Analiza prezydentury Josepha Bidena, w tym amerykańskie reakcje na rosyjskie zagrożenie najazdem na Ukrainę oraz sytuacja Polski w obliczu inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

31 styczeń 2022 | Aktualności, Raporty i Analizy

Dział Analiz i Dokumentacji Reduty Dobrego Imienia przygotował pierwszy w tym roku Raport, który przedstawia analizę drugiego półrocza prezydentury Joe Bidena.

W niniejszym raporcie zostały zaprezentowane analizy trzech konkretnych zagadnień, opisujących:

  1. Drugie półrocze sprawowania władzy przez Josepha (Joe) Bidena (20 sierpnia 2021 r. – 20 stycznia 2022 r.)
  1. Amerykańskie reakcje na rosyjskie zagrożenie najazdem na Ukrainę – chronologia wydarzeń i działania.
  2. Problem ukraiński – gotowość Polski do wsparcia Ukrainy a amerykańskie spojrzenie na konflikt Rosji z Ukrainą.

Podsumowanie sprawowania władzy przez Prezydenta USA, w okresie sierpień 2021 – styczeń 2022 r, zawiera informacje prezentujące zarówno sukcesy polityki wewnętrznej Josepha Bidena, jak i również porażki nowej administracji. Analiza przedstawia dane w zakresie polityki gospodarczej USA, działań prowadzonych w związku z pandemią Covid – 19, polityki imigracyjnej oraz wzrastającej w USA fali najcięższych przestępstw – morderstw.

Druga część Raportu poświęcona jest polityce zagranicznej prowadzanej przez Prezydenta USA, twórcy opracowania przedstawili analizę pięciu największych wyzwań, z którymi mierzy się administracja Josepha Bidena, a należą do nich terroryzm, zagrożenia ze strony Korei Północnej, Iranu, Chin oraz Rosji.

Sprawa rosyjskich działań, związanych ze strategią dostępności gazu dla krajów Europy oraz szczególnie istotna kwestia koncentracji wojski Federacji Rosyjskiej na granicy z Ukrainą, jest szczegółowo przeanalizowana przez specjalistów RDI, również w kontekście związanym z bezpieczeństwem Polski. W tej części, autorzy Raportu wskazują, jakie posunięcia, decyzje oraz  ustępstwa zostały podjęte przez administrację USA w odniesieniu do agresywnej polityki Władimira Putina. Analiza zawiera przykłady związane z dyplomatycznymi próbami porozumienia się z Rosją oraz wskazuje działania podjęte przez USA.

Autorzy Raportu wykazują również specyfikę decyzji i działań Joe Bidena  w stosunku do przeprowadzonej akcji ewakuacji wojsk oraz obywateli amerykańskich z Afganistanu.

Z Raportu dowiedzą się Państwo, jaką strategię działań przyjął prezydent Biden, mierząc się z zagrożeniem ze strony Korei Północnej, Iranu oraz CHRL. Autorzy opracowania prezentują najważniejsze kwestie dotyczące polityki zagranicznej administracji Joe Bidena w tym zakresie, zarówno jego sukcesy, jak i również porażki odniesione Joe Bidena.

Kolejna cześć Raportu dotyczy problemu ukraińskiego, w tym gotowości Polski do wsparcia Ukrainy oraz amerykańskiego spojrzenia na konflikt Rosji z Ukrainą. W tej części Raportu autorzy wskazują, że wizerunkowa porażka jaką była paniczna ewakuacja Kabulu ma wpływ na inne obszary: zagrożenie terrorystyczne, programy nuklearne i rakietowe Korei Północnej oraz Iranu, a także aspiracje imperialne mocarstw rewizjonistycznych, czyli Rosji oraz ChRL.

Prezydent Biden będzie musiał zmierzyć się z możliwością agresji Rosji na Ukrainę. Przesłanki wskazujące, że Ukraina może zostać zaatakowana przez Federację Rosyjską, wywołują dyskusję i obligują państwa zrzeszone w NATO do podjęcia działań wynikających z Traktatu Waszyngtońskiego. Wprawdzie Ukraina nie jest członkiem NATO, jednak w przypadku upadku niepodległej Ukrainy wojska rosyjskie znajdą się bezpośrednio na wschodniej granicy sojuszu, co zmieniłoby zasadniczo sytuacje militarną w regionie. Takie kraje jak Polska, Litwa, Łotwa i Estonia oraz Słowacja i Węgry stałyby się bezpośrednio „państwami frontowymi”, tym bardziej, że suwerenność Białorusi jest fikcyjna, a prezydent Łukaszenka ostatnio bezpośrednio groził Litwie mówiąc o „końcu państwowości Litwy”.

Opracowanie obejmuje analizę dotychczasowych posunięć USA w obliczu koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy Ukraińskiej, ukazuje również strategię państw europejskich np. Niemiec, które zostały wyznaczone przez administrację Joe Bidena na czołowego sojusznika USA w Europie. Silna relacja biznesowa (gazociąg Nord Stream 2) Niemiec z Władimirem Putinem przyczynia się do tego, że uwidoczniona została strategia Niemiec, która wskazuje, że nie są oni zainteresowani bardziej stanowczym powstrzymywaniem ekspansji Rosji na obszarze postsowieckim.

Autorzy Raportu zwracają uwagę na rolę Polski, która z racji swojego położenia odgrywa kluczową rolę w architekturze bezpieczeństwa naszego regionu. Już teraz obecne są elementy wojny hybrydowej mające na celu demobilizację gotowości obronnej i morale Polaków oraz alienację Polski w sojuszu NATO, tak, aby w przypadku kryzysu militarnego Polsce nie została udzielona pomoc.

Czy nasuwający się na Europę Środkowo-Wschodnią cień wojny i rosyjskiego zaboru ziem Ukrainy skłania do refleksji nad możliwościami dotrzymania przez USA warunków sojuszu, a zwłaszcza Art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego w sytuacji bardzo słabego przywództwa Joe Bidena, nie tylko jako Głównodowodzącego Sił Zbrojnych USA, ale także przywódcy świata Zachodu?

Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta, tym bardziej zachęcam do zapoznania się z treścią Raportu, aby mogli Państwo poznać rzetelną analizę wydarzeń, które rozgrywają się na arenie europejskiej, a które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo Polski.

Niniejszy Raport jest zbiorem analiz dotyczących prezydentury Josepha (Joe) Bidena, jego polityki wewnętrznej, jak i również zewnętrznej, która wpływa na kształt i sytuację na świecie, a więc jest również znacząca dla nas Polaków, gdyż decyzje Prezydenta USA w odniesieniu do naszego regionu, wpływają na kwestię bezpieczeństwa, gospodarkę oraz funkcjonowanie naszego kraju.

Nasza publikacja jest dostępna w formacie PDF (do lektury na ekranach komputerów lub do wydrukowania) oraz w formatach na smartfony lub kindle (.epub i .mobi). 

Aby pobrać najnowszy Raport RDI, należy kliknąć wybrany przycisk.

EPUB MOBI PDF

[ddownload id=”7378″]

[ddownload id=”7379″]

[ddownload id=”7377″]

Drodzy Państwo,

Wszelkie działania podejmowane przez Redutę, w tym sporządzanie i udostępnianie Raportów przedstawiających analizy wydarzeń, które dotyczą Polski i Polaków oraz wpływają na nasze codzienne życie, są możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakie Reduta otrzymuje od Państwa – naszych Darczyńców. Za co pragnę serdecznie podziękować, zarówno w swoim imieniu, jak i całego zespołu RDI.

Abyśmy mogli nadal skutecznie działać zarówno w obronie prawdy o Polsce i Polakach, ale również na innych polach: upowszechniania prawdy historycznej, realizowania projektów historycznych np. mapy „Warstwy Pamięci”, edukacji np. poprzez wysłanie listu, do 67 tys. dziennikarzy na cały świecie, informującego o właściwym nazewnictwie obozów stworzonych na terytorium Polski przez niemieckich oprawców, czy też wspieraniu pokrzywdzonych w ich walce o sprawiedliwość, potrzebujemy stałego finansowego wsparcia.

Każda przekazana kwota jest dla Reduty ogromną wartością, gdyż pozwala nam trwać na reducie walki o prawdę. Dzięki stałemu wsparciu możemy zaplanować i realizować zadania, które ukierunkowane są na szeroko pojętą obronę dobrego imienia Polski i Polaków.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Świrski

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube