Kolejna rozprawa z pozwu gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu

20 maj 2022 | Aktualności

W poniedziałek – 23.05.2022 r. odbędzie się kolejna rozprawa z pozwu Gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu autorowi kłamliwej akcji „Strefy wolne od LGBT”, Reduta Dobrego Imienia wspiera prawnie gminę w jej walce o sprawiedliwość i dobre imię, udzielamy także pomocy gminom Zakrzówek oraz Niebylec, które również stały się ofiarami wykreowanej i zrealizowanej przez Barta Staszewskiego akcji oznaczającej ww. gminy jakoby były miejscowościami dyskryminującymi jakąś grupę z uwagi na jej preferencje seksualne.

Polsce nie ma żądnych stref wolnych od LGBT, a akcja Barta Staszewskiego wpłynęła niekorzystnie na postrzeganie gmin i ich mieszkańców.  Subiektywna ocena i działania, jakich dopuścił się Bart Staszewski, związane były z przyjęciem przez gminy deklaracji prorodzinnych, w których wyrażona została m.in. troska o zachowanie tradycji oraz świadomy wybór rodziców dotyczący wychowania ich dzieci.

Akcja Barta Staszewskiego polegała na rozwieszaniu fałszywych znaków drogowych z napisem „Strefa wolna od LGBT” pod autentycznymi znakami drogowymi z nazwami miejscowości, działania te wpłynęły na postrzeganie gmin nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Zdjęcie z fałszywymi tabliczkami Bart Staszewski publikował na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ponadto intensywnie informował o swojej akcji w różnych innych mediach, to spowodowało, że przekaz o gminach, ale także o Polsce, był zmanipulowany i nieprawdziwy.

Watro, wspomnieć, że sprawa trafiła pod dyskusję w UE. O ile analiza przygotowana przez przedstawicieli Unii Europejskiej nie wykazała żądnych naruszeń, nie potwierdziła występowania rzekomych „Stref wolnych od LGBT” w Polsce, o tyle wpłynęła niekorzystnie na wizerunek Polski i Polaków.

Przypomnijmy:

W dniu 21.02.22 r. obyło się przygotowawcze posiedzeniu sądu, na którym został opracowany plan postępowania sądowego w sprawie przeciwko Bartowi Staszewskiemu.

Proces z pozwu Gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewski rozpoczął się 08.03.2021 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, przygotowawcze posiedzenie sądu odbyło się w trybie niejawnym z udziałem stron. Podczas posiedzenia (pozwany Bart Staszewski był nieobecny) sąd wyznaczył pełnomocnikom stron 21 dni na wskazanie osoby mediatora.

W pozwie wspieranym przez Redutę Dobrego Imienia gmina Tuszów Narodowy żąda od Barta Staszewskiego przeprosin oraz zamieszczenia sprostowania we wszystkich mediach, w których ukazała się informacja, jakoby Tuszów Narodowy był „strefą wolną od LGBT”.

Podstawą do złożenia pozwu była akcja Barta Staszewskiego, który w dniu 29 lipca 2020 r. zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcie znaku drogowego z nazwą miejscowości Tuszów Narodowy z umieszczoną pod nim tabliczką do złudzenia przypominającą znaki urzędowe z wielojęzycznym napisem „Strefa wolna od LGBT”. Zdjęcie takie ukazało się też na stronie prowadzonej przez Staszewskiego lgbtfreezones.pl

Bart Staszewski przeprowadził akcję przeciwko Gminie Tuszów Narodowy po ponad roku (29.03.2019 r.) od przyjęcia przez radnych gminy „Stanowiska Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie powstrzymania ideologii LGBT”, w którym radni wyrażają przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz wolę wychowywania dzieci zgodnie z wolą rodziców, bez wpływów politycznej poprawności. Władze Gminy Tuszów zdecydowanie podkreślają, że przy przyjętym stanowisku, nie ma mowy o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji kogokolwiek, ani też wykluczania kogoś ze społeczności.

Na ostateczny wynik sprawy z pozwu Gminy Tuszów Narodowy będziemy musieli jeszcze poczekać, niemniej jednak wierzymy, że sprawiedliwość zatriumfuje, a krzywdy wyrządzone mieszkańcom gminy zostaną, choć w części wynagrodzone.

Reduta postanowiła wesprzeć napiętnowane gminy, które wystąpiły na drogę sądową, by walczyć o prawdę i należną sprawiedliwość, ponieważ wierzymy, że taka droga, choć żmudna i długa, ma sens. Niestety prawda nie obroni się sama, więc musimy działać – będziemy bronić prawdy o Polsce i Polakach. Akcja Staszewskiego w dobie zagrożenia wojennego Polski może być – w naszej ocenie –  elementem uzasadniającym odmowę pomocy Polsce w przypadku agresji rosyjskiej. Argumenty o Polsce jako kraju homofobicznym, w którym prześladuje się mniejszości seksualne (co oczywiście jak wiemy, nie ma miejsca) może negatywnie zaważyć na decyzjach polityków o zaangażowaniu militarnym w obronę Polski ze względu na specyficzne pojmowanie „praw człowieka” w ich krajach. Dlatego też  obrona dobrego imienia Polski i Polaków to zadanie niezmiernie ważne, gdyż gwarantuje nam bezpieczeństwo m.in. poprzez podjęcie odpowiednich działań przez NATO, a dokładnie mówiąc uruchomienia art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

Szanowni Państwo, Przyjaciele i Sympatycy Reduty Dobrego Imienia!

Wszystkie obecne, jak i przyszłe działania są możliwe wyłączenie dzięki Państwa ofiarności. Reduta Dobrego Imienia działa na wielu frontach, gdyż Polska i Polacy są intensywnie atakowani przez antypolskie środowiska. Chcemy, jak i również musimy przeciwdziałać antypolskiej narracji, wiemy, że razem z Państwem jest to możliwe, dlatego też proszę Państwa o regularne wsparcie finansowe.

Z całego serca dziękuję za to, że w tych trudnych czasach byliście i jesteście Państwo z Redutą.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Świrski
Prezes Reduty Dobrego Imienia

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube