądowe.

Nie poddajemy się w walce o tę prawdę i zachęcamy Państwa, abyście razem z nami działali na rzecz obrony prawdy o Polsce i Polakach.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube