Kłamstwo historyczne w Philosophy Now

8 czerwiec 2020 | Aktualności

W związku z artykułem pt. Those Who Justify Genocide (https://philosophynow.org/issues/138/Those_Who_Justify_Genocide), podjęliśmy interwencję w sprawie fałszywej tezy w nim zawartej. Autor tekstu, Michael McManus twierdzi, że w czasie II wojny światowej istniały „polskie szwadrony śmierci” („Polish death squads”). Wysłaliśmy list do portalu philosophynow.org tłumacząc nieprawdziwość zawartych informacji i domagając się korekty i przeprosin.

W cytowanym artykule autor uważa, powołując się na książkę Christophera Browninga „Ordinary Men : Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland”, w której historyk ten opisał działania 101. Policyjnego Batalionu Rezerwy mordującego Żydów na terenie Lubelszczyzny. Członkowie batalionu, złożeni z niemieckich policjantów z Hamburga, dokonujący zbrodni na Żydach stali się tym samym dla McManusa powodem do nazwania takich jednostek mianem „polskich szwadronów śmierci”. To fałszywe określenie wymaga zdecydowanej interwencji. Wysłaliśmy do redakcji portalu list, w którym domagamy się korekty i przeprosin. Poniżej zamieszczamy tekst, który wysłaliśmy do redakcji:

List przesłany do Philosophy Now 

Wersja polska listu

W przypadku braku korekty będziemy prosić Państwa o wysyłanie listów do Philosphy Now. Zachęcamy jednocześnie Państwa do wzywania portalu do usunięcia kłamliwego określenia, co można zrobić m.in. poprzez Twitter:
https://twitter.com/PhilosophyNow/status/1268491577367896064

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube