Żądamy wyjaśnień od Uniwersytetu Comillas w Hiszpanii

31 maj 2017 | Aktualności

O sprawie dwóch polskich studentek, które sprzeciwiły się fałszowaniu historii na Uniwersytecie Comillas w Hiszpanii dowiedzieliśmy się kilka dni temu. W opinii dziewcząt, hiszpańska uczelnia prowadzi proniemiecką politykę historyczną, a podczas wykładów niektórzy profesorowie przekazują wiele nieścisłości i zakłamań historycznych.

Poniżej przedstawiamy list, jaki skierowaliśmy do władz uczelni z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie.

Do przedstawicieli Papieskiego Uniwersytetu Comillas w Madrycie,

Piszemy do Państwa, aby wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie i swój sprzeciw w związku z rewizjonizmem historycznym reprezentowanym przez Papieski Uniwersytet Comillas w Madrycie. Głos naszych rodaczek – Pani Katarzyny Barbary Wieszczek oraz Pani Magdaleny Ewy Wieszczek – nie może pozostać bez reakcji.

Rozumiemy, że instytucje edukacyjne mają prawo do wolności opinii, ale nie pozwolimy im mieć prawa do wolności fałszu. Pośród szeregu przykładów ignorancji pracowników naukowych znajduje się:

  • stawianie II Rzeczypospolitej Polskiej w jednej linii z krajami faszystowskimi
  • nazywanie Nazistowskich Niemiec oraz częściowo kolaborującej z nimi Francji najbardziej zniszczonymi krajami na skutek Drugiej Wojny Światowej
  • traktowanie Niemców z najwyższym współczuciem i nazywanie ich bohaterami wojennymi
  • wybielanie niemieckich zbrodni i morderczej ideologii

Wzywamy do ponownego rozpatrzenia wszystkich listów wysłanych w tej sprawie przez Panią Katarzynę Barbarę Wieszczek oraz Panią Magdalenę Ewę Wieszczek, które dogłębnie opisały zjawisko prezentowania historii poprzez wygodne informacje niepoparte rzeczowymi dowodami oraz unikanie tych informacji, które mogłyby rzucić cień na kryształową germańską powierzchnię.

Wzywamy do odniesienia się do owych listów i przygotowania oficjalnego stanowiska wyjaśniającego rewizjonistyczną politykę Papieskiego Uniwersytetu Comillas.

Z poważaniem

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube