Mapa „Warstwy Pamięci”– podpowiadamy, w jaki sposób można dokonać zgłoszenia

18 styczeń 2022 | Aktualności, Strażnik Pamięci

Szanowni Państwo,

Otrzymujemy wiele mieli i telefonów dotyczących projektu „Warstwy Pamięci”, w których wyrażacie Państwo pozytywne reakcje oraz informujecie nas o miejscach pamięci znajdujących się w Waszych okolicach bądź przekazujecie nam dane, które stanowią uzupełnienie informacji zawartych w opisach punktów osadzonych na mapie. 

Państwa opinie potwierdzają, że mapa „Warstwy Pamięci” przedstawiająca w pierwszej odsłonie blisko 18 tysięcy miejsc upamiętniających Ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, okazała się projektem odpowiadającym na potrzebę upowszechniania prawdziwej historii Polski oraz ukazania skali dramatu społeczeństwa polskiego w czasie okupacji przez bezwzględnych i wyniszczających Polskę i Polaków oprawców.

Serdecznie dziękuję za wszystkie dobre słowa oraz zaangażowanie się Państwa w rozbudowę mapy „Warstwy Pamięci”.

W korespondencji, jaką otrzymujemy,  pojawiają się pytania dotyczące tego, w jaki sposób można dodać nowy punkt lub zaktualizować istniejący. Przygotowaliśmy specjalny formularza za pośrednictwem, którego można dokonać zgłoszenia.

Bardzo prosimy i zachęcamy Państwa do przesyłania zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem:  https://zgloszenia.warstwypamieci.org/

Przygotowaliśmy również materiał video prezentujący krok po kroku, jak należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W filmiku jest zawarta instrukcja, omawiająca co oznaczają poszczególne pola i w jaki sposób pozyskać dane (np. dane dotyczące określenia lokalizacji punktu), by można było uzupełnić wskazane w formularzu pola.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu instruktażowego. Aby odtworzyć film, należy kliknąć przycisk play.

 

Mam nadzieję, że materiał ten będzie dla Państwa pomocny i stanowić będzie odpowiedź na pytania związane z prawidłowym wypełnieniem danych zawartych w formularzu.

Zwróciliśmy się do Państwa z apelem (i ponawiamy prośbę) o aktywne włączenie się rozbudowę mapy. Zgłoszenia przysłane przez Państwa stanowią dla nas istotną pomoc w poszukiwaniu kolejnych miejsc pamięci.

Jak zapewne się Państwo orientujecie przeszukiwanie wszelkich publikacji historycznych i przeprowadzenie niezbędnych analiz wymaga zarówno czasu, jak i również nakładów finansowych. Wszelkie działania związane z uzupełnieniem danych, publikacją nowych punktów są opłacane z pieniędzy, którymi na bieżąco dysponuje Reduta. Od środków, którymi dysponujemy jest  uzależniony proces poszerzenia bazy miejsc pamięci i ich udostępnienie na mapie „Warstwy Pamięci”.

Szanowni Państwo,

Mamy pełną świadomość, że na mapie powinno znaleźć się dużo więcej miejsc pamięci, intensywnie nad tym pracujemy, weryfikując tysiące kolejnych punktów. Uważam, że opracowanie mapy i osadzenie na niej 18 tysięcy miejsc jest już sukcesem, gdyż żadna instytucja, jak do tej pory, nie przygotowała projektu, który już na samym początku jego tworzenia, prezentowałby taką dużą liczbę miejsc upamiętniających Ofiary zbrodni dokonywanych przez Niemców i Sowietów w latach 1939 -1989 r.

Reducie Dobrego Imienia udało się stworzyć taką mapę, mimo ograniczonych środków na jej realizację. Wiemy, że przed nami jeszcze dużo do zrobienia – liczba punktów będzie się zwiększała, również dzięki Państwu, którzy dokonują zgłoszeń. Będziemy nanosić aktualizacje informacji dotyczących punktów znajdujących się na mapie. Projekt ten nie jest ograniczony w czasie, więc w ramach naszych możliwości finansowych będziemy się starać sukcesywnie rozbudowywać mapę.

Zwracam się do Państwa z prośbą o stałe wsparcie finansowe dla Reduty, regularne wpłaty stanowią dla fundacji nieocenioną pomoc, gdyż są gwarantem nieprzerwanego funkcjonowania Reduty oraz pozwalają nam realizować cele i te związane z obroną dobrego imienia Polski i Polaków, jak i również te, dzięki którym upowszechniana jest wiedza historyczna.

Projekt „Warstwy Pamięci” został przygotowany z myślą, by rozwijał się i każdy mógłby aktywnie uczestniczyć w jego rozbudowie. Takie założenie nie tylko ma angażować, ale również przyczynić się do integracji i stworzenia społeczności, która przy wsparciu aplikacji internetowych (Facebook, Twitter itd.) będzie udostępniać informacje o mapie, a tym samym będzie rozpowszechniać wiedzę o historii Polski. To niezwykle ważne, by prawdziwa historia naszej Ojczyzny istniała w świadomości narodowej. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby dotrzeć z historią do jak największej liczby odbiorców, aby sukcesywnie utrwalać prawdę o dziejach Polski i Polaków.

Z poważaniem,
Maciej Świrski

 

 

 

 

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube