Reduta Dobrego Imienia

Publikacje i Raporty

Raport RDI „Chcesz pokoju – szykuj się do wojny”

7 lipca 2021 | Raporty

Reduta Dobrego Imienia opublikowała 4 w 2021 roku zeszyt z serii „Raporty i Analizy” a w nim opracowanie Chcesz pokoju – szykuj się do wojny. Hipotetyczna wojna w krajach bałtyckich i Polsce – analiza potencjałów i scenariusz jej przebiegu w kontekście trwającej agresji dezinformacyjnej przeciwko Polsce. Raport sporządzony przez specjalistów RDI skupia się na analizie potencjałów i scenariuszu przebiegu teoretycznego konfliktu na wschodniej flance NATO o raz wpływie dezinformacji uderzających w Polskę na zdolności obronne naszego kraju.

W świetle agresywnej polityki Rosji skierowanej przeciwko Polsce, ale również przeciwko naszym sojusznikom w krajach nadbałtyckich, wielu obserwatorów tych wydarzeń wysuwa tezy, z których wynika, że eskalacja rosyjskich zamiarów może zagrozić bezpieczeństwu państw tzw. flanki wschodniej. Polska postrzega Rosję jako zagrożenie (wynika to z doświadczeń historycznych, jak również z obecnych stosunków ze spadkobiercą ZSRS – Federacją Rosyjską) dla krajów graniczących z Rosją na wschodzie. Ataki dezinformacyjne na Polskę prowadzone przez Federację Rosyjską przeciągu kilku ostatnich lat stały się coraz bardziej zaciekłe, a ich intensywność i charakter ma doprowadzić do destrukcji wizerunku Polski na świecie. Takie działania mają wpłynąć na obniżenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim – alienację Polski w NATO.

Biorąc pod uwagę komentarze, pojawiające się w przestrzeni publicznej, odnoszące się do sytuacji na linii Polska – kraje nadbałtyckie – Rosja, Dział Dokumentacji i Analiz Reduty Dobrego Imienia przygotował najnowszy Raport „Chcesz pokoju – szykuj się do wojny”, który poświęcony jest zagadnieniu hipotetycznej wojny w krajach bałtyckich i Polsce. Raport sporządzony przez specjalistów RDI skupia się na analizie potencjałów i scenariuszu przebiegu hipotetycznego konfliktu

Bezpośrednią przyczyną napisania raportu był artykuł Marka Budzisza Scenariusze okupacji Polski.  Przy obecnym stanie sił wojskowych NATO Polskę czeka klęska i okupacja, który ukazał się na portalu wPolityce.pl i zyskał niedawno dość duży rozgłos. Według RDI artykuł ten nie mógł pozostać bez odpowiedzi. Analitycy RDI sięgnęli do źródeł, na których opierał się Marek Budzisz. Były to: analiza opublikowana w kwietniu 2019 r. przez renomowany brytyjski think tank International Institute for Strategic Studies (IISS) – nosząca tytuł: Defending Europe: scenario-based capability requirements for NATO’s European members”. (Obronić Europę: oparte na scenariuszach wymagania w zakresie zdolności [wojskowych] europejskich członków NATO); druga z analiz, pióra politologa Barry R. Posena – wykładowcy Massachusetts Institute of Technology (MIT) – jest swoistą polemiką z tezami IISS. Obie prace zakładają przynajmniej czasową okupację terytorium Polski przez wojska rosyjskie w przypadku konfliktu zbrojnego z Rosją.

W odniesieniu do tych opracowań Reduta przygotowała analizę hipotetycznego konfliktu.

Analiza ta, naszym zdaniem, została oparta na bardziej realistycznych założeniach. Uważamy, że hipotetyczna wojna z Rosją nawet w pierwszej fazie nie musi zakończyć się klęską.  Zwracamy również uwagę na rosnące zaangażowanie wojsk NATO na tzw. wschodniej flance i stałe zwiększanie potencjału obronnego Polski i krajów bałtyckich. Oczywiście istotnym czynnikiem jest tu szybkość reakcji NATO i wdrożenie Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. W tym kontekście skupiamy się też na kwestii ataków dezinformacyjnych na Polskę, które – według nas – mają na celu wyalienowanie Polski z NATO, spowodowanie, ze Artykuł 5 nie zadziała. Jest tu prosta zależność – im gorszy wizerunek Polski kształtowany przez przeciwnika, tym mniejsza chęć sojuszników do wypełnienia zobowiązań traktatowych – mówi Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia.

Raport składa się  z dwóch części:

Część pierwsza – po przedstawieniu założeń przywołanych analiz zachodnich dotyczących przebiegu hipotetycznej wojny z Rosją – prezentuje bardziej realistyczny – zdaniem analityków RDI – scenariusz konfliktu i wnioski z niego płynące. Uwypukla założenia koncepcyjne oraz działania poprzedzające ewentualne militarne wystąpienie Rosji przeciwko Polsce, przedstawia potencjał sił zbrojnych Polski i krajów nadbałtyckich versus możliwości militarne Rosji i Białorusi (traktowanych jako blok militarny), podnosi kwestię zaangażowania krajów NATO, w szczególności USA.

Część druga – poświęcona jest kontekstowi ataków dezinformacyjnych, które prowadzą do niszczenia wizerunku Polski. Scharakteryzowane zostały trzy nurty agresji dezinformacyjnej na Polskę i wskazane skutki jakie niosą dla bezpieczeństwa Polski i jej zdolności obronnych, a przede wszystkim – jak wpływają na pozycję Polski w NATO.

Najnowszy raport RDI „Chcesz pokoju – szykuj się do wojny” porusza chyba najważniejszą kwestię życia narodowego – kwestię wojny. Nie chcemy przestraszyć odbiorcy, naszym celem jest zwrócenie uwagi – poprzez zaprezentowany scenariusz – na ewentualne działania Rosji przeciwko Polsce i kontekst stale obecnej dezinformacji. Przekaz płynący z Raportu ma uświadomić odbiorcom ryzyko, które wydaje się być odległe lub prawie niemożliwe do materializacji. Jednak posiadanie sąsiada takiego jak Rosja po prostu wymusza na Polakach myślenie na temat możliwych zagrożeń. – stwierdził Maciej Świrski, prezes RDI, dodając: Drugim ważnym przekazem, na który odbiorca powinien zwrócić uwagę podczas lektury Raportu jest pokazanie tego, co przez niektórych uznawane jest za wybryki lub prywatne inicjatywy rozmaitych osób oskarżających Polskę o „udział w Holokauście” lub o „genetyczny antysemityzm” albo o „systemową homofobię”. Oczernianie Polski wpływa bezpośrednio na zdolności obronne naszego kraju i na możliwości utrzymania polskiej niepodległości. Obowiązkiem każdego polskiego patrioty jest wzmacnianie Państwa Polskiego. W obecnej dobie, bez silnego i sprawnego państwa, bez polskiej siły zbrojnej nie będzie ani Polski ani Polaków. A ponieważ Polska nie istnieje w próżni lecz w sojuszu NATO to od chęci natychmiastowej realizacji przez sojuszników postanowień Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi o pomocy w przypadku agresji, zależą przynajmniej w części możliwości obronne Polski. Dlatego przypisywanie Polsce niemieckich win z II wojny światowej lub przedstawianie Polski jako dyktatury  albo kraju w którym istnieje apartheid – jest po prostu osłabianiem gotowości NATO do wypełnienia zobowiązań sojuszniczych. Który z polityków europejskich będzie chciał bronić kraju, który jest tak przedstawiany nawet przez niektórych polskich polityków? – kończy tym pytaniem prezes Reduty Dobrego Imienia.

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury najnowszego Raportu.
(Raport można pobrać po kliknięciu poniższego klawisza)

Aby pobrać najnowszy Raport RDI, należy kliknąć przycisk.

PDF

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 Wolność po polsku.

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube