Najnowszy Raport RDI „Szczyt NATO w Wilnie”

22 sierpień 2023 | Aktualności, Raporty

W dniach 11-12 lipca 2023 roku odbył się w Wilnie 36. szczyt NATO. Tematy na nim poruszane były w znacznej mierze uwarunkowane wojną toczącą się od ponad roku na Ukrainie. W tej perspektywie warto przypomnieć sobie, czym jest i jak działa NATO (North Atlantic Treaty Organisation, pol. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego), kiedy i dlaczego powstało, jakie państwa są jego członkami i jakie mają zobowiązania.

W pierwszej części Raportu, eksperci z Reduty Dobrego Imienia przeprowadzili wszechstronną analizę, w której oprócz przedstawienia historii powstania NATO i wyjaśnienia głównego celu istnienia Sojuszu, którym w kwietniu 1949 roku było zapewnienie obrony przed potencjalnym atakiem ze strony Związku Sowieckiego i jego państw satelitarnych (zrzeszonych później przez Układ Warszawski utworzony w 1955 roku). Omówione zostały również kwestie związane z ewolucją i rozszerzeniem Sojuszu po rozpadzie Związku Sowieckiego.

Druga część Raportu to wiarygodne i uporządkowane źródło informacji, ukazujące wartość historyczną i  znaczenie 36. Szczytu NATO w Wilnie, na który obok reprezentantów państw członkowskich, został zaproszony prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przywódcy przywódcy państw Australii, Japonii, Szwecji, Nowej Zelandii i Republiki Korei, przewodniczący Rady Europejskiej oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej. Nie zabrakło także ministrów spraw zagranicznych Gruzji i Republiki Mołdawii oraz wiceministra spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny, co dodatkowo podkreślało znaczenie tego wydarzenia.

W tej sekcji Raportu przeprowadziliśmy analizę istotnych tematów, które zostały podjęte podczas Szczytu NATO. Omówiliśmy kwestie takie jak porozumienie między prezydentem Turcji a premierem Szwecji, w istotnym aspekcie akcesu Szwecji do NATO. Ponadto, przedstawiliśmy zagadnienia związane z państwami Dalekiego Wschodu w kontekście polityki realizowanej przez Chiny oraz kluczowe wydarzenia związane z brutalną inwazją rosyjską na Ukrainę.

Nasze opracowanie prezentuje stanowisko Polski, która jako największe państwo wschodniej flanki NATO, od dawna alarmowała o zagrożeniu jakie stanowi Rosja i Białoruś dla globalnego bezpieczeństwa, a także wskazuje postanowienia Szczytu w kontekście wyartykułowanych przez Polskę potrzeb dotyczących zachowania bezpieczeństwa w naszym rejonie. Ponadto analiza wskazuje kwestie związane bezpośrednio z Ukrainą oraz spełnianiem jej oczekiwań dotyczących przystąpienia do NATO. Ostatnim, niezwykle ważnym, elementem Raportu jest podsumowanie Szczytu NATO w Wilnie.

W tym miejscu, chcemy zwrócić Państwa uwagę na załączniki, które stanowią cenne uzupełnienie Raportu.

Załącznik nr 1, który zawiera 90 punktów podsumowujących szczyt NATO.

Załącznik nr 2, będący streszczeniem tych punktów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego Raportu RDI „Szczyt NATO w Wilnie”.

Nasza publikacja dostępna jest w formacie PDF (do lektury na ekranach komputerów lub do wydrukowania).

Aby pobrać najnowszy Raport RDI, należy kliknąć poniższy przycisk.

PDF
Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube