Reduta Dobrego Imienia

Edukacja Historyczna

Reduta Dobrego Imienia posiada bogate doświadczenia w realizowaniu projektów społecznych, a zwłaszcza podejmowaniu problematyki zniesławień́ Polski i obrony Polski przed oszczerstwami. Od dekad Polska jest wielokierunkowo atakowana antypolską propagandą historyczną skierowaną do społeczeństw zachodu, negowane są zasługi Polaków w walce z niemieckim bestialstwem oraz negowana jest pomoc Żydom ze strony Polaków, a nawet straty poniesione przez Naród Polski podczas II Wojny Światowej. Propaganda jest skuteczna dlatego, że jej odbiorcy w ogóle nie zdają sobie sprawy ze skali ludobójstwa popełnionego przez Niemców i Sowietów na obywatelach Polskich. W zafałszowanym choć popularnym przekazie medialnym jedynymi ofiarami na terytorium okupowanej Polski są Żydzi. W związku z tym Reduta Dobrego Imienia podejmuje szereg działań mających na celu wsparcie polskiej polityki historycznej, tak aby zrównoważyć przekaz oraz umożliwić dostęp do prawdziwych informacji. Począwszy od przeprowadzania skutecznych interwencji wobec zniesławień, oszczerstw, czy manipulacji prawdą historyczną, poprzez wsparcie spraw sądowych wytaczanych przez polskich obywateli, mediom, organizacjom lub osobom prywatnym, które publikowały treści wykrzywiające prawdę o historii Polski, czy o polskich bohaterach, do popularyzacji historii i kultury Polski. Przykładamy ogromną wagę do popularyzacji historii Polski, stawiając sobie za cel dotarcie do jak największego grona odbiorców zarówno w Polsce, jak i również odbiorców zagranicznych, by ich zainteresować a zarazem dostarczyć informacje historyczne, które oparte na prawdzie, stanowią cenne uzupełnienie wiedzy bądź stanowią źródło informacji dotyczących dziejów Rzeczypospolitej. W tym celu publikujemy wiele artykułów historycznych upamiętniających i opisujących najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski, czy przedstawiających polskich bohaterów bądź życiorysy Polaków, którzy w wyjątkowy sposób zapisali się na kartach historii Polski.

Zachęcamy i prosimy o wsparcie działań związanych z popularyzacją historii Polski i Polaków, niech upowszechnianie prawdy o naszej Ojczyźnie i narodzie polskim przybierze na sile, by przeciwdziałać wobec prób jej zacierania czy fałszowania.

Utworzenie Narodowych Sił Zbrojnych     

Utworzenie Narodowych Sił Zbrojnych     

Drugowojenna konspiracja narodowa działająca pod auspicjami Stronnictwa Narodowego zaczęła funkcjonować już w połowie października 1939 r. Wówczas powołano do życia Armię Narodową, która następnie przekształcona została w Organizację Wojskową Stronnictwa Narodowego i...

 Aresztowanie Witolda Pileckiego w 1940 r.

 Aresztowanie Witolda Pileckiego w 1940 r.

Witold Pilecki był postacią, którą komuniści chcieli wymazać z polskiej historii. Robiono wiele, aby o tym człowieku całkowicie zapomniano. Na szczęście dla naszej historii, kultury, tradycji oraz społecznej świadomości nieudało się bolszewikom zatrzeć śladów o tym...

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube