16 SIERPNIA KOLEJNA ROZPRAWA W SPRAWIE PRZECIWKO J. GRABOWSKIEMU I B. ENGELKING

9 sierpień 2021 | Aktualności

16 sierpnia 2021r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbędzie się kolejna rozprawa apelacyjna w sprawie z pozwu Filomeny Leszczyńskiej przeciwko prof. J. Grabowskiemu i prof. B. Engelking.

Czekamy na postanowienie Sądu mając nadzieję, że i tym razem batalia sądowa Pani Filomeny Leszczyńskiej, w obronie prawdy i godność jej stryja – śp. Edwarda Malinowskiego, okaże się zwycięska.

 Przypomnijmy:

Pierwsze posiedzenie Sądu Apelacyjnego w tej sprawie odbyło się 27.07.2021r. Głos zabrali pełnomocnik reprezentujący prof. J. Grabowskiego i prof. B Engelking oraz pełnomocnik Filomeny Leszczyńskiej mec. Monika Brzozowska – Pasieka.

Pełnomocnik strony pozwanej wniósł wniosek o przesłuchanie dodatkowego świadka (który nie zeznawał podczas postępowania w Sądzie I instancji), Sąd zadecydował o oddaleniu wniosku dowodowego jako nieprzydatnego. Pełnomocnik prof. J Grabowskiego oraz prof. B. Engelking zakwestionował legitymację czynną Filomeny Leszczyńskiej, która uprawiania ją do występowania przed sądem w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych. Jak również podjął kwestię wykładni Sądu I instancji na temat ochrony pamięci osób zmarłych. Według pełnomocnika pozwanych standard interpretacji źródeł zaproponowany przez Sąd I instancji nie wytrzymuje konfrontacji z zapisami różnych konwencji.

Pełnomocnik Filomeny Leszczyńskiej – mec. Monika Brzozowska – Pasieka podtrzymała apelację w zakresie przeprosin zasądzonych przez Sąd I instancji wskazując, że należy dokładnie opisać na czym polegała sprawa. Mecenas odniosła się do wypowiedzi pełnomocnika strony pozwanej wskazując, że kult pamięci według niego jest obcy polskiemu orzecznictwu. Okazuje się, że i w polskim i europejskim orzecznictwie jest wiele wyroków w tego typu sprawach oraz że z podobnymi pozwami w celu ochrony pamięci występowano wiele razy. Zostały przez nią przytoczone przykłady spraw w podobnym zakresie. Następną poruszoną kwestią była sprawa badań naukowych, w swojej wypowiedzi Mecenas Monika Brzozowska – Pasieka wskazała, że przed sądami w Europie i Polsce wielokrotnie stawali historycy w podobnych sprawach. A standardy użyte przez Sąd I instancji do oceny sprawy funkcjonują już wiele lat w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Filomena Leszczyńska, ponad 80-letnia starsza pani, wystąpiła do sądu by w ten sposób przeciwstawić się oskarżeniom, zawartym w książce „Dalej jest noc”, w której autorzy J. Grabowski i B. Engelking przypisali jej stryjowi – śp. Edwardowi Malinowskiemu winę jakoby był on współwinny śmierci Żydów.

Zdaniem Pani Filomeny prof. Barbara Engelking jako autorka tekstu i prof. Jan Grabowski jako redaktor naukowy książki „Dalej jest noc” pominęli istotne źródła, scalili kilka osób o nazwisku Malinowski w jednego „Malinowskiego”. W wyniku tego „błędu metodologicznego” nastąpiło przypisanie Edwardowi Malinowskiemu kolaboracji z Niemcami, czym profesorowie naruszyli dobrą pamięć o zmarłym i dobra osobiste Pani Filomeny Leszczyńskiej. Oprócz tego Barbara Engelking jako autorka rozdziału książki „Dalej jest noc” ominęła istotne źródła – zeznania żydowskich świadków – wskazujące na niewinność Edwarda Malinowskiego.

Podejmując decyzję o złożeniu pozwu Filomena Leszczyńska kierowała się koniecznością podjęcia walki w obronie prawdy o swoim stryju, ale również podkreślała, że tego typu oszczerstwa są również definiowane wobec innych obywateli polskich, którzy w czasie II Wojny Światowej narażali własne życie by ratować Żydów przed zagładą z rąk niemieckich oprawców.

 W jednej ze swoich wypowiedzi stwierdziła „[…] Bo przecież w całej Europie, nigdzie tak nie groziło, tyle śmierci, tyle ludzi nie zginęło za przechowywanie Żydów i za pomoc im, co w Polsce. Ci co zginęli za przechowywanie Żydów to już oni się nie obronią”

 Dla Filomeny Leszczyńskiej również ważne jest, aby prawda o Polakach ratujących ludność żydowską nie była zafałszowana ani zmanipulowana. Broniąc dobrego imienia swojego stryja występuje również w obronie wszystkich, którzy nie mają możliwości by zrobić to sami. Jej zdaniem koniecznością jest wyraźne zaznaczenie, że za zagładę ludności żydowskiej pełną odpowiedzialność ponoszą ich kaci – niemieccy zbrodniarze.

Filomena Leszczyńska domagała się od Barbary Engelking i Jana Grabowskiego przeproszenia oraz zadośćuczynienia za nazwanie jej stryja – śp. Edwarda Malinowskiego złodziejem i współwinnym śmierci Żydów.

W dniu 9 lutego br. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd nakazał profesorom Engelking i Grabowskiemu przeprosić Filomenę Leszczyńską, bratanicę Edwarda Malinowskiego, w czasie wojny sołtysa wsi Malinowo na Podlasiu, za nieścisłe informacje zamieszczone w książce. Jednocześnie oddalono żądanie zadośćuczynienia.

W 2019 roku Pani Filomena Leszczyńska zwróciła się do Reduty Dobrego Imienia o wsparcie i pomoc, by móc bronić prawdy i dobrego imienia swojego stryja – śp. Edwarda Malinowskiego.

Fundacja Reduta Dobrego Imienia przeprowadziła badania źródłowe oraz finansowała pomoc, koszty sądowe. Pełnomocnicy Filomeny Leszczyńskiej pracują w sprawie pro bono.

Więcej informacji o przebiegu procesu znajdą Państwo  w zakładce „Sprawa Filomeny Leszczyńskiej przeciwko J. Grabowskiemu i B. Engelking”

https://rdiplad.org/f-leszczynska-vs-j-grabowski-i-b-engelking

Reduta Dobrego Imienia uruchomiła specjalną stronę, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sprawy:

www.bronimymalinowskiego.org

Drodzy Państwo,

Przed nami kolejna rozprawa apelacyjna w sprawie jaką Filomena Leszczyńska, czule nazywana „Babcią Filomeną”, wytoczyła profesorom J. Grabowskiemu i B. Engelking autorom książki „Dalej jest noc”. Reduta Dobrego Imienia od początku wspiera Panią Filomenę w jej walce o prawdę.

Dzięki Państwa wrażliwości i wsparciu możemy pomóc „zwykłym-niezwykłym” ludziom, takim jak Babcia Filomena, dostarczając im wszelkich środków, by ich walka o prawdę okazała się skuteczna i aby sprawiedliwość zatriumfowała. Sprawy dotyczące oszczerstw zarówno w stosunku do konkretnej osoby, ale również do Narodu polskiego, tak ogromnie doświadczonego podczas II Wojny Światowej ciągle są obecne w przestrzeni publicznej.

Staramy się skutecznie przeciwdziałać wobec wszelkich zniesławień, fałszowaniu historii, przypisywaniu czynów haniebnych popełnionych przez niemieckich oprawców, czy też coraz bardziej nachalnym dezinformacjom, które uderzają w nasz kraj i są zagrożeniem bezpieczeństwa Polski. Obrona dobrego imienia Polski wymaga nakładów, również tych finansowych, dlatego też zwracam się do Państwa o stałe wsparcie. Dzięki darowiznom mamy środki, które pozwalają nam interweniować i bronić Polski i Polaków.

Razem z Państwem – naszymi przyjaciółmi tworzymy siłę, która może przeciwstawić się szkalowaniu naszej Ojczyzny i przywrócić prawdę o polskich bohaterach.

Za co raz jeszcze serdecznie dziękuję.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Świrski

Pani Filomena walczy o prawdę i dobre imię swojej rodziny.

Chcesz pomóc Babci Filomenie i innym? Wspieraj regularnie Redutę. Wspiera nas już 1055 osób. Aby działać na pełna skalę musi być nas co najmniej 4 000.

Darowizny mogą Państwo przekazać poprzez wpłatę na poniższy numer konta:

Nr konta: 87 1090 1883 0000 0001 2254 5117

Bądź po kliknięciu w poniższy link:

https://rdiplad.org/darowizna

 

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube