Dołączcie do Reduty! Spotkajmy się na Narodowym Marszu Papieskim

21 marzec 2023 | Aktualności

Szanowni Państwo,

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami zintensyfikowanej akcji dezinformacyjnej – nagonki pełnej oszczerstw wymierzonych przeciwko św. Janowi Pawłowi II. W przestrzeni publicznej pojawiają się obraźliwe publikacje, wypowiedzi, których autorami są zarówno niektórzy dziennikarze, jak i publicyści oraz wszystkie inne osoby, które dopuszczają się niszczenia dobrego imienia Papieża Polaka. Tego typu działania są podszyte nieprawdziwymi informacjami, które poprzez wywoływanie chaosu, stają się niebezpieczne, ponieważ wpisują się w propagandę rosyjską. Ponadto wykreowana kampania zniesławień jest niezwykle przykra dla wszystkich tych, którzy pozostają wierni naukom głoszonym przez Ojca Świętego.

Jednym z głównych celów Reduty jest ochrona dobrego imienia Polski i narodu polskiego, dlatego też podejmujemy działania, które wpisują się w realizację misji RDI, a związane są z obroną dobrego imienia św. Jana Pawła II, ponieważ nie możemy pozostać obojętni wobec ataków przeciwko Ojcu Świętemu, ale również przeciwko kościołowi.

W pierwszej kolejności zachęcamy Państwa, abyście dołączyli do Reduty i wzięli udział w Narodowym Marszu Papieskim. Wszystkich chętnych zapraszamy w dniu 02.04.2023 r. Zbiórka grona Reduty odbędzie się o godz. 10.30 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie, przy tablicy upamiętniającej 100 rozstrzelanych w lutym 1943 r. (tzw. Tablica Tchorka), która znajduje się u podnóża dawnego hotelu Forum (teraz Novotel). Prosimy wszystkich o przyniesienie flag narodowych oraz portretów Papieża Polaka.

Narodowy Marsz Papieski w Warszawie, wyruszy o godz. 11.00 z Ronda Dmowskiego, przejdzie ulicami: Marszałkowską, Królewską, Placem Piłsudskiego, Krakowskim Przedmieściem do Katedry Archidiecezjalnej przy ul. Świętojańskiej 8, gdzie o godz. 12.30 odbędzie się Msza Święta.

Kliknięcie obrazka spowoduje przeniesienie na stronę TV Republika, gdzie zawarte są informacje dotyczące marszu.

Wzięcie udziału w marszu definiujemy jako upamiętnienie życia, posługi i dziedzictwa pozostawionego przez Ojca Świętego. Pamiętajmy, że cały świat został ogromnie poruszony, gdy kardynał z mało znanego kraju, tam gdzie władze zwalczały kościół, został powołany do Stolicy Piotrowej, by objąć posługę i stanąć na czele wspólnoty katolickiej. Pontyfikat św. Jana Pawła II był wyjątkowy, ponieważ św. Jan Paweł II stał się pielgrzymem, który odwiedzając różne zakątki ziemi, głosił słowo boże. Z wielką pokorą i niestrudzenie docierał tam, gdzie ludzie żyli w nędzy, głodowali, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Wielka wiara Papieża, Jego otwartość i umiłowanie ludzi spowodowało, że przyciągał miliony wiernych podczas masowych nabożeństw, a głoszone przez Ojca Świętego słowo boże pozostaje nadal żywe w sercach wiernych.

Stwórzmy liczną wspólnotę! Razem jesteśmy w stanie bronić prawdy, a tym samym dobrego imienia św. Jana Pawła II, który wychował pokolenie potocznie zwanym JPII, w którym zaszczepił wielkie wartości, pokładał w nas nadzieję oraz oddał w nasze ręce przyszłość wiary. Zawierzając nam, pozostawił przesłanie, abyśmy przekazywali świadectwo wiary następnym pokoleniom.

Projekt „W obronie św. Jana Pawła II”

Działaniem, które chcemy możliwie najszybciej wdrożyć, a które ma na celu obronę dobrego imienia św. Jana Pawła II, jest uruchomienie modułu w systemie Rycerz, którym jest dedykowanym narzędziem wyszukującym różnego typu zniesławienia (fałszywe kody pamięci np. „polskie obozy”) w Internecie. Opracowaliśmy założenia i wkrótce chcielibyśmy uruchomić moduł, który będzie wyszukiwał, zdefiniowanych przez specjalistów RDI, sformułowań/fraz, naruszających dobre imię św. Jana Pawła II. System będzie monitorował przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu przestrzeń internetową pod kątem oszczerczych treści. Opracowane założenia zakładają przeszukiwanie treści publikowanych w różnych językach.

Kolejnym elementem projektu „W obronie św. Jana Pawła II” jest analiza i weryfikacja treści, które zostały wyszukane przez system. To działanie będzie wykonywał zespół Działu Dokumentacji i Analiz RDI, który po przeprowadzeniu stosownej weryfikacji (również potrzebnych tłumaczeń) każdego przypadku z osobna, przygotuje raport wskazujący publikacje, które wymagają interwencji. Następnie zespół DDIA sprawdzi możliwości prawne, dobierze odpowiednie narzędzia (przez ponad dziesięć lat działalności wypracowaliśmy procedury przeciwdziałania zniesławieniom), które będą w danym przypadku najbardziej skuteczne i przyniosą zamierzone efekty tj. usunięcie bądź poprawienie nieprawdziwych informacji. W palecie narzędzi, jakimi dysponuje Reduta w walce ze zniesławieniami czy oszczerstwami, znajduje się m.in. organizowanie akcji antydyfamacyjnych, polegających na wysyłce przez naszych Sympatyków maili z żądaniem usunięcia bądź poprawienia nieprawdziwych treści.

Szanowni Państwo,

W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z atakiem na św. Jana Pawła II, dostrzegamy pilną potrzebę realizacji projektu „W obronie św. Jana Pawła II”. Obrona dobrego imienia oraz pamięci o Papieżu – Polaku jest działaniem, które definiuje naszą misję. Zobowiązaliśmy się do ochrony dobrego imienia Polski i narodu polskiego, a św. Jan Paweł II jest symbolem i dziedzictwem naszej ojczyzny.

Z pełnym zaangażowaniem i intensywnością przygotowujemy się do wdrożenia projektu „W obronie św. Jana Pawła II”. Jak każde działanie Reduty, nowy projekt będzie możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu naszych Darczyńców. Dlatego też prosimy o Państwa pomoc finansową, która jest niezbędna, abyśmy mogli wdrożyć nowy projekt oraz kontynuować naszą codzienną pracę.

Liczymy na zrozumienie i zaangażowanie Państwa w projekt „W obronie św. Jana Pawła II”, dzięki wsparciu finansowemu będziemy mogli rozpocząć działania.

Działaj z nami! Razem brońmy dobrego imienia św. Jana Pawła II!

Darowiznę można przekazać po kliknięciu poniższego przycisku, który przekieruje Państwa do modułu płatności.

 

Siłą Reduty Dobrego Imienia są nasi Darczyńcy, którzy poprzez przezywane darowizny powodują, że możemy funkcjonować, a tym samym pracować na rzecz Polski i Polaków. Z całego serca pięknie dziękujemy, że zdecydowaliście się Państwo wesprzeć Redutę

 

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube