Angielski podręcznik manipuluje prawdą!

27 październik 2017 | Aktualności

Zostaliśmy zaalarmowani poprzez media społecznościowe o oszczerstwie na temat Polski w angielskim podręczniku. Książka pt. „Welcome to Poland”, zawiera akapit o następującej treści:

Polish Jews
Although Poland has always claimed to have a policy of religious tolerance, Polish Jews were often forced to live in ghettos. During World War II, some Polish Catholics showed little concern for the thousands of Jews being killed by the Nazis. In Jedwabne, Catholic Poles even killed their Jewish neighbours. Approximately 20,000 Jews still live in Poland today.

Tłumaczenie robocze:

Polscy Żydzi
Chociaż Polacy zawsze szczycili się tolerancją religijną, polscy Żydzi byli często zmuszani do życia w gettach. Podczas II wojny światowej część polskich katolików wykazywała niewielką troskę o tysiące Żydów mordowanych przez nazistów. W Jedwabnem polscy katolicy nawet zamordowali swoich żydowskich sąsiadów. Obecnie nadal w Polsce żyje ok 20 000 Żydów.

 

Reduta Dobrego Imienia wysłała 13 października pismo do wydawnictwa z wezwaniem do wycofania podręcznika. W związku z brakiem odpowiedzi, o pomoc poproszeni zostali także wolontariusze, którzy wysłali do wydawnictwa wraz z nami korespondencję o treści:

Szanowni Państwo!

Piszemy do Państwa, aby zwrócić uwagę na zniesławiający akapit „Polscy Żydzi” w książce zatytułowanej „Witamy w Polsce”, która zniekształca obraz Polski i nosi znamiona mowy nienawiści wymierzonej w naród Polski.

Nie możemy i nie będziemy podważać tego, że Polscy Żydzi byli zmuszani do życia w gettach, ale sprawcą tych haniebnych wydarzeń w okupowanej Polsce byli Niemcy.

Nie możemy i nie będziemy podważać tego, że niektórzy polscy katolicy wykazywali mało troski o tysiące żydów mordowanych przez Niemców, ale nie możemy i nie będziemy podważać tego, że wielu polskich katolików wykazywało ogromną troskę wobec tysięcy żydów mordowanych przez Niemców, i sami z rąk Niemców tracili swe życie za okazywani tejże troski nawet o jedno żydowskie istnienie.

Nie możemy i nie będziemy podważać tego, że Polska nie tylko uważała się za, ale i naprawdę była i jest tolerancyjną wobec religii.

W kontrze do panującej opinii, historia Polskich Żydów nie zawsze była historią biedy i prześladowania, Przez długi czas, Żydzi cieszyli się w Polsce bezpiecznym niebem; jak inaczej wytłumaczyć niezwykły wzrost społeczności Polskich żydów i jego centralnego ośrodka rozwoju religijnego i świeckiego życia żydowskiego? Antysemicka trucizna, która pozwoliła się odczuć w 19 wieku, osiągnęła stan niszczącej furii w wieku dwudziestym. Nawet jeśli Hitler wybrał Polskę jako rzeźnię dla „ostatecznego rozwiązania” i zbyt wielu Polaków obróciło się plecami do jego ofiar, nigdy nie można błędnie wierzyć, że Holocaust został popełniony przez Polaków. Nie może także ignorowane być to, że trzy miliony Polaków zginęło z rąk niemieckich. / Przedmowa Richarda Pipesa, z książki „Żydzi w Polsce”, autorstwa Igo Pogonowskiego.

Postrzegamy książkę napisaną przez Umaima Mullę-Feroze i Paula Grajnerta jako destruktywną, kłamliwą, zniesławiającą, zniekształcającą prawdziwy obraz Polski i polskiej historii i co może najważniejsze – zatruwającą i tworzącą uprzedzenia wśród najbardziej ufnych istot – dzieci.

Wraz z Redutą Dobrego Imienia wzywam do wycofania wszystkich egzemplarzy książki z obiegu.

Z poważaniem

O sprawie powiadomione zostało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube