Warstwy Pamięci – obraz martyrologii Narodu Polskiego

8 luty 2022 | Aktualności, Strażnik Pamięci

Minął ponad miesiąc od momentu uruchomienia serwisu historycznego – mapy Warstwy Pamięci.

Od tego momentu na mapie zaktualizowaliśmy dane ponad 100 miejsc.

Mapa dostępna jest pod linkiem: https://www.warstwypamieci.pl

Przy wsparciu naszych Sympatyków rozbudowujemy bazę punktów – miejsc pamięci, które obrazują dramat społeczeństwa polskiego – ofiar zbrodniczej działalności Niemiec i ZSRS. Każda informacja przekazana przez Państwa (poprzez mail, telefonicznie, czy też poprzez formularz zgłoszeniowy) jest weryfikowana przez dedykowany zespół, a następnie aktualizowana na mapie.

Informacje, które otrzymujemy od Państwa, są bardzo cenne oraz pomocne w budowaniu bazy miejsc pamięci, które będąc osadzone na mapie, stanowią świadectwo dramatu i przedstawiają skalę zbrodni dokonanych przez niemieckich i sowieckich oprawców.

W chwili premiery serwisu na mapie było oznaczonych blisko 18 tysięcy miejsc pamięci, liczba ta już uwypuklała wymiar zbrodni, niemniej jednak naszym celem jest możliwie jak najdokładniejsze zobrazowanie skali zbrodni, dlatego też dodajemy i będziemy dodawać kolejne punkty (obecnie weryfikujemy ponad 20 tysięcy punktów). To ważne, aby serwis „Warstwy Pamięci” z jednej strony był odzwierciedleniem faktów historycznych, z drugiej zaś stanowił miejsce upamiętnienia Ofiar. Doskonale wiemy, że II Wojna Światowa pochłonęła miliony istnień ludzkich, a Polska, będąc największą ofiarą niemieckich i sowieckich zbrodni, poniosła szczególnie wysokie straty. Mamy pełną świadomość, że niemalże każdy zakątek naszego kraju jest przesiąknięty krwią niewinnych, a warstwa martyrologiczna te oczywiste prawdy obrazuje.

Dzisiaj to obraz stanowi najbardziej przyswajalne narzędzie przekazu, poprzez obraz utrwalany jest w świadomości odbiorcy określony przekaz, dlatego też tworząc serwis, oparliśmy przekaz historyczny na obrazie, dzięki temu informacje historyczne trafiają do szerokiej grupy odbiorców. Jest to najbardziej naturalna dla dzisiejszej młodzieży forma informacji.

Opracowując serwis – mapę „Warstwy Pamięci” uznaliśmy, że pierwszą warstwą ukazaną na mapie będzie warstwa martyrologiczna. Wobec zalewu przekłamań i oszczerstw, które przypisują Narodowi Polskiemu współudział w zagładzie Żydów, obarczając tym samym Polaków za zbrodnie niemieckie, trzeba pokazać wymiar polskich strat. Ważne jest też, by zaznaczyć, że Polacy w czasie wojny byli również ofiarami sowieckiego reżimu, który przez następne ponad 50 lat odpowiedzialny jest za zbrodnie dokonane na Polakach, którzy przeciwstawiali się destrukcyjnej ideologii komunistycznego ustroju. Równocześnie też pamiętamy, żeby na warstwie martyrologicznej zaznaczyć miejsca związane z martyrologią polskich Żydów – pamiętać trzeba o wszystkich.

Z punktu widzenia polityki pamięci bardzo istotne jest, by prawda o historii Polski wybrzmiała, nie będąc skażona podejmowanymi przez środowiska antypolskie próbami zniekształcania, manipulowania bądź wręcz tworzenia na nowo historii Narodu Polskiego. Naszym wspólnym zadaniem jest pielęgnowanie pamięci historycznej, upowszechnianie wiedzy o historii Polski opartej na prawdzie, tylko w taki sposób będziemy w stanie obronić dobre imię naszej Ojczyzny.

Zachęcam Państwa do współdziałania, razem budujmy serwis – mapę „Warstwy Pamięci”. Twórzmy portal, który będzie swoistą encyklopedią najnowszej historii Polski, a o ile to będzie możliwe, wzbogacimy serwis o najważniejsze wydarzenia z naszej ponad 1000-letniej historii.

Aby mogli się Państwo włączyć w rozbudowę serwisu, prosimy o przesyłanie zgłoszeń nowych punktów bądź poprawek do punktów istniejących na mapie poprzez formularz dostępny pod linkiem:

https://zgloszenia.warstwypamieci.org

https://www.warstwypamieci.pl

Maile dotyczące projektu „Warstwy Pamięci” prosimy kierować na adres: wartswypamieci@rdi.org.pl

Szanowni Państwo,

Mapa „Warstwy Pamięci” jest projektem długofalowym, który można będzie rozbudowywać bez ograniczeń czasowych, co wskazuje, że ogrom wyzwań jest przed nami. Rozwój serwisu będzie możliwy tylko wtedy, gdy będziemy dysponować środkami finansowymi. Dlatego tak ważne jest pozyskanie funduszy. W tym miejscu zwracam się do Państwa z prośbą o stałe wsparcie finansowe. Każda cykliczna darowizna pozwala nam realizować zobowiązania dotyczące zarówno projektów historycznych takich jak mapa „Warstwy Pamięci”, jak i związanych z obroną dobrego imienia Polski i Polaków. Dziękuję za zrozumienie i okazywaną przez Państwa pomoc finansową, dzięki niej istniejemy i działamy, by bronić prawdy o Polsce i Polakach.

W obliczu wszechobecnych akcji dezinformacyjnych, fali zniesławień i oszczerstw, nie wielu upomni się o prawdę o Polsce, to my – Polacy musimy zrobić to sami, musimy dbać, by prawda o Polsce i Polakach przebiła się przez masę antypolskiej narracji. Razem jesteśmy w stanie skutecznie działać.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Świrski

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube