Interwencja Reduty w Philosophy Now

18 czerwiec 2020 | Aktualności

Szanowni Państwo

W wyniku naszej interwencji redakcja Philosphy Now zapowiedziała opublikowanie wyjaśnienia i przeprosin w następnym numerze. Interwencja miała związek z fałszywą tezą zawartą w artykule pt. „Those Who Justify Genocide (https://philosophynow.org/issues/138/Those_Who_Justify_Genocide). Autor tekstu, Michael McManus twierdził, że w czasie II wojny światowej istniały „polskie szwadrony śmierci” („Polish death squads”).

W cytowanym artykule autor uważał, powołując się na książkę Christophera Browninga „Ordinary Men : Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland”, w której historyk ten opisał działania 101. Policyjnego Batalionu Rezerwy mordującego Żydów na terenie Lubelszczyzny. Członkowie batalionu, złożeni z niemieckich policjantów z Hamburga, dokonujący zbrodni na Żydach stali się tym samym dla McManusa powodem do nazwania takich jednostek mianem „polskich szwadronów śmierci”. Wysłaliśmy do redakcji portalu list, w którym domagaliśmy się korekty i przeprosin.

List przesłany do Philosophy Now 

Wersja polska listu

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube