Rusza proces z pozwu J. Grabowskiego przeciwko Reducie

26 wrzesień 2022 | Aktualności

We wtorek (27.09.2022 r.) przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie z pozwu prof. Jana Grabowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia. Długo czekaliśmy na rozpoczęcie tego procesu. Pozew przeciwko Reducie Jan Grabowski złożył na początku 2019 roku. Ten proces jest chronologicznie pierwszy – po tym, jak ukazała się książka “Dalej jest noc”, czyli na początku 2019 roku postanowiliśmy rutynowo sprawdzić jej wiarygodność. Jan Grabowski jest jej redaktorem  naukowym. I właśnie w trakcie wizji lokalnej we wsi Malinowo, w marcu 2019 roku śp. Filomena Leszczyńska poprosiła nas o pomoc w obronie dobrego imienia jej stryja, opisanego w tej książce jako „współwinny śmierci Żydów”. Stąd głośny proces z pozwu Filomeny Leszczyńskiej przeciwko prof. Janowi Grabowskiemu, wspierany przez Redutę Dobrego Imienia, wygrany w pierwszej instancji.

W rozpoczynającym się procesie będziemy mieć możliwość wykazania przed sądem – naszym zdaniem – skandalicznych błędów warsztatowych tego polsko-kanadyjskiego profesora, ale także pokazać opinii publicznej podstawy naszej oceny metod badawczych prof. J. Grabowskiego.

Przypominamy: półtora roku po wydaniu przez RDI stanowiska kwestionującego rzetelność metodologii jego prac naukowych, ten pracujący na stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w Kanadzie historyk złożył przeciwko RDI pozew. RDI przesłała do sądu obszerną odpowiedź, w której m.in. podnosi wybiórcze traktowanie badanych i przywoływanych przez Grabowskiego źródeł. Należy nadmienić, że prof. Grabowski jest autorem upowszechniającym nieprawdziwą tezę, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”.

7 czerwca 2017 r. RDI opublikowała „Stanowisko naukowców polskich skupionych wokół Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom wobec działalności Jana Grabowskiego”, w którym kwestionowano rzetelność metodologii jego prac naukowych.

Naszym zdaniem historyk Jan Grabowski wybiórczo traktuje źródła historyczne i wybiera te, które są zgodne z jego tezami. W swoich pracach pomija także kontekst historyczny opisywanych wydarzeń. Szczególnie krzywdzące dla Polaków jest to, że Grabowski w publikacjach pomniejsza fakt karania przez Niemców śmiercią Polaków, którzy nie tylko ukrywali Żydów, ale w jakikolwiek sposób im pomagali.

Twierdzenie głoszone przez Jana Grabowskiego, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”, oczywiście niezgodne z prawdą historyczną i bezdyskusyjnie krzywdzące dla pamięci o tysiącach obywateli polskich, którzy podczas II Wojny Światowej, życiem zapłacili na pomoc okazywaną ludności żydowskiej, ale przede wszystkim analiza warsztatu naukowego tego historyka spowodowały, że ponad 5 lat temu Reduta wydała „Stanowisko” poparte przez 135 polskich naukowców.

Wciąż nie wiemy, dlaczego prof. Grabowski zdecydował się na wytoczenie nam procesu półtora roku po ukazaniu się naszego „Stanowiska”. Rzetelnie przygotowaliśmy odpowiedź na pozew (prawie 1000 stron), w której przedstawiamy naukowe opracowania weryfikujące nieuzasadnione tezy Jana Grabowskiego. Wielu naukowców i historyków już od dawna kwestionuje zarówno metody badawcze, jak i sposób prezentowania faktów przez Grabowskiego. Zwracamy uwagę na fakt, że to właśnie Jan Grabowski wytoczył Reducie Dobrego Imienia proces, tym samym cenzurując naszą opinię o jego badaniach. Zaskoczeniem jest fakt, że badacz Holokaustu, który sam oczekuje wolności słowa i wolności dyskusji, odmawia tego samego prawa innym. Naszym zdaniem podstawą działalności naukowej jest krytyka przedstawionych tez i wniosków. Bez krytyki i dyskusji nie ma rozwoju. Jeśli krytykę naukową zastąpi się ogólnym potakiwaniem, ponieważ istnieje zgoda co do „zasług” i „wybitności” autora rozpatrywanych tez czy wniosków i zastrasza się krytyków – to mamy do czynienia z łysenkizmem, kultem cargo w nauce, a nie z nauką.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w tej sprawie, która ważna jest z punktu widzenia Reduty i naszej działalności nastawionej na upowszechnianie prawdy historycznej i troski o dobre imię Polski Polaków. Postępowanie to jest równie ważne w kontekście globalnym, gdyż publikacje Jana Grabowskiego dystrybuowane są na cały świat, a ich przekaz przyswajany jest przez wielu odbiorców, którzy nie zadadzą sobie trudu, by zweryfikować ich prawdziwość.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube