Oświadczenie Reduty Dobrego Imienia w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie Filomena Leszczyńska vs Barbara Engelking i Jan Grabowski

16 sierpień 2021 | Aktualności

 

Dzisiaj zapadł zdumiewający wyrok II instancji w sprawie z pozwu Pani Filomeny Leszczyńskiej przeciwko profesorom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu o naruszenie dóbr osobistych. Sąd uznał, że ważniejsza od rzetelności badań historycznych jest kwestia tak zwanej wolności prowadzenia badań przez naukowców i wniosków, które wyciągają – bez wnikania, czy mają one podstawę źródłową czy nie. Okazało się, że dla sądu mniej ważna jest prawda historyczna oraz krzywda wyrządzona przez Barbarę Engelking i Jana Grabowskiego konkretnemu człowiekowi od tego, czy badacze będą się cieszyli czymś, co nazwał „wolnością badań naukowych”, a co w naszej ocenie jest woluntaryzmem badań naukowych – polegającym na dowolnej kompilacji źródeł, pomijaniu tych nie pasujących do tezy badawczej, bez troski o prawdopodobieństwo wysuwanych wniosków. Pragniemy przypomnieć, że prof. Barbara Engelking – autorka rozdziału, z którego pochodził fragment oskarżający stryja Pani Filomeny
o doniesienie na Żydów do Niemców – przesłuchiwana przez sąd I instancji powiedziała, że nie zdawała sobie sprawy z tego, że we wsi Malinowo może mieszkać więcej niż jeden Malinowski, oraz przyznała, że w postać Edwarda Malinowskiego – stryja powódki – scaliła kilku Malinowskich i że jest to „błędem”. Jednocześnie nie odniosła się do zarzutu pominięcia istotnych zapisów źródłowych – zeznań Żydów świadczących o niewinności Edwarda Malinowskiego, uznając je za „nieistotne”. Tego rodzaju beztroska prowadzi nie tylko do naruszenia dóbr osobistych opisywanych osób, lub jeśli nie żyją – do naruszenia kultu ich pamięci, ale także do poderwania społecznego zaufania do wyników badań naukowych, i to finansowanych przez państwo polskie.
Sąd Apelacyjny swoim wyrokiem jeszcze pogłębił ten brak zaufania. Reduta Dobrego Imienia będzie wspierać Panią Filomenę Leszczyńską w jej walce o dobre imię Edwarda Malinowskiego, polskiego bohatera oszkalowanego w książce „Dalej jest noc”. Pani Filomena Leszczyńska poprosiła nas o wniesienie wniosku kasacyjnego do Sądu Najwyższego, co niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia od Sądu Apelacyjnego uczynimy. Pani Filomena powiedziała też, że dopóki żyje będzie walczyć o dobre imię stryja, który stał się symbolem wszystkich Polaków fałszywie oskarżanych o współudział w Holokauście. Oznacza to, że będziemy wspierać Panią Filomenę nawet w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, jeśli zajedzie taka potrzeba. Prosimy wszystkich o wsparcie sprawy Pani Filomeny Leszczyńskiej. W tej chwili najbardziej potrzebne jest wsparcie finansowe, aby mogły być prowadzone dalsze procedury prawne. Pełnomocnicy Pani Filomeny – adw. dr Monika Brzozowska- Pasieka i mec. Jerzy Pasieka prowadzą sprawę pro bono, jednak Reduta Dobrego Imienia pokrywa koszty sądowe, koszty druku i kopiowania dokumentów, badania archiwalne, koszty wyjazdów związanych z prowadzeniem sprawy itd. Zwracamy się zatem do wszystkich, którym leży na sercu dobre imię Polski i polskich patriotów o regularne wsparcie Reduty Dobrego Imienia. Zapraszamy też na strony www Reduty, gdzie są wszystkie bieżące informacje na temat walki Pani Filomeny Leszczyńskiej – 

anti-defamation.org  lub rdi.org.pl

Maciej Świrski
Prezes Reduty Dobrego Imienia

Zapraszamy do wysłuchania ogłoszenia wyroku razem z uzasadnieniem ustnym:

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube