Reduta Dobrego Imienia rozesłała do ponad 67 tys. dziennikarzy na całym świecie list informujący o właściwym nazewnictwie określającym obóz Auschwitz-Birkenau

26 styczeń 2022 | Aktualności, Strażnik Pamięci

Informacja Prasowa Reduty Dobrego Imienia

Warszawa, 26.01.2022r.

Reduta Dobrego Imienia rozesłała do ponad 67 tys. dziennikarzy na całym świecie list informujący o właściwym nazewnictwie określającym obóz Auschwitz-Birkenau.

Od 2014 roku Reduta Dobrego Imienia wysyła corocznie przed 27 stycznia – Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu – informację do redakcji i dziennikarzy na całym świecie o prawidłowym nazewnictwie niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i śmierci, takich jak niemiecki nazistowski obóz śmierci Auschwitz. Inicjatywa ta została podjęta przez Redutę Dobrego Imienia w celu przeciwdziałania używaniu określeń typu „polski obóz Auschwitz” i podobnych, ponieważ co roku pojawiają się w mediach, przy okazji informowania o rocznicy zajęcia obozu Auschwitz przez Armię Czerwoną w 1945 r., zniesławiające Polskę określania „polski obóz koncentracyjny Auschwitz”.  

Treść monitu przesyłana do redakcji mediów światowych zawiera informację, że sformułowanie „polski obóz” jest „kłamstwem oświęcimskim”, a używanie tego typu określeń jest niezgodne z prawdą historyczną.

W przesłanym liście Reduta Dobrego Imienia wskazuje właściwą treść opisującą niemieckie obozy, jak i również przedstawia informacje historyczne, które są elementem edukacji dedykowanym dla przedstawicieli mediów światowych, ale również ich czytelników.

Zgodnie z misją Reduty tj. przeciwdziałanie wobec zniesławień, oszczerstw kierowanych pod adresem Polski i Polaków, działania Fundacji skupiają się na dostarczeniu informacji, które zgodnie z prawdą historyczną przedstawiają dramat II Wojny Światowej, w której obliczu to Polska i obywatele Polscy byli największą ofiarą zbrodniczej działalności III Rzeszy niemieckiej – co do tego faktu nie ma najmniejszej wątpliwości, dlatego tak ważne jest dla Reduty, aby podstawowa wiedza dotycząca tego, kim byli twórcy Holokaustu, a kim były ofiary, była rozpowszechnia na całym świecie.

Reduta Dobrego Imienia przypomina fakty historyczne, aby również w ten sposób pielęgnować pamięć o ofiarach zbrodni dokonanych przez niemieckich oprawców, którzy okupując tereny Polski, stworzyli wyspecjalizowaną i skuteczną machinę śmierci – obozy – miejsce przeznaczone do eksterminacji ludności, która nie wpisywała się w strategię stworzenia doskonałej rasy aryjskiej.

Niestety nadal w przestrzeni medialnej, szczególnie przy okazji rocznic, takich jak wkroczenie Armii Czerwonej na teren niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, rejestrujemy wiele przypadków użycia sformułowań niezgodnych z prawdą historyczną. Naszym zadaniem jest przeciwdziałanie oszczerstwom, które przez rzeszę odbiorców na całym świecie są odbierane, jako określenia zgodne z prawdą. Od wielu lat Reduta podejmuje działania ukierunkowane na edukację i wskazanie, że właściwym określeniem dotyczącym niemieckich obozów utworzonych na terenach okupowanej Polski jest sformułowanie: „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny (zagłady, śmierci)” – informuje Maciej Świrski, Prezes Reduty Dobrego Imienia, dodając „treść listu oprócz wskazania właściwego nazewnictwa zawiera również informacje historyczne dotyczące stworzenia i działania obozu Auschwitz-Birkenau oraz stanowczo podkreśla konsekwencje, które mogą realnie zaszkodzić Polsce poprzez używanie niezgodnych z prawdą określeń. Używanie i powielanie tego typu określeń powoduje, że Polska i Polacy są obciążani współodpowiedzialnością za niemieckie zbrodnie. My jako spadkobiercy walczących o wolność mamy obowiązek przeciwdziałać wobec antypolskiej narracji i mimo że podejmowane przez Redutę działania mogą wydawać się trudne do realizacji, gdyż w dalszym ciągu sformułowania te są obecne w szeroko pojętej przestrzeni medialnej, Fundacja będzie nadal edukować i wskazywać zagranicznym odbiorcom prawdę historyczną. Trzeba dodać, że w obecnej sytuacji międzynarodowej – kryzysu wywołanego przez Rosję na Ukrainie i Białorusi powielanie określeń wskazujących na Polaków, jako winnych Holokaustowi jest po prostu współdziałaniem z agresywną propagandą rosyjską, mającą na celu osłabienie NATO i rozbicie spójności sojuszu”

 Treść listu (tłumaczenie na język polski) wysłana do ponad 67 tysięcy dziennikarzy mediów zagranicznych:

 Polska Liga przeciw Zniesławieniom informuje i ostrzega w związku ze zbliżającą się rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Auschwitz:

 W latach ubiegłych w artykułach rocznicowych pojawiło się wiele przypadków użycia określenia „polski obóz zagłady Auschwitz” lub „polski obóz koncentracyjny Auschwitz”.

 Obóz zagłady w Auschwitz został utworzony w 1940 roku przez Niemców na terenie Polski okupowanej przez III Rzeszę Niemiecką po napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku. Początkowo celem tego obozu była eksterminacja polskiej inteligencji. Po założeniu obozu Auschwitz II stał się miejscem masowej eksterminacji Żydów.

 Rząd Polski od września 1939 był na uchodźstwie, najpierw we Francji a później w Wielkiej Brytanii i nie sprawował jurysdykcji na okupowanych przez Niemców terenach. Wedle konwencji haskiej odpowiedzialność za wydarzenia na okupowanym terenie bierze okupant czyli w tym przypadku III Rzesza Niemiecka.

 Ludobójstwo dokonywane  przez Niemców w latach 1939-1945 na Polakach, Żydach, Romach i innych narodach w obozach koncentracyjnych i zagłady w utworzonych na terenach okupowanej przez Niemców Polski przez władze III Rzeszy Niemieckiej dokonywało się przy obojętności aliantów koalicji antynazistowskiej. Polski Rząd na uchodźstwie wielokrotnie alarmował wolny świat o dokonywanym przez Niemców ludobójstwie.

 W Polsce istniał największy w okupowanej przez Niemców Europie ruch oporu, zarówno wojskowy jak i cywilny. Władze polskiej podziemnej organizacji państwowej wydawały i wykonywały wyroki śmierci na wszystkich tych, którzy próbowali przyłączyć się do niemieckiej akcji prześladowań Żydów.

 Niemcy wprowadzili na terenie okupowanej Polski karę śmierci za pomoc Żydom – za ich ukrywanie i jakiekolwiek wsparcie.  Kara ta dotykała całych rodzin, dorosłych i dzieci. Mimo tego Polacy pomagali swoim żydowskim współobywatelom. Tysiące Polaków Niemcy zabili za udzielanie pomocy Żydom.

 Niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady na terenie Polski, w tym Auschwitz były niemieckimi instytucjami, z niemieckim personelem państwowym, wypełniającymi niemieckie zadania gospodarcze i polityczne.

 Dlatego też Polska Liga przeciw Zniesławieniom przypomina w związku z rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Auschwitz, że prawidłowa nazwa obozu Auschwitz to „niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz”. Określenie „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny/zagłady” dotyczy wszystkich obozów, które Niemcy założyli na terenie okupowanej Europy i we własnym kraju.

 Nie istniały „polskie obozy koncentracyjne”. Polacy obok Żydów byli ofiarami niemieckiego ludobójstwa. Polska w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny straciła prawie 20% populacji.

 Określenie „polskie obozy koncentracyjne” jest „kłamstwem oświęcimskim” czyli zaprzeczeniem niemieckiego sprawstwa Holokaustu, ściganym przez prawo wielu państw, także Republiki  Federalnej Niemiec.

 Sformułowanie „polski obóz koncentracyjny Auschwitz” lub pokrewne ma na celu zohydzenie Polski i Polaków w oczach społeczeństw i polityków państw zrzeszonych w sojuszu NATO, aby w przypadku konieczności udzielenia pomocy wojskowej Polsce w obecnej sytuacji międzynarodowej Polska została opuszczona przez sojuszników. Każdy kto używa sformułowania „polski obóz koncentracyjny Auschwitz” jest winny współdziałania z Rosją i Putinem w agresji przeciwko wolnemu światu.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube