Zeznania ekspertów w sprawie z pozwu prof. J. Grabowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia

8 luty 2023 | Aktualności

Wczoraj – 07.02.2023 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa z pozwu prof. J. Garbowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia. Sprawa dotyczy słynnego listu 135 naukowców, którzy wyrażali swój sprzeciw wobec działalności prof. Jana Grabowskiego i wzywali go do zachowania rzetelności naukowej. List opublikowała Reduta Dobrego Imienia w 2017 r., a prof. Jan Grabowski w 2018 r. (półtora roku później) zdecydował się pozwać Redutę Dobrego Imienia.

Podczas rozprawy zeznania złożyli prof. Tomasz Panfil – profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dr Piotr Gontarczyk – zawodowo związany z Biurem Badań Historycznych IPN.

Prof. Tomasz Panfil wskazał, że podpisuje się pod stanowiskiem również i dziś. Wskazał, że Jan Grabowski manipuluje prawdziwymi cytatami, przedstawił sądowi swoją motywację w zakresie podpisania stanowiska, nakreślił również szerszy kontekst całej sprawy jako sprawy o prowadzenie rzetelnych badań historycznych. 

Drugi świadek – dr Piotr Gontarczyk nie został przesłuchany, bo przesłuchanie prof. Panfila trwało ponad godzinę. 

Co ciekawe: dziś na rozprawie poza świadkami, w charakterze publiczności byli m.in. prof. Jan Gross, który łączył się przez aplikację internetową. 

Przypominamy:

Pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie odbyło się 27.09. 2022 r. Podczas rozprawy zeznawali świadkowie – prof. Grzegorz Berendt oraz prof. Artur Przelaskowski.

Prof. Berendt wskazywał, w jaki sposób on sam i inni historycy, krytykujący metody badawcze prof. Grabowskiego, są przez niego traktowani. Wspominał m.in. o deprecjonowaniu tych, którzy z prof. Grabowskim się nie zgadzają (czego sam doświadczył) i używaniu argumentacji pozamerytorycznej.

Prof. Przelaskowski natomiast wskazywał sądowi, dlaczego podpisał „Stanowisko” opublikowane przez RDI i jaka była jego motywacja. Profesor Przelaskowski zeznał, że również i dziś podpisuje się pod tym stanowiskiem i wyjaśnił, dlaczego takie stanowisko było uzasadnione i potrzebne w przestrzeni publicznej.

Złożony przez prof. J. Grabowskiego pozew przeciwko Reducie Dobrego Imienia dotyczy opublikowanego “Stanowiska”, popartego przez 135 polskich naukowców. Pozew ten jest chronologicznie pierwszy (dotyczy wydarzenia z 2017 roku) w odniesieniu do postępowania z pozwu śp. Filomeny Leszczyńskiej przeciwko prof. J. Grabowskiemu i B. Engelking. Gdy na początku 2019 roku ukazała się książka „Dalej jest noc”, której prof. Jan Grabowski jest redaktorem naukowym, postanowiliśmy rutynowo sprawdzić wiarygodność informacji przedstawionych w tej publikacji. W trakcie wizji lokalnej we wsi Malinowo, w marcu 2019 r. śp. Filomena Leszczyńska poprosiła nas o pomoc w obronie dobrego imienia jej stryja – śp. Edwarda Malinowskiego, opisanego przez współautorkę tej książki i redaktora Barbarę Engelking jako „współwinny śmierci Żydów”. Po analizie informacji zawartych w książce, a dotyczących śp. Edwarda Malinowskiego, Reduta postanowiła pomóc śp. Filomenie Leszczyńskiej, otaczając ją opieką prawną. Stąd głośny proces z pozwu Filomeny Leszczyńskiej przeciwko prof. Janowi Grabowskiemu i prof. Barbarze Engelking, wygrany w sądzie pierwszej instancji.

W odniesieniu do toczącego się postępowania, przypominamy, że półtora roku po wydaniu przez RDI stanowiska kwestionującego rzetelność metodologii prac naukowych prof. Jana Grabowskiego ten pracujący stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w Kanadzie historyk złożył przeciwko RDI pozew. RDI przesłała do sądu obszerną odpowiedź, w której m.in. podnosi wybiórcze traktowanie badanych i przywoływanych przez J. Grabowskiego źródeł. Należy nadmienić, że prof. Grabowski jest autorem upowszechniającym nieprawdziwą tezę, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”.

Należy wskazać, że toczące się postępowanie jest istotne z kilku powodów, po pierwsze pozwoli na przedstawienie podstaw oceny metod badawczych prof. J. Grabowskiego, po drugie przyczyni się do upowszechniania prawdy historycznej oraz troski o dobre imię Polski Polaków. Postępowanie to jest równie ważne w kontekście globalnym, gdyż publikacje prof. Jana Grabowskiego dystrybuowane są na cały świat, a ich przekaz przyswajany jest przez wielu odbiorców, którzy nie zadadzą sobie trudu, by zweryfikować ich prawdziwość, tym bardziej że większość źródeł, na których pracuje ten badacz, jest w większości w języku polskim, a więc czytelnicy zagraniczni nie mają możliwości weryfikacji przedstawianych wniosków. Mając na uwadze powyższe, Reduta podjęła stosowne działania i skrupulatnie przygotowała się do procesu, by w sądzie przedstawić fakty dotyczące kontrowersji wokół metod badawczych i prezentacji informacji historycznych w publikacjach prof. Jana Grabowskiego.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube