Do ponad 67 tysięcy dziennikarzy zagranicznych wysłaliśmy list informujący o właściwym nazewnictwie obozu Auschwitz-Birkenau

27 styczeń 2023 | Aktualności

Reduta Dobrego Imienia od 2014 roku przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu (27 stycznia) wysyła do redakcji i dziennikarzy na całym świecie informację z prawidłowym nazewnictwem w odniesieniu do niemieckich nazistowski obozów koncentracyjnych i śmierci, takich jak Auschwitz-Birkenau. Inicjatywa ta została podjęta przez Redutę Dobrego Imienia w celu przeciwdziałania używaniu określeń typu „polski obóz Auschwitz” i podobnych sformułowań będących fałszywymi kodami pamięci (np. „polski osób koncentracyjny” itp.), które co roku pojawiają się w mediach przy okazji informowania o rocznicy zajęcia obozu Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną w 1945 r.

Treść monitu przesyłanego do redakcji mediów światowych zawiera informację, że sformułowanie „polski obóz” jest „kłamstwem oświęcimskim”, a używanie tego typu określeń jest niezgodne z prawdą historyczną.

Od ponad dziesięciu lat misja Reduty Dobrego Imienia skupia się na przeciwdziałaniu zniesławieniom, oszczerstwom kierowanym pod adresem Polski i Polaków, którzy bez żadnych wątpliwości byli największą ofiarą zbrodniczych działań III Rzeszy niemieckiej. W zakresie obrony dobrego imienia Polski i Polaków działania Reduty związane są z upowszechnianiem rzetelnych i zgodnych z prawdą historyczną informacji na temat II Wojny Światowej.

Holokaust, znany również jako “Shoah” lub “Zagłada Żydów”, był masowym ludobójstwem dokonanym przez Niemców podczas II Wojny Światowej. Należy pamiętać, że celem Holokaustu było całkowite zniszczenie ludności żydowskiej, które to działanie Niemcy nazwali „ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej”(„Endlösung der Judenfrage”). W ludobójczym planie Niemców było także wymordowanie innych narodów – w tym przede wszystkim Polaków.

Do Auschwitz jako pierwsi więźniowie (14 czerwca 1940 roku) zostali przetransportowani Polacy. Polscy więźniowie polityczni – 728 mężczyzn, głównie młodych ludzi, członków podziemnych organizacji niepodległościowych, żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku –  zostali przewiezieni z więzienia w Tarnowie do niemieckiego obozu, który w pierwszej fazie był stworzony dla niepokornych Polaków, masowo aresztowanych przez Niemców.

Holokaust to zbrodnia ludobójstwa w historii świata, do której popełnienia zbrodniarze po raz pierwszy użyli przemysłowych metod organizacji zbrodni, najnowszych wynalazków technicznych z dziedziny chemii, technik obliczeniowych, transportu. Było to ludobójstwo dokonane na Żydach, ale także i Polakach, bo Polacy również ginęli w  niemieckich obozach śmierci w trybach rozpędzonej maszynerii przemysłowego uśmiercania. Reduta Dobrego Imienia uważa za kluczowe, aby na całym świecie rozpowszechniać informacje dotyczące prawdy o twórcach Holokaustu i ofiarach tej tragedii. Istotą działań podejmowanych przez Redutę jest ukazanie niepodważalnej prawdy – twórcami i wykonawcami Holokaustu byli Niemcy i to oni ponoszą pełną odpowiedzialności za śmierć milionów.

Przypominając fakty historyczne, pielęgnujemy również pamięć o Ofiarach zbrodni dokonanych przez niemieckich oprawców, którzy okupując tereny Polski, stworzyli wyspecjalizowaną i skuteczną machinę śmierci – obozy – miejsca przeznaczone do eksterminacji milionów istnień ludzkich.

Chcąc bronić prawdy, musimy przeciwdziałać kłamstwom stworzonym na potrzeby zatarcia faktów o niemieckim ludobójstwie. Niestety, nadal pojawiające się w przestrzeni publicznej określenia typu „polskie obozy” (używane rozmyślnie lub nierozmyślnie), mające rzekomo wskazywać na położenie geograficzne obozów, są określeniami nieprawdziwymi, zawierającymi fałszywe kody pamięci, które nie tylko krzywdzą naród polski, ale również rozmywają prawdę o zbrodni Holokaustu. Niepodważalnym faktem jest, że obozy były zakładane i zarządzane przez Niemców, a Polacy byli Ofiarami tej niemieckiej machiny śmierci. Niezaprzeczalną prawdą jest również to, że tysiące Polaków pomagało ludności żydowskiej, za co byli bestialsko mordowani (prawo niemieckie stanowiło, że w Polsce, jako jednym europejskim kraju, za pomoc Żydom groziła kara śmierci), kara śmierci sięgała ich rodzin, sąsiadów, gdyż wymiar niemieckiej zemsty był bezlitosny.

Przypisywanie Polakom winy za niemieckie zbrodnie, nazywanie niemieckich zbrodniarzy tylko nazistami (ludźmi nieokreślonego pochodzenia) jest nie tylko niesprawiedliwe, ale także przyczynia się do braku elementarnej wiedzy na temat zbrodni III Rzeszy niemieckiej. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do odbiorców światowych, którzy mają nikłe pojęcie o historii, a tym samym o skali zbrodni dokonanych na Polakach w czasie II Wojny Światowej.

Od wielu lat Reduta podejmuje działania ukierunkowane na edukację i wskazanie, że właściwym określeniem dotyczącym niemieckich obozów utworzonych na terenach okupowanej Polski jest sformułowanie: „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny (zagłady, śmierci)”.

Mamy pełną świadomość, że działania podejmowane przez Redutę mogą wydawać się trudne do realizacji, gdyż w dalszym ciągu sformułowania te są obecne w szeroko pojętej przestrzeni medialnej, jednakże nie zaprzestaniemy ich kontynuacji i nadal z pełnym zaangażowaniem będziemy edukować oraz wskazywać zagranicznym odbiorcom prawdę historyczną. Ofiara Polaków, którzy heroicznie walczyli o wolność, nie może zostać pogrzebana, jesteśmy zobowiązani, by przeciwdziałać antypolskiej narracji i dbać o to, by prawda przebijała się przez masę wrogiej propagandy, gdyż tylko w ten sposób możemy wpłynąć na postrzeganie Polski i Polaków na świecie. W tym miejscu należy stanowczo podkreślić, że w obecnej sytuacji międzynarodowej – inwazja Rosji na Ukrainę – powielanie określeń wskazujących na Polaków jako winnych Holokaustowi jest po prostu współdziałaniem z agresywną propagandą rosyjską, mającą na celu osłabienie NATO i rozbicie spójności sojuszu. Należy również wskazać, że w obliczu okrucieństwa Rosji, Polska i Polacy ruszyli z bezwarunkową pomocą dla Ukrainy, burząc tym samym wiele opinii, które antypolskie środowiska przez lata kreowały na temat naszej Ojczyzny. W obliczu realnego zagrożenia, jakie stanowi Federacja Rosyjska, jeszcze istotniejsza staje się obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Od samego początku naszej działalności wskazywaliśmy związek pomiędzy wizerunkiem Polski funkcjonującym w świecie a fundamentalną kwestią bezpieczeństwa narodowego naszego kraju w kontekście zapisów Artykułu 5 Traktatu NATO. Jak to jest ważne, widzimy dziś w dobie agresji rosyjskiej na Ukrainę.

W przesłanym liście Reduta Dobrego Imienia zarówno wskazuje prawidłowe nazewnictwo niemieckich obozów, jak również przedstawia informacje historyczne, które są elementem edukacji dedykowanym przedstawicielom mediów światowych i ich odbiorcom. W treści monitu zostały także wskazane konsekwencje używania niezgodnych z prawdą określeń, które mogą realnie zaszkodzić Polsce. Używanie i powielanie tego typu określeń powoduje, że Polska i Polacy są obciążani współodpowiedzialnością za niemieckie zbrodnie.

Treść listu (tłumaczenie na język polski) wysłana do ponad 67 tysięcy dziennikarzy mediów zagranicznych:

Polska Liga przeciw Zniesławieniom informuje i ostrzega w związku ze zbliżającą się rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Auschwitz:

W latach ubiegłych w artykułach rocznicowych pojawiło się wiele przypadków użycia określenia „polski obóz zagłady Auschwitz” lub „polski obóz koncentracyjny Auschwitz”.

Obóz zagłady w Auschwitz został utworzony w 1940 roku przez Niemców na terenie Polski okupowanej przez III Rzeszę Niemiecką po napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku. Początkowo celem tego obozu była eksterminacja polskiej inteligencji. Po założeniu obozu Auschwitz II stał się miejscem masowej eksterminacji Żydów.

Rząd Polski od września 1939 był na uchodźstwie, najpierw we Francji a później w Wielkiej Brytanii i nie sprawował jurysdykcji na okupowanych przez Niemców terenach. Wedle konwencji haskiej odpowiedzialność za wydarzenia na okupowanym terenie bierze okupant, czyli w tym przypadku III Rzesza Niemiecka.

Ludobójstwo dokonywane przez Niemców w latach 1939-1945 na Polakach, Żydach, Romach i innych narodach w obozach koncentracyjnych i zagłady w utworzonych na terenach okupowanej przez Niemców Polski przez władze III Rzeszy Niemieckiej dokonywało się przy obojętności aliantów koalicji antynazistowskiej. Polski Rząd na uchodźstwie wielokrotnie alarmował wolny świat o dokonywanym przez Niemców ludobójstwie.

W Polsce istniał największy w okupowanej przez Niemców Europie ruch oporu, zarówno wojskowy jak i cywilny. Władze polskiej podziemnej organizacji państwowej wydawały i wykonywały wyroki śmierci na wszystkich tych, którzy próbowali przyłączyć się do niemieckiej akcji prześladowań Żydów.

Niemcy wprowadzili na terenie okupowanej Polski karę śmierci za pomoc Żydom – za ich ukrywanie i jakiekolwiek wsparcie.  Kara ta dotykała całych rodzin, dorosłych i dzieci. Mimo tego Polacy pomagali swoim żydowskim współobywatelom. Tysiące Polaków Niemcy zabili za udzielanie pomocy Żydom.

Niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady na terenie Polski, w tym Auschwitz były niemieckimi instytucjami, z niemieckim personelem państwowym, wypełniającymi niemieckie zadania gospodarcze i polityczne.

Dlatego też Polska Liga przeciw Zniesławieniom przypomina w związku z rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Auschwitz, że prawidłowa nazwa obozu Auschwitz to „niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz”. Określenie „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny/zagłady” dotyczy wszystkich obozów, które Niemcy założyli na terenie okupowanej Europy i we własnym kraju.

Nie istniały „polskie obozy koncentracyjne”. Polacy obok Żydów byli ofiarami niemieckiego ludobójstwa. Polska w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny straciła prawie 20% populacji.

Określenie „polskie obozy koncentracyjne” jest „kłamstwem oświęcimskim” czyli zaprzeczeniem niemieckiego sprawstwa Holokaustu, ściganym przez prawo wielu państw, także Republiki Federalnej Niemiec.

Sformułowanie „polski obóz koncentracyjny Auschwitz” lub pokrewne ma na celu zohydzenie Polski i Polaków w oczach społeczeństw i polityków państw zrzeszonych w sojuszu NATO, aby w przypadku konieczności udzielenia pomocy wojskowej Polsce w obecnej sytuacji międzynarodowej Polska została opuszczona przez sojuszników. Każdy kto używa sformułowania „polski obóz koncentracyjny Auschwitz” jest winny współdziałania z Rosją i W. Putinem w agresji przeciwko wolnemu światu.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube